Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma löytyy täältä.

Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamisen toimintalinjaukset 2019

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!

Tasa-arvo vaatii tekoja!

Naiset vapaiksi - väkivalta ja vihapuhe on lopetettava

Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus

Naiset ratkaisevat vaalit


Tutustu myös hallitusohjelmatavoitteisiin 2019-2023Vuoden 2018 toimintasuunnitelma löytyy täältä.


Vaikuttavaa tasa-arvotyötä

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITON TOIMINNAN PAINOPISTEET 2018

VAIKUTTAMINEN

Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan tutkitun tiedon pohjalta

 • Kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja valtionhallintoon vaikuttaminen
 • Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelma- ja kuntavaalitavoitteiden edistäminen
 • Vaikuttaminen vuoden 2018 vaaleissapresidentinvaalit, maakuntavaalit
 • Vaikuttaminen lainsäädännön valmisteluun: sote- ja maakuntauudistukset, perhevapaamallin ja tasa-arvolain uudistus
 • Vaikuttaminen Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelman toteuttamiseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja vihapuheen vähentämiseksi

YHTEISTYÖ, HANKKEET JA TAPAHTUMAT

Yhteistyö ja verkostoituminen

 • Yhteinen toiminta jäsenjärjestöjen kanssa ja jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön tukeminen
 • Vuoropuhelu sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa ja yhteinen vaikuttaminen verkostoissa

Yhteiset hankkeet ja tapahtumat 

 • Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta: tasa-arvotekojen seuranta, syventäminen ja monistaminen sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa
 • Suomalaiset tasa-arvoteot globaalisti
 • Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa?
 • Muut yhteistyöhankkeet ja tapahtuma

VIESTINTÄ #naisjärjestöt #tasaarvojohtaja

 • Tasa-arvotiedon välittäminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen
 • Viestintä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa
 • Käytännön työkaluja viestintään

RESURSSIT 

 • Naisjärjestöjen toimintaresurssien turvaaminen ja talouden varmistaminen

KANSAINVÄLISYYS

 • Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan seuranta ja viestintä, vaikuttaminen kansainvälisesti
 • YK:n, EU:n, Euroopan neuvoston tasa-arvopolitiikan seuraaminen
 • Pohjoismaisen ja eurooppalaisen verkostoitumisen ja yhteistyön vakiinnuttaminen
 
 
 • -gnvi-p8-400x400.jpg
 • We All
 • Wihuri-logo
 • OKMlogo
 • Naisten ääni
 • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy