Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

TAPAHTUMAT JA HANKKEET

100 tasa-arvotekoa            

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE                                     

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry                          

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Tasa-arvo kuuluu suomalaisten itseymmärrykseen ja perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. On tärkeää, että tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös juhlavuonna. 100 tasa-arvotekoa on prosessi, jossa luodaan tilaa ja mahdollisuuksia olla moninaisia yhdessä. Ottamalla kaikki kansalaiset mukaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja tasa-arvoisiksi jäseniksi luomme hyvinvoivaa ja kestävää Suomea myös seuraavaa sataa vuotta varten.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset kaikille sukupuolille. Tasa-arvolakien ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii Suomessa yhä työtä. Konkreettiset teot toimivat muutosten aikana todisteena jatkuvuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Konkreettisia tekoja

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivomme mukaan erilaisia yhteisöjä ympäri Suomen: tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi yritykset, kaupungit, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt. Organisaatioita suositellaan osallistamaan jäsenistönsä teon suunnittelussa ja toteutuksessa: tällöin saadaan sitoutettua koko yhteisö tavoitteeseen ja parempia tuloksia.

Hankkeeseen hyväksyttävä tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, mutta sen pitää muuttaa jotakin vallitsevaa asiantilaa siten, että lopputulos käytännössä lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista.  

Käytännössä tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman toimeenpano työpaikalla, koulussa tai järjestössä, kunnan talousarvioesityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekeminen, isyysvapaiden tukeminen, palkkojen avoimuuden edistäminen, maahanmuuttajanaisten erityistarpeiden huomioiminen, eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen ja toteutus, aliedustettuna olevan sukupuolen edustajan valinta järjestön luottamustehtävään, kohdennetun teatteriryhmän tai muun voimauttavan kulttuuritoiminnan luominen, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman kohentaminen tai toimenpide koulutus- ja ammattialojen sukupuolisen segregaation haastamiseksi.

Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus on teon tekijän vastuulla. 100 tasa-arvotekoa -hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea mahdollisuuksien mukaan. Kustakin hankkeeseen hyväksytystä tasa-arvoteosta tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla. 100 tasa-arvotekoa tarjoaakin erilaisille yhteisöille mahdollisuuden sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Samalla teot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvien käytäntöjen jakajina koko yhteiskunnassa.

Haasta yhteisösi ja ole mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea!     

                           

Lisätietoja

Terhi Heinilä, pääsihteeripuh. 040 530 5544, terhi.heinila@naisjarjestot.fi 

Hanna Kemppainen, projektikoordinaattori, puh. 046 922 2201, hanna.kemppainen@naisjarjestot.fi syksy 2016

Liisa Ketolainen, projektikoordinaattori, puh. 046 922 2201, liisa.ketolainen@naisjarjestot.fi  2017 

www.tasaarvo100.fi #tasaarvo100

- - -

Vastuutahot:

 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Kumppanitahot

 • Eduskunnan naisverkosto
 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin poliisi
 • Suomen Kuntaliitto
 • Yleisradio Oy

Hankkeeseen ovat sitoutuneet osallistumaan seuraavat Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöt

 • African Care ry
 • BPW Finland - Suomen liike- ja virkanaisten liitto ry
 • Eurooppanaiset ry
 • Naisten Linja Suomessa ry
 • Kalevalaisten Naisten Liitto ry
 • Kokoomuksen Naisten Liitto ry
 • Kotitalousopettajien liitto ry
 • Naistoimittajat ry
 • Monika-Naiset liitto ry
 • Perussuomalaiset Naiset ry
 • ProMama ry
 • Suomalainen Naisliitto ry
 • Suomen Akateemisten Naisten Liitto ry
 • Suomen Keskustanaiset ry
 • Suomen Kosmetologien Yhdistys ry
 • Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry
 • Suomen Kätilöliitto ry
 • Suomen Naisyhdistys ry
 • Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto ry
 • Suomen Voimisteluliitto ry
 • Svenska Kvinnoförbundet rf
 • Vantaan Nicehearts ry
 • Vihreät Naiset ry
 • Zonta International Piiri 20 ry

Muut yhteistyökumppanit

 • Naisasialiitto Unioni ry
 • Naisjärjestöt yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry
 • Sosialidemokraattiset Naiset
 • Suomen UN Women ry
 • Vammaisjärjestöjen naisverkosto
 • Vasemmistonaiset

Viestinnällisiin tukitoimiin ja valtakunnalliseen levittämiseen osallistuvat tahot

 • Marttaliitto ry
 • Finlands svenska Marthaförbund rf 
 
 • -gnvi-p8-400x400.jpg
 • We All
 • Wihuri-logo
 • OKMlogo
 • Naisten ääni
 • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy