Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Kvinnoorganisationernas centralförbund

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) är ett samarbetsorgan och en paraplyorganisation för kvinnoorganisationer som verkar för att främja jämställdhet. Förbundet grundades 1911.

Förbundet har 60 medlemsorganisationer med sammanlagt mer än 400 000 medlemmar. Förbundet koordinerar och stöder medlemsorganisationernas verksamhet och administrerar det ständigt växande nätverket av kvinnoorganisationer samt framlägger initiativ, ger utlåtanden och bidrar med experter i lagberedningsarbetet. Verksamheten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, privata stiftelser och fonder samt medlemsorganisationerna.

VISION

Kunniga och slagkraftiga kvinnor värnar om och bygger tillsammans upp ett jämställt och hållbart samhälle.

MISSION

Att främja kvinnans ställning, jämställdhet mellan könen och främjande av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter i samarbete med sina medlemsorganisationer.

VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER

Jämställdhet mellan könen

Öppenhet och jämlikhet

Politisk och religiös obundenhet

Flerstämmigt samarbete

Modigt ställningstagande

kontaktuppgifter

Kvinnoorganisationernas Centralförbunds kontor
toimisto[at]naisjarjestot.fi
tfn +358 46 922 2201
Fredriksgatan 39 C 22
00120 Helsingfors

Generalsekreterare
Terhi Heinilä
terhi.heinila[at]naisjarjestot.fi
tfn +358 40 530 5544

Organisationssekreterare
Anniina Vainio
anniina.vainio[at]naisjarjestot.fi
tfn +358 50 388 8868

Projektchef för Jämställdhetsgärningar ger förändring
Liisa Ketolainen
liisa.ketolainen[at]naisjarjestot.fi
tfn +358 44 237 8069

 
 
  • -gnvi-p8-400x400.jpg
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy