Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Raportti, pääsihteeri Terhi Heinilä, Naisjärjestöjen Keskusliitto 12.4.2017 

COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN CSW61 WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE CHANGING WORLD OF WORK 13.-24.3.2017 New York

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja pääsihteeri Terhi Heinilä osallistuivat YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. CSW-istuntoon sen ensimmäisellä viikolla. Vuoden 2017 teemana oli naisten taloudellinen voimaantuminen muuttuvassa työelämässä ja sivuteemana alkuperäiskansojen naisten voimaantuminen. Naisjärjestöjen Keskusliitto oli järjestämässä suomalaisten naisjärjestöjen, ulkoministeriön ja Suomen YK-edustuston yhdessä järjestämää 12. kansainvälistä Helvi Sipilä–seminaaria, joka oli Suomen virallinen CSW-oheistapahtuma. Seminaarin aiheena oli Empowered futures - Sustainable economies.

Eva Biaudet toimi Helvi Sipilä –seminaarin ja Suomen ulkoministeriön alkuperäiskansojen naisten oikeudesta kulttuuriperintöön käsittelevän session (”Indigenous Peoples’ Cultural Heritage – Indigenous Peoples’ Participation and the Role of Indigenous Women in Promoting Cultural Heritage”) puheenjohtajana. 

Naistenjärjestöjen Keskusliitto kiittää ulkoministeriötä puheenjohtaja Eva Biaudet’n mahdollisuudesta osallistua Suomen delegaatioon ja saamastaan ETYJ-tuesta CSW:hen osallistumiseen. 

Viestintä konferenssista

Viestimme aktiivisesti konferenssin sessioista ja keskusteluista. Viestintäkanavina olivat mm. Naisjärjestöjen Keskusliiton sosiaalinen media (Facebook ja Twitter) ja uutiskirje. Kirjoittamani tekstit on liitetty raporttiin. Tekstit tavoittivat naisjärjestöjen väkeä ja niiden sidosryhmiä laajasti. Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliiton maaliskuun uutiskirjeessä on julkaistu pääkirjoitus 61. CSW-konferenssista. Uutiskirje tavoittaa Naisjärjestöjen Keskusliiton 58 jäsenjärjestön väkeä, yhteistyötahojen edustajia ja naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta kiinnostuneita.

Konferenssissa julkistettiin päätelmät CSW61 Agreed Conclusions

Huomiona, että YK oli suljettuna 14.3.2017 lumimyrskyn vuoksi. 

www.naisjarjestot.fi www.tasaarvo100.fi

Facebook:  fb.com/naisjarjestot

Twitter: @naisjarjestot   #naisjärjestöt   #tasaarvo100  

ME JA MAAILMAN NAISET #YHDESSÄ

“Vain sellainen yhteiskunta voi menestyä taloudellisesti ja olla hyvinvoiva, jossa tasa-arvo on otettu huomioon. Aikamme keskeinen tavoite on sukupuolten tasa-arvo kaikilla tasoilla, poliittisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja sen tulee perustua naisten voimaantumiseen”, vannoi sukupuolten tasa-arvon nimiin YK:n uusi pääsihteeri António Guterres kansalaisjärjestöille YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. istunnossa New Yorkissa. Kokouksen pääteemana oli naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä. CSW-kokoukseen osallistui yhteensä 8000 hallitusten, naisjärjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa. Naisjärjestöjen Keskusliitolla oli hieno mahdollisuus olla mukana ensimmäisellä viikolla.

Naisten ja miesten tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla kannattaa todella tavoitella: sen myötä  globaali bruttokansantuote voisi kasvaa 26 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Naisten hyvin puutteelliset työolot kehitysmaissa olivat ohjelmassa vahvasti esillä. Kuuntelimme hievahtamatta muun muassa kertomusta Ugandan naisten karusta arjesta työelämässä. Palkka on keskimäärin 25-30 dollaria kuukaudessa, ylityötä on päivittäin, mutta siitä ei makseta korvausta. Sairausloma ei ole usein mahdollista ja äitiyslomaa voi saada kuukauden, jos äidillä on siihen varaa. Sukupuolinen häirintä ja naisten syrjintä ovat yleisiä, ja työoloissa ja -turvallisuudessa olisi paljon parannettavaa.

Lisäksi istunnon teemoina olivat naisten terveys ja hyvinvointi sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, naisiin kohdistuva väkivalta, naisten ihmiskauppa, prostituution kriminalisointi ja naisten tilanne humanitaarisissa kriiseissä. Myös lapsiavioliitot olivat vahvasti esillä. Lapsiavioliitot koskettavat tällä hetkellä 700 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat joutuneet avioitumaan lapsina. Esimerkiksi Panama taistelee systemaattisesti lapsiavioliittoja vastaan. Panamassa yksi viidestä lapsesta syntyy alle 15-vuotiaalle tytölle ja yksi kolmesta tytöstä avioituu jo ennen 18 ikävuotta. Pakolaisperheiden tyttöjen koulutus jää usein vain haaveeksi, kun koulussa käynti on heille vaarallista ja tyttöjä tarvitaan kotitöissä. Lapsiavioliitot lisääntyvät erityisesti pakolaisalueilla, joissa tytöt järjestetään hyvin nuorina avioon. Esillä oli myös naisten vähäisempi osuus digitalisaatiossa. Pelkästään mobiiliteknologia voisi nostaa kehitysmaissa 5,3 miljoonaa naista lukutaidottomuudesta 2020 mennessä.

Euroopan unioni on nostanut naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi prioriteettiteemakseen ja osaksi YK:n Agenda2030 tavoitteiden täyttämistä. EU:n mukaan 76 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia ja 96 prosenttia naisista ihmiskaupan uhreina kohtaa seksuaalista ja muuta väkivaltaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksien Euroopan unionissa arvioidaan olevan 226 miljardia euroa ja naisten ihmiskaupan kustannusten 29 miljardia euroa. ”Tehtävänämme on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikilla tasoilla, paikallistasolta lähtien. Poliittinen sitoutuminen, tutkimus, koulutus ja valtarakenteiden tarkastelu ovat keskeisiä toimia. Myös sukupuoleen perustuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa on nostettava vahvemmin esiin.” korosti Euroopan komission tasa-arvon erityislähettiläs Mara Marinaki.

Oli huomattavissa, että kaikkien aiemmin mukana olleiden YK-maiden naisten osallistuminen ei ollut Yhdysvaltojen matkustuskiellon vuoksi mahdollista. Pohjoismaiden rooli oli näkyvä ja Suomi aktiivinen sessioiden järjestäjä. Pohjoismaat saivat spontaanit suosionosoitukset seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien aktiivisesta puolesta puhumisesta.

Erityisesti esillä olivat Islannin mallit sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, muun muassa tavoite palkkatasa-arvon saavuttamisesta vuoteen 2022 mennessä. Islannin tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thorsten Thorgilsson vakuutti kuulijansa seksin oston kriminalisoinnin tärkeydestä (osto kriminalisoitu Islannissa jo vuonna 2009): ”Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos ihmisyyttä vastaan ja Islanti taistelee sitä vastaan. Poliisi, sairaalat, eri palvelut pyritään saamaan samoihin pisteisiin ja sitä kautta uhreja autetuksi. Islannin hallitus tekee konkreettisia toimia naisten hyväksikäytön lopettamiseksi. Prostituutio kokonaisuudessaan on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On tärkeää kiinnittää huomiota nuorten miesten rooliin seksin oston kieltämisessä. Miesten tulee ottaa asiasta vastuu.”

Viikko oli mieleenpainuva ja antoi paljon ajatuksia tulevaan työhön. Esillä olleet teemat ovat useimmat globaaleja ja koskettavat meitäkin. Meidän tulee muistaa puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti. On tärkeää, että seuraamme kansainvälistä keskustelua tarkasti ajatellen kansallista työtä naisten aseman parantamiseksi. Meillä on paljon annettavaa, mutta myös paljon muilta opittavaa.

Eva Biaudet, puheenjohtaja

Terhi Heinilä, pääsihteeri

- - -

NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA JA TEKNOLOGIA

Church Center, 13 March 2017

Cindy Southworth (keynote-luennoitsija 7.3.2017 Pikkuparlamentissa järjestetyssä Kaduilla, kotona, netissä – Turvassa! –seminaarissa) luennoi naisten väkivaltaan liittyvissä teknologiakysymyksistä. Southworth muistutti, että lastenlasten kuvat netissä voivat säilyä siellä seuraavat 60 vuotta. Häiritsijöistä 98 prosenttia häiritsee myös tekstiviestillä, valtaosa vahtii ääniviestejä ja tutkii puhelimen käyttöä. Häiritsijöistä 86 prosenttia häiritsee myös sosiaalisen median kautta. Usein häiritsijä käyttää uhrin sosiaalisen median tilejä omiin tarkoituksiinsa. "Postaa aina menneestä tapahtumasta, älä siitä mitä aiot seuraavaksi tehdä. Vain harvalla maalla lainsäädäntö on pysynyt teknologisen kehityksen ja teknologian kautta tapahtuvan häirinnän ja väkivallan ajan tasalla. Ottavatko poliisit ja syyttäjät nämä tapaukset vakavasti? - Jos rakastat minua, näytät salasanasi minulle. On hyvin yleistä, että salasanoja jaetaan ja toisen profiilin saa sitä kautta käyttöön. Voin suositella, että salasanaksi ei tallenneta lempiruokaa tai syntymäpäivää."

Teknologia ei itsessään ole ongelma, vaan se, miten sitä käytetään. Tyttöjen ja naisten on saatava tietoa siitä, miten teknologiaa käytetään turvallisesti. Teknologian avulla tehty väkivalta tulisi ottaa paremmin huomioon väkivaltatilanteita tarkastellessa. On tärkeää, että väkivallan uhrien kanssa työtä tekevät tuntevat tarkoin uutta teknologiaa. Session järjesti australialainen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan taisteleva WESNET-järjestö.

Jordan, Jordan National Commission for Women, UN Women, United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (UN ESCWA)

Estimating the economic cost of violence against women in the Arab region

13 March, 11:30 AM-12:45 PM
Conference Room B - Conference Building

Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset ovat korkeat! Suomessakin vierailleen Jordanian naisten komission, YK-järjestö UN Womenin ja YK:n läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomission järjesti keskustelun naisiin kohdistuvan väkivallan aiheuttamista kustannuksista. Jordaniassa vain 30 prosenttia väkivaltaa kohdanneesta naisista raportoi tapahtuneesta. "Tarvitsemme tarkan tiedon olemassa olevasta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Perheiden suojelua on tehty jo pitkään. Naisiin kohdistuvan väkivallan taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Väkivallan suorat kustannuksetkin ovat vaikeasti arvioitavissa. Naisiin kohdistuva väkivalta pakolaisleireillä on yksi suurista Jordanian ongelmista. Jordaniaan on tullut 1,4 miljoonaa pakolaista viiden viimeisen vuoden aikana."


Egyptissä on tehty laskelmia väkivallan kustannuksista, joissa mukana oli 21 000 egyptiläistä 18 - 64 -vuotiasta naista. Heistä 60 prosenttia oli työssä käyviä naisia. Väkivallan vaikutukset naisten terveyteen, työssäkäyntiin ja koulutukseen oli esillä, samoin alaikäisten avioliitot. 5,6 miljoonaa naista oli kohdannut väkivaltaa yhden vuoden aikana ja heistä vain miljoona oli lähtenyt väkivallan vuoksi kotoaan. Heihin kohdistuvan väkivallan kustannukset laskettiin olleen 245 miljoonaa US dollaria vuoden aikana.

Naiset, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa kotona, usein kohtaavat väkivaltaa myös työpaikalla ja julkisissa tiloissa. 7,8 miljoonaa oli kohdannut väkivaltaa ja 75 000 oli raportoinut siitä. Pelkästään naisten työpoissaolot maksoivat 661 miljoonaa US dollaria.
Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset vuodessa ovat Kanadassa 7,4 miljardia US dollaria, Australiassa 10,3 miljardia dollaria ja Iso-Britanniassa 19 miljardia dollaria. Mikä olisi todellinen luku Suomessa?

Mukana kuulemassa hyvin mielenkiintoista ja tärkeää keskustelua oli NJKL:stä hallituksen jäsen Heli Järvinen (eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan edustajana), Nytkis ry:n puheenjohtaja Mari Rantanen, ulkoministeriön Marjatta Hiekka ja NJKL:n pääsihteeri Terhi Heinilä.

Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

Gender equality the Nordic way: What can we learn from it?

13 March, 1:15 PM-2:30 PM
Conference Room 7 - GA Building

Kaikki seisomapaikatkin olivat käytössä, kun sukupuolten välinen tasa-arvo pohjoismaiseen tapaan oli Pohjoismaiden yhdessä järjestämän paneelikeskustelun teemana. Norjalainen tutkija Mari Teigen kertoi pohjoismaisten naisten aktiivisuudesta politiikassa ja työelämässä. Naiset harvoin pääsevät talouden huippupaikoille ja luvut ovat samansuuntaisia esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Kaikilla Pohjoismailla Tanskaa lukuun ottamatta on isille sidottuja perhevapaaviikkoja. "Koemme, että isät vahvasti tukevat ja myös käyttävät perhevapaita, vaikkakin niiden käytössä on eroja. Isien vapaiden yhteiskunnallisella vaikutuksella on kuitenkin vielä rajallinen vaikutus. On tutkittu, että naisten määrän lisääntyminen yhtiöiden hallituksissa nostaa myös naisjohtajien määrää. Alle 10 prosenttia huippuyritysten johtajista Norjassa on naisia. Lakot ovat yhteinen piirre pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perhevapaineen ja päiväkotijärjestelmineen tukee naisten ja miesten elämää."


Pohjoismaissa ajatellaan, että olemme hyvin tasa-arvoisia, mikä ei ole totta, sanoo tanskalainen professori, kirjailija ja toimitusjohtaja Lynn Roseberry. Monet ajattelevat, että tiedostamattomia tasa-arvon epäluuloja voidaan vähentää koulutuksella. Tämä ei kuitenkaan toimi, sillä toiminta ei ole tiedostettua.

Tanskan ensimmäinen tasa-arvo- ja pohjoismaisten asioiden ministeri Karen Elleman avasi ministerien keskustelun korostamalla tasa-arvoisten rakenteiden merkitystä, kuten päivähoidon, tasa-arvolle sekä tasa-arvoisten työmarkkinoiden merkitystä valtioiden taloudelle. "Globaali talous voisi nousta 35 prosentilla, jos naiset osallistuisivat tasavertaisesti."

Suomen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila muistutti Suomen naisten ensimmäisistä täysistä poliittisista oikeuksista ja erinomaisesta koulutustasosta sekä työelämän tasa-arvosta ja Suomen 100-vuotisesta itsenäisyydestä ja uudesta tasa-arvopalkinnosta.

Islannin sosiaali- ja terveysministeri Þorsteinn Víglundsson korosti perhevapaajärjestelmän merkitystä tasa-arvolle maassaan, samoin tasa-arvon lisäämistä yhtiöiden hallituksissa (noussut 10 prosentista 37 prosenttiin) ja aloitteesta palkkatasa-arvon lisäämiseksi. Norjan lapsiasioiden ja tasa-arvon ministeri Solveig Horne muistutti naisten osallistumisesta työelämään lähes miesten tasolla. Tämä investointi on maksanut itsensä takaisin. Tarvitsemme kuitenkin lisää naisia yritysten johtopaikoille ja lisää maahanmuuttajanaisia työelämään. Ruotsin pitkäaikainen ministeri (lapset, ikääntyvät ja sukupuolten tasa-arvo) Åsa Regner korosti tasa-arvon merkitystä pohjoismaiselle mentaliteetille. "Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ovat aivan keskeisen tärkeä tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Päivähoitojärjestelmä lisää naisten työllisyyttä ja osallistumista yhteiskuntaan. Naisten kokopäivätyö on lisääntynyt. Kuitenkin naisia johtajista Ruotsissa on vain kolmannes. Meidän on kuitenkin tehtävä enemmän. ‪Sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi tarvitaan tahtoa, poliittisia päätöksiä ja resursseja."

Tilaisuuden järjestäjinä Suomesta olivat ulkoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen edustajana sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila.

Senegal and UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Empowering Young Women Entrepreneurs in Africa through ICTs: Mobile App Solutions for Sustainable Development and the Changing World of Work

13 March, 3:00 PM-4:15 PM
Ex-Press Bar - GA Building

Kehitysmaissa 43 prosenttia harvempi nainen kuin mies omaa yhteyden internetiin. Pelkästään mobiiliteknologia voisi nostaa kehitysmaissa 5,3 miljoonaa naista lukutaidottomuudesta vuoteen 2020 mennessä. Digitalisaatio, kestävä kehitys ja naisten voimaannuttaminen on tärkeä avain yhteiskuntien kehittämiseen. Kännykän omistaminen, nettiyhteys sekä bisnes- ja teknologiset taidot voivat olla naisen mahdollisuus työhön, osallistumiseen yhteiskuntaan ja naisten voimaantumiseen. Unescon hanke Unesco's Youth Mobile Iniatitive lisää tyttöjen tietotekniikan taitoja ja samalla tyttöjen kommunikaatiota, koulutusta ja osallistumista. Näin kerrottiin Unescon ja Senegalin yhdessä järjestämässä keskustelussa. Hanke on tavoittanut 9 miljoonaa tyttöä Senegalissa. Sessiossa esiteltiin myös mm. senegalilaisten naisten yritys, joka tukee mobiilisti raskaana olevia ja nuoria äitejä terveyskysmyksissä. Senegal on nostanut sukupuolten tasa-arvon keskeiseksi periaatteeksi Afrikan unionissa.

New America NYC, Nordic Council of Ministers

The Career Comeback: From Work to Family and Back Again

13 March, 6:30 PM-9:00 PM)
Helen Mills Theater

Pohjoismaat ovat selvästi edellä Yhdysvaltoja perhevapaiden määrässä ja käytössä, mutta Yhdysvalloissa on Pohjoismaita enemmän naisia yritysten johtotehtävissä. "Meillä on Yhdysvalloissa miljoonia nuoria naisia, jotka ovat perheen kanssa eivätkä voi palata takaisin työelämään. Pohjoismainen malli kuulostaa paratiisilta, onko se niin", kysyi yhdysvaltalainen moderaattori Anne-Marie Slaughter. "Tällä hetkellä pelkästään parlamentaarinen järjestelmä kuulostaa paratiisilta!"
Pohjoismaisen ministerineuvoston tasa-arvokomitean puheenjohtaja, Norjan ulkoministeriön valtiosihteeri Laila Bokhari kysyi, miksi naiset melkein aina joutuvat maksamaan äitiyden sakon palkassaan ja eläkkeessään? Tasa-arvo työelämässä ei ole vain oikea teko, vaan myös järkevä teko yhteiskunnalle. Sekä äitien että isien vastuu perhe-elämästä ja tasavertainen koulutus ovat näitä tekoja. Kuitenkin Norjassa vain 22 yli 200 yhtiöstä on 40 prosenttia naisia johtotehtävissä.

Norjan tasa-arvotutkimuksen keskuksen johtaja Mari Teigen kertoi naisjohtajista, jotka ovat muita useammin eronneet ja heillä on muita useammin yksi lapsi. Julkisella sektorilla on paljon naisia, koska tämä ura on helpompi yhdistää perhe-elämään. Johtajuustehtävissä on usein pidempiä työpäiviä ja enemmän matkustamista, jonka naiset kokevat vaikeana. Norjassa yritysten toimitusjohtajina on 7,5 prosenttia ja puheenjohtajina 11,5 prosenttia naisia.

Tanska on perässä esimerkiksi Yhdysvaltoja naisten määrässä johtotehtävissä, kertoi Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun professori Lynn Roseberry.

Yhdysvaltalainen Jyoti Chopra, johtaja BNY Mellon'lla, kuvasi tasa-arvoisen johtamisen periaatteita yrityksessään. "Meillä on noin 9000 johtajaa ja olemme keskittyneet johtajien koulutukseen. Olemme juuri esitelleet yrityksen laajan hyvinvointiohjelman."

Moderaattorina toimi loistava Anne-Marie Slaughter, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja New Americasta. "Miesjohtajat nostetaan usein yrityksen partnereiksi, naisilla on hyvin usein vain vähän tukea ja luottamusta."

"Työelämä Pohjoismaissa on Yhdysvaltoja rennompaa, ja on mahdollista lähteä neljältä hakemaan lasta päiväkodista." "Naiset tarvitsevat usein laajaa joukkoa tukijoita, jotta nousevat ylöspäin hierarkiassa. On tärkeää, että työ tulee tehdyksi eikä sillä ole merkitystä missä työ tehdään. Meidän tulee löytää vaihtoehto, jos työ tulee tehdyksi, voimme joustaa. Viisikymmentä on uusi neljäkymmentä. Naisten elämässä on aikoja, jolloin voi antaa enemmän työelämälle."

Mikä on paras vaihtoehto parhaille esimerkille työelämässä, valtiolliset tehtävät vai yksityisten yritysten antamat mahdollisuudet?

Linda Rosenberg, professori Tanskan kauppakorkeakoulusta muistutti, että Pohjoismaissa naisilla on mahdollisuus korkeatasoiseen terveydenhuoltoon, raskauteen, hyvään lasten päivähoitoon, koulutukseen, jonka kaikki yhteiskunta tarjoaa. Islanti on samapalkkaisuudesta selvä mielipidejohtaja.

Karen Elleman, Tanskan tasa-arvoasioissa vastaava ministeri, korosti tasa-arvoisten mahdollisuuksien tärkeyttä ja pohjoismaisten arvojen yhteneväisyyttä. Yritämme korostaa nuorten miesten perhevapaiden käytön suurta merkitystä. Isien osuus perhevapaiden käytössä on lisääntynyt. Tarvitsemme edelleen tukea siihen, että miesten ja työnantajien asenteet muuttuvat. Meillä joustavuus perhevapaita on hyvin tärkeää. Tietyissä vaiheissa lyhyempi työaika helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Isien ryhmätoimintaa perhevapaiden aikana äitien tapaan on nyt nousemassa. "Älä jätä työpaikkaa kokonaan perhevapaan aikana! Pidä yhteyttä ja muistuta itsestäsi ja osaamisestasi. Äitien myös pitää antaa isille tilaa ottaa vastuuta."

Eduskunna työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja ja Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen Heli Järvinen muistutti siitä, että Suomessa naiset käyttävät yli 90 prosenttia perhevapaista, Ruotsissa 25 prosenttia perhevapaista käyttää miehet. Ja kysyi suositusta, miten perhevapaiden kustannukset tulisi parhaiten jakaa.

Tämä keskustelu käytiin Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämässä iltaseminaarissa The Career Comeback: From work to family and back again Helen Mills -teatterissa.

Belgium, European Women's Lobby

The Nordic Model on prostitution: a key step to ensure girls and young womens economic empowerment

15 March, 08:15 AM - 09:30 AM
Conference Room 8 - GA Building, United Nations

Onneksemme ohjelma jatkui normaalisti pakkasesta ja lumikinoksista huolimatta. Aamu alkoi erittäin voimakkaalla Belgian ja European Womens's Lobbyn sessiolla pohjoismaisesta mallista prostituutiosta ihmisoikeusrikkomuksena ja askeleilla kohti tyttöjen ja naisten taloudellista voimaantumista. Seurasimme sessiota NJKL:n puheenjohtaja Eva Biaudet'n kanssa.

Isabella Simonis, Belgian naisten oikeuksista vastaava ministeri korosti, että prostituutio on suuri naisiin kohdistuva ihmisoikeusloukkaus ja aina yksi naisiin kohdistuva väkivallan muoto. Belgiassa prostituutio ei ole lailla kielletty. Todellista sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoittelevassa maassa ei ole sijaa prostituutiolle. Selvitys ja toimintaohjelma prostituutiosta poispääsylle ovat välttämättömiä askelia. Miksi nuoret naiset lähtevät mukaan prostituutioon? Taloudellista ja rakenteellista politiikkaa on tarkasteltava uudelleen. Opiskelijoiden prostituutio kampuksilla on suuressa nousussa. Tähän on puututtava. Belgia tukee järjestöjä, jotka taistelevat prostituutiota vastaan ja tukevat naisia pääsemään pois prostituutiosta. Toinen Belgian edustaja nosti esiin naisjärjestöjen pettymyksen Amnesty Internationalin päätöstä kohtaan prostituution laillistamisesta ja sai kokousväeltä spontaanit aplodit.

Raikuvat kannustavat aplodit kokousväeltä rohkeudestaan sai myös nuori Alicia Watts, jota oli 15-vuotiaana käytetty seksuaalisesti hyväksi. "Olin kuplassa, kukaan ei ymmärtänyt minua enkä löytänyt tietä ulos. Sosiaalinen media oli minulle tapa ilmaista itseäni. Menetin kaiken itsetuntoni ja toivoni. 18-vuotias poika ymmärsi minua ja pyysi minua lähettämään alastonkuvaa. Lähetin yhden, mutta en enempää, hän suuttui ja lähetti kuvani maailmalle. Hän ei pitänytkään minusta, eikä pitänyt minua erityisenä, vaan rikkoi luottamukseni ja käytti minua hyväkseni. Sain lopulta tavata työntekijää kerran viikossa, joka auttoi minua yli hyväksikäytöstä. Nuoret naiset ympäri maailmaa tulevat tahattomasti hyväksikäytetyksi. Tämän vuoksi kerron omista kokemuksistani, eikä nuorten tule joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi missään olosuhteissa. Jatkan työtäni!"

Islannin ministeri Thorsten Thorgilsson korosti, että seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos ihmisyyttä vastaan, ja Islanti taistelee sitä vastaan. Poliisi, sairaalat ja muut palvelut pyritään saamaan samoihin pisteisiin ja sitä kautta uhreja autetuksi. Islannin hallitus tekee konkreettisia toimia naisten hyväksikäytön lopettamiseksi. Prostituutio kokonaisuudessaan on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 2009 Islanti hyväksyi Ruotsin mallin prostituution kriminalisoinnista. Jo tuolloin 82 prosenttia naisista ja 57 prosenttia miehistä kannatti uutta lakia ja vain 10 prosenttia miehistä vastusti. Emme voi puhua prostituutiosta ilman puhetta seksin ostajista. On tärkeää kiinnittää huomiota nuorten miesten rooliin seksin oston kieltämisessä. Miesten tulee ottaa asiasta vastuu. Islannin pääministeri ja koko hallitus on sitoutunut YK:n HeForShe -hankkeeseen. Mitä tarkoittaa olla mies tai nainen, meidän tulee sitouttaa mieheys mukaan tasa-arvoisen yhteiskunnan luomiseen, jotta voimme tavoittaa planeetan 50-50 vuoteen 2030 mennessä.

Irlannin kansalaisjärjestö Ruhaman ja kansainvälisen CAP:n (Coalition Abolition Prostitution) johtaja Sarah Benson korosti Irlannin uuden prostituution kieltävän lainsäädännön toimeenpanoa ja vielä prostituutiossa toimivien naisten hyvää terveydenhuoltoa. "Meidän tulee saada ihmiset tietoisiksi siitä, että seksin ostaminen on nyt rikos ihmisyyttä vastaan ja lailla kielletty. Samoin on erittäin tärkeää taata, että Irlannin poliisi tuntee uuden lain ja osaa soveltaa sitä rikosten eri muotoja tunnistettaessa. Kirjoitamme myös operatiivista ohjeistoa poliisille lainsäädännön toimeenpanosta käytännön tasolle. Prostituutio ei ole seksityötä vaan hyväksikäyttöä."

Libanonissa lasketaan olevan 4 000-6 000 naista, jotka tuodaan maahan ihmiskaupan uhreina. Naiset joutuvat loukkuun valvotusti ja heidän liikkumisensa kielletään päivisin. He toimivat yöt hotellien strippiklubeilla ja prostituoituina. Naiset halutaan pitää näkymättöminä yhteiskunnalta. Tavoitteenamme on nyt poistaa mahdollisuus viisumin saamiseen ja seksinostopaikkojen sulkemiseen. Pahoittelen myös, että monet naiset arabimaista eivät voineet matkustuskiellon vuoksi osallistua tähän kokoukseen. Toivon, että heidän äänensä tulee kuulluksi.

NGO Committee on the Status of Women

Informal NGO morning briefing

15 March, 08:30 AM - 09:15 AM
Conference Room 4 - GA Building, United Nations

Suvi Seppäläinen avasi Euroopan komission CSW-kantojen briiffaustilaisuuden komission tiloissa New Yorkissa. Mara Marinaki, Euroopan komission erityislähettiläs sukupuolten tasa-arvosta ja teemasta naiset, rauha ja turvallisuus, korosti Euroopan unionin roolia aktiivisena sukupuolten tasa-arvon edistäjänä. Euroopan komissio on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon toimintasuuunnitelmaan ja globaaliin suunnitelmaan sekä vienyt eteenpäin naisten taloudellista voimaantumista. Keskeinen kohde ja teemat CSW:ssä ovat naisiin kohdistuvan väkivallan vastustaminen ja estäminen sekä naisten sukuelinten silpominen. "Yhdessä kolmannen sektorin kanssa haluamme viedä vahvemman viestin ihmisoikeuksien puolesta muille mantereille ja kansainvälisille yhteisöille. Erityisesti tällainen teema on seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet. Meidän tulee saada miehet puolellemme sukupuolten tasa-arvon edistämisessä."

Kroatian kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehityksestä vastaava komissaari Neven Mimica oli joutunut lumimyrskyn takia aikaistamaan lähtöään kokouksesta. Komissaari on tavannut UN Womenin ja YK:n johtoa ja korostanut Euroopan komission puolesta yhteistyön merkitystä. Komissaari korosti eri naisten ryhmien merkitystä palkkatasoa-arvolle. Palkkaero naisten ja miesten välillä on edelleen Euroopassa 16,7 prosenttia.

Unkarilainen Zita Gurmai Women in Parliaments Global Forum -järjestöstä muistutti, että on tärkeää tietää, että Euroopan komissio tukee seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia ja tyttöjen ja naisten terveyttä maailmanlaajuisesti. On tärkeää saada mobilisoitua lisärahoitusta.

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ilmaisi huolensa CSW61:n päätösasiakirjan tason suhteen, erityisesti koskien seksuaali- lisääntymisterveysoikeuksia.

Suvi Seppäläinen avasi neuvotteluprosessia CSW61:n päätösasiakirjasta seuraavasti: ILO:n sopimukset luonnoksessa ovat herättäneet keskustelua. Pääsihteerin raporttia ja nollaraporttia katsottaessa Euroopan komissio olisi halunnut nostaa ihmisoikeuksien tasoa. Meille ihmisoikeudet ovat luonnollinen lähtökohta keskustelulle, mutta näin ei ole kaikkien osapuolten suhteen. En ole vakavasti huolissani tekstin tasosta, sillä siihen on saatu mukaan myös hyvin vahvoja sanoja. Palkkaepätasa-arvo ei valitettavasti ollut mukana ja meidän tulee Euroopan komission kanssa tehdä paljon lobbaustyötä Euroopan unionin pääkaupungeissa ja New Yorkissa tiettyjen asioiden mukaan saamiseksi.

Teemme parhaamme palkkaepätasa-arvon ratkaisemisen eteenpäin viemiseksi päätösasiakirjassa. Näemme uusien tuulien puhaltavan Yhdysvalloista. Euroopan unionille tietyt arvot ovat erityisen tärkeitä , mutta emme voi edetä yksin. Toimimme hyvin läheisesti mm. Kanadan, Uuden Seelannin, Islannin ja Sveitsiin kanssa sekä latinalaisen Amerikan maiden kanssa.

Sosiaaliturva, maahanmuuttajanaiset, perhekäsitys. Toivomme, että päätöslauselman kieli mahdollistaa eri perhekäsitykset. Kiitän kansalaisjärjestöjä tärkeästä ja vahvasta vaikuttamisesta eri EU-maissa. Pyrimme löytämäänsä oikeat termit alaikäisten avioliittoja ja sukupuolielinten silpomista koskevaan tekstiin. Teksti kirjoitetaan kompromissina EU-jäsenvaltioiden kannoista. Tänä vuonna tyttöjä ei nosteta aiempaan tapaan esiin, kun kyse on työn tekemisestä, mutta muutoin kyllä. Näkemyksenne ovat meille tärkeitä ja toivon kuulevani kannanottojanne koko CSW:n ajan.

Osallistujat nostivat esiin mm. naisten alipalkatun työn kehitysmaissa mm. tekstiiliteollisuudessa, USA:n maahantulokiellon ja uuden arvomaailman vaikutukset, alaikäisten avioliitot ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden eriävät näkemykset seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja abortista.

European Union

A year of focused actions to combat violence against women and girls

15 March, 1:15 PM-2:30 PM
Conference Room 2 - Conference Building

Euroopan unioni järjesti session "Vuosi kohdistettuja toimia tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan", jossa mukaan olivat myös European Women's Lobby, Namibia ja Brasilia. Moderaattori Purna Sen onnitteli Euroopan unionia voimakkaista toimista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Esimerkkinä hän mainitsi, että Meksikossa on vuosina 2009 - 2015 kuollut 958 naista puolisonsa tai entisen puolisonsa surmaamina. Väkivallan ja työnteon yhteys on usein monimutkainen. Miksi väkivalta ei lopu, miksi nainen ei lähde väkivaltaisesta suhteesta, vaikka käy työssä ja ansaitsee palkkaa.

Malta, tasa-arvosta vastaava ministeri Dr Helena Dalli muistutti kansalaisjärjestöjen näkemysten kuuntelun merkityksestä erityisesti seksuaalisen suuntautumisen alalla valtioille ja lainsäädännön valmistelulle.

Namibian tasa-arvosta ja lasiasioista vastaava ministeri Doreen Sloka kertoi kansallisesta strategiasta ja nollatoleranssista naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Mukaan työhön on otettu myös mm. kirkot, kansalaisjärjestöt ja perinteiset yhteisöt. Vaikeaksi väkivaltaan puuttumisen tekee mm. pitkät välimatkat, jotka maaseudulla heikentävät naisten mahdollisuuksia raportoida heihin kohdistuneesta väkivallasta.

Euroopan unioni on nostanut naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi prioriteettiteemoikseen ja on osa YK:n Agenda2030:n tavoitteiden täyttämistä. 76 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia ja 96 prosenttia ihmiskaupan uhreiksi joutuneista naisista kohtaa seksuaalista ja muuta väkivaltaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksien Euroopan unionissa arvioidaan olevan 226 miljardia euroa ja naisten ihmiskaupan kustannusten 29 miljardia euroa. Tehtävänämme on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikilla tasoilla, paikallistasolta lähtien. Poliittinen sitoutuminen, tutkimus, koulutus ja valtarakenteiden tarkastelu ovat keskeisiä toimia. Myös sukupuoleen perustuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa on nostettava vahvemmin esiin. Näin kuvasi Euroopan unionin toimia Euroopan komission tasa-arvon erityislähettiläs Mara Marinaki.

European Women's Lobbyn selvityksen mukaan Euroopan maiden lainsäädäntö ei turvaa naisia raiskauksilta eikä ole tässä suhteessa tilanteen tasalla. 50 naista kuolee joka viikko Euroopan unionissa puolisonsa surmaamina. 75 prosentti johtotasolla toimivista naisista on kokenut sukupuolista häirintään työpaikoilla. "Toivotamme tervetulleeksi Euroopan unionin julistuksen naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi", sanoi EWL:n Pierrette Pape.

Finland

Women's empowerment and gender equality in public working life

15 March, 3:00 PM-4:15 PM
Ex-Press Bar - GA Building

Suomi järjesti session naisten voimaantumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta julkisen puolen työelämässä. Naiset ovat laajasti edustettuina julkisen sektorin työtehtävissä, ja siksi julkisella sektorilla tulee erityisesti huomioida sukupuolisensitiivisen politiikan ja käytäntöjen merkitys. Tasa-arvon suurlähettiläs Anne Lammila avasi tilaisuuden: ”Olemmme saavuttaneet paljon työelämän tasa-arvossa, kuitenkin meidän tulee saavuttaa palkkatasa-arvo ja aiempaa tasaisemmin jakaa perhevapaat.”

Namibian Wilhelmia Ulras kertoi maansa tavoitteesta saavuttaa sukupuolten tasa-arvo. Yhteensä 65 prosenttia julkisen hallinnon työntekijöistä on naisia. Rekrytointi, koulutus ja työtehtävien jako - kaikissa näissä tulee tavoitella tasa-arvoa. Namibialla on kansallinen sukupuolten tasa-arvopolitiikka. Myös SWAPO-puolue on sitoutunut 50-50 -tavoitteeseen.

Suurlähettiläs Jouni Laaksonen kertoi viimeaikaisesta artikkelista Financial Timesissa, jossa Pohjoismaat olivat kärjessä naisten työelämän tasa-arvossa, Suomen tasa-arvon saavutuksista, Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta, koulutuksen ja perhe-elämän tukemisen merkityksestä tasa-arvolle. "Julkisella sektorilla tehdään laajasti toimia naisten nostamiseksi johtotehtäviin." Ulkoministeriölläkin on oma tasa-arvotyöryhmä, jota suurlähettiläs Anne Lammila johtaa. Kaikista Suomen suurlähettiläistä 48 prosenttia on naisia. Huomiota kiinnitetään erityisesti mm. perhevapaiden käyttöön. Valitettavasti esimerkiksi häirintätapauksia esiintyy vielä.

Maria Luisa Martino, Argentiinan ulkoministeriön diplomaatti, kuvasi maansa toimia tasa-arvon lisäämiseksi. Hän korosti erityisesti voimakkaan poliittisen tahdon merkitystä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä.

Fiona Bourdin-Farrel, (Director of Human Resources at UN Women) kertoi naisten lisääntyneestä määrästä muun muassa rauhanneuvottelutehtävissä YK:ssa, joka nyt on 24 prosenttia. Erityisenä haasteena ovat korkeat johtotehtävät ja seniorijohtajapositiot. "Muutos tasa-arvon saavuttamiseksi YK:ssa on ollut liiankin hidas. Johtajuustehtävät, rakenteellinen muutos, rahoituskanavat tulee kaikki huomioida sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Koko organisaation kulttuurin tulee muuttua. Myös työolosuhteiden joustavuus on keskeistä."

Tasa-arvokysymyksistä vastaava Chidi King ITUC:sta (International Trade Union Confederation) korosti, että julkinen sektori on ottanut yksityistä puolta paremmin sukupuolten tasa-arvon huomioon. Miten avata eri aloille ja tehtäviin sisäänrakennettu epätasa-arvo? Julkinen sektori voi näyttää esimerkkiä yksityiselle puolelle tasa-arvon edistämisessä esimerkiksi palkkatasa-arvon lisäämisessä. Hän korosti työmarkkinajärjestöjen roolia ja tiedon hankkimista olemassa olevasta tilanteesta. Ja samoin eri naisten ryhmien, kuten sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten ja vammaisten naisten, vielä suurempia palkkaeroja.

Euroopan tasa-arvoinstituutin Christian Veske kuvasi osa-alueita kuten palkkausta, työmarkkinoita ja koulutusta, joita tulee tasa-arvostaa. Maat, jotka edistävät eniten sukupuolten tasa-arvoa, voivat taloudellisesti bruttokansantuotteeseen verrattuna saavuttaa korkeimman tuloksen.


Sukupuolten välisen eron pienentäminen STEM-aloilla (tiede, teknologia, insinööritieteet, matematiikka) lisäisi työpaikkoja 1,2 miljoonalla Euroopan unionissa ja nostaisi EU:n bruttokansantuotetta 2,2-3 prosentilla eli yhteensä 1,5 miljardia euroa.

- - -

Sukupuolten tasa-arvon ja ihmisoikeuksien yhdistäminen liike-elämän arvoihin oli teemana, kun kävelin vielä keskiviikon iltasessioon YK:n nk. Church Centeriin, jossa kansalaisjärjestöjen parallelsessioita järjestetään. Kuuntelimme hievahtamatta Ugandan edustajan kertomusta kehitysmaiden naisten karusta arjesta työelämässä. Palkka on keskimäärin 25-30 dollaria kuukaudessa eikä ylityöstä makseta. Sairasloma ei ole usein mahdollista ja äitiyslomaa voi saada kuukauden, jos äidillä on siihen varaa. Vauvojen imettäminen jää tämän vuoksi lyhyeen. Sukupuolinen häirintä ja naisten syrjintä ovat yleisiä. Työoloissakin olisi paljon parannettavaa. Esimerkiksi kukkien poimijat eivät saa käyttää käsineitä, sillä kukkien ajatellaan vaurioituvan. Työnantajan edellytetään maksavan työntekijän sosiaaliturvasta. Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet hyvää työtä, mutta säädöksiä ei aina noudateta. On tärkeää, että teemme yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja ministeriöiden kesken, jotta saamme lisättyä naisten oikeuksia. "Tarvitsemme solidaarisuutta kansainvälisellä tasolla ja kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä."

Tilaisuudessa kerrottiin myös Bangladeshin tekstiiliteollisuuden naisten työoloista. "Pidämme CEDAW-sopimusta ja UNGP:n (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) säädöksiä ohjenuoranamme. Naiset kohtaavat monenlaista syrjintää. Tavoitteenamme on naisten taloudellinen voimaannuttaminen, mutta tuoko muuttuva maailma uusiakin mahdollisuuksia kehitysmaiden naisille. Seksuaalinen häirintä ja naisten miehiä alhaisempi palkka ovat arkipäivää. Globaalit arvoketjut vaikuttavat naisiimme negatiivisesti. Lait, politiikat, käytännöt – nämä kaikki lisäävät naisten syrjintää työelämässä. Työelämän arvot liittyvät poliittisiin ja sosiaalisiin arvoihin.

Italy

Trafficking of women and children fleeing conflicts

16 March, 08:15 AM - 09:45 AM
Conference Room 7 - GA Building, United Nations

Vaikka aamu on varhainen, täysi salillinen oli kokoontunut kuulemaan Italian järjestämää hyvin mielenkiintoista keskustelua ihmiskaupasta pakolaistilanteissa. Italia on erityisen huolestunut tilanteesta saapumis-, kautta- ja päätepistekulkumaana. Esimerkiksi vuonna 2016 yli 20 000 nuorta ja lasta tuli pakolaisina Italiaan, kertoi Fransesca Tardioli, YK ja ihmisoikeudet -pääjohtaja, Italian ulkoministeriöstä.

Filippiineiltä väestöstä 26,3 prosenttia elää alle köyhyysrajan. He ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. He ovat luoneet rakenteita ruohonjuuritasolta valtakunnalliselle tasolle estääkseen ihmiskauppaa ja luoneet ohjelmia ja koonneet resursseja (2 miljardia dollaria vuodessa) suojatakseen ihmiskaupan uhreiksi joutuneita. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen osoitetussa budjetissa on kanavoitu varoja naisten koulutukseen, turvakoteihin ja terveyskeskuksiin. Kansainväliset yhteisöt ovat kiinnittäneet huomiota ihmiskaupan ongelmaan. Järjestöt toimivat myös naisten ihmiskaupan vastustamiseksi.

Jordaniassa on yli 1,3 miljoonaa pakolaista, heistä puolet on naisia, samoin puolet alle 19-vuotiaita. Syyrian kriisi vaikuttaa massiivisesti naisten ihmiskauppaan alueellamme, kertoi Sima Bahous, Jordanian suurlähettiläs. Olemme perustaneet turvakoteja naisille, monia erityispalveluita naisille ja lapsille mm. psyykkisiin ongelmiin, jotta he selviäisivät pakolaisuuden aiheuttamasta shokista. Meidän tulee seurata tilannetta ei vain konfliktin aikana, vaan vuosien ja vuosien ajan. Teemme yhteistyötä eri maiden kanssa. "Haluaisin muistuttaa kansainvälisestä vastuusta ongelman ratkaisemiseksi."

United Arab Emirates and Norway

Every Woman Every Child Everywhere: Delivering integrated education and health services in humanitarian situations

16 March, 10:00 AM-11:15 AM
Ex-Press Bar - GA Building

Naisten terveyspalvelut, ravinnon turvallisuus, hyvinvointi ja koulutus humanitaarisista kriiseissä olivat teemoina Norjan ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat järjestämässä Every Women, Every Child -keskustelussa. Tyttöjen ja naisten terveystilanteen vaikutukset ovat pitkäaikaisia mukaan lukien erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, avasivat tilaisuuden Laila Bokhari, Norjan avustava ulkoministeri, ja Dr Mouza Hassan Alsehhi, General Women's Unionista Arabiemiirikunnista. Miten paljon naisten asema on esillä humanitaarisen kriisin päätöksissä on huomioitava. Presidentti Tarja Halonen ja hänen roolinsa Every Woman, Every Child - korkean tason neuvoa antavan ryhmän varapuheenjohtajana tuotiin sessiossa esiin.

Nuori pakolaisnainen Syyriasta kertoi tarinansa. Hän oli paennut kolme vuotta sitten, päässyt Yhdysvaltoihin kouluttautumaan yliopistoon. Nyt perheenjäsenet ovat kolmella eri mantereella, muut sisarukset ilman koulutusta, ilman tietoa isästään, onko hän mahdollisesti vielä elossa.
Mukana keskustelussa oli myös Maailman terveysjärjestö WHO, UNICEF ja Save the Children.

UNICEF:n mukaan vuonna 2016 humanitaarisissa kriiseissä todettiin 127 prosenttia kasvanut tarve koulutukseen, kun rahoitus kasvoi vain 4 prosenttia. Kriisialueilla on 21,5 miljoonaa peruskouluikäistä lasta ilman koulutusta. Tarve lasten ja nuorten jatkuvaan katkeamattomaan koulutukseen kriisialueilla on todellinen. Kansalliset budjetit eivät usein kata pakolaisten kuluja mm. koulutukseen, eikä ulkopuolisia tukijoita useimmiten ole löytynyt.

Kriisitilanteissa rakenteellinen epätasa-arvo ja sen vaikutukset moninkertaistuvat. Tyttöjen pääsy kouluun, heidän koko elämänsä on vaakalaudalla. Konfliktitilanteissa tytöt jäävät 2,5 kertaa useammin pois koulusta kuin pojat. Mitä tytöille ja heidän kehoilleen tapahtuu, on huomioitava. Väkivallasta tulee kriisitilanteissa naisille ja tytöille todellinen ja valtavan suuri uhka. Riskinä ei ole vain tyttöjen koulumatka vaan myös koulupäivät. Perheet valitsevat tämän vuoksi, että tytöt jäävät kotiin ja avioituvat nuorina. Miten turvaamme, että koulut ja koulumatkat ovat turvallisia? Miten koulut opettavat tyttöjä tulevaan elämään, muutoinkin kuin hoitajiksi? Miten opettajat koulutetaan turvaa maan tyttöjen koulupäivä?

Finland

Indigenous Peoples' Cultural Heritage: Indigenous Peoples' Participation and the Role of Indigenous Women in Promoting Cultural Heritage

16 March, 01:15 PM - 02:45 PM
Permanent Mission of Finland to the United Nations, 866 United Nations Plaza, Suite 222

Alkuperäiskansojen naisten voimaantuminen oli keskustelun aiheena hyvin tärkeässä ja korkeatasoisessa Suomen rinnakkaissessiossa tänään Suomen YK-edustustossa. Keskustelua johti Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet: ”Naiset tekevät laajaa työtä alkuperäiskansojen kulttuuriperinnöstä säilyttämiseksi. Myös hallitusten on tehtävä vastuunsa alkuperäiskansojen naisten aseman ja koko kansojen kulttuurin ylläpitämiseksi. ”

Näin avasi sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila tilaisuuden: ”Tapahtumallamme on erityinen tavoite alkuperäiskansojen naisten tukemiseksi. Olen kiitollinen, että Suomen ulkoministeriö on tukenut saamelaista tutkimusta. Kulttuuristen tekijöiden säilyttäminen on erityisen tärkeää, kun suuri osa saamelaisista on muuttanut perinteisen alueen ulkopuolelle kaupunkeihin. Heitä tulee tukea sekä julkisin ja yksityisin keinoin. Monet saamelaisnaiset työskentelevät kodin ulkopuolella. Olemme sitoutuneet UNESCO:n sopimukseen kultturiperinnön säilyttämiseksi.”

Korkeatasoisessa tilaisuudessa oli mukana YK:n apulaispääsihteeri, UN Womenin varapääjohtaja Lakshmi Puri. Hän korosti teeman merkitystä, alkuperäiskansojen naisten osallistumista ja kulttuuriperinnöstä säilyttämistä ja halusi nostaa esiin naisten oikeuden kulttuuriin.

Puri halusi korostaa alkuperäiskansojen naisten erityispiirteitä. Kun puhumme alkuperäiskansojen naisista, meidän tulee puhua kaksinkertaisesta syrjinnästä. Mutta samaan aikaan meillä on erityisiä lahjakkuuksia. ”Näen alkuperäiskansojen naiset enemmän muutoksen agentteina kuin passiivisina kulttuurin säilyttäjinä!” Alkuperäiskansat kohtaavat myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen. Nykyiset ja tulevat sukupolvet tarvitsevat kansansa identiteetin ja kulttuuriperinnän, kielen, käsityöt, perinteisen koulutuksen, lakijärjestelmän, maanomistuksen ja niin edelleen. Kulttuuriperinnöt ympäri maailmaa ovat uhattuina. Puri korosti, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole koskaan oikeutettua kulttuuriperinnöllä perusteltuna. On kysyttävä, keitä alkuperäiskansojen naiset haluavat olla? Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, oikeusjärjestelmä – nämä kaikki ovat tärkeitä. Jotenkin ajatellaan, että alkuperäiskansojen naisilla on suurempi kyky ottaa vastaan väkivaltaista käytöstä. Tämä on järkyttävää ja todella väärää ajattelua!

Meidän tulee kunnioittaa perinteitä esimerkiksi lääketieteessä, mutta hyödyntää samalla yhteisymmärryksessä myös länsimaista lääketiedettä. Alkuperäiskansojen kielet ja käsityöt vaativat koulutusaineistoa, joka voimaannuuttaa kansoja, mutta myös kouluttaa muita kuin alkuperäiskansoja heidän kulttuuristaan. Haluamme jatkaa työtä alkuperäiskansojen naisten puolesta yhdessä Suomen ja muiden kanssa. Uusi hallituksemme on hyvin myönteinen ja tukee alkuperäiskansojen naisten työtä. Tulevaisuus näyttää paljon valoisammalta!

Japan and UN Women

Women, Peace and Security-Promoting the Resilience of Women

16 March, 3:00 PM-6:00 PM
Ex-Press Bar - GA Building

Vuorossa oli Japanin ja UN Womenin järjestämä keskustelu YK:n päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus toimeenpanosta maailman kriiseissä ja naisten taloudellinen voimaantuminen konfliktin jälkeisessä toipumisessa. Euroopan unionin erityislähettiläs Mara Marinaki nosti esiin miten Euroopan unioni on tukemassa Kosovoon naisten aseman kehittymistä. Esillä olivat lisäksi Etelä- Sudanin ja Ruandan tilanteet.

Keskustelu jatkui sessiona, jossa teemana oli naisten resilienssin lisääminen katastrofien riskin vähentämisessä. "Yhteensä 20 miljoonaa ihmistä joudataan uudelleensijoittamaan vuodessa katastrofien vuoksi. Tytöt ja naiset ovat muita paljon helpommin uhreina katastrofeissa. Vierailin Acehin kylissä, joissa ei yhtään tyttöä ollut jäänyt henkiin. He eivät osanneet uida, eivätkä selviytyneet", sanoi Robert Glasser YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja katastrofeissa. "Jos voimme vähentää taloudellista tuhoa, voimme pelastaa myös enemmän ihmisiä."

Gerilee Bennett kertoi tyttöjen ja naisten roolimallien merkityksestä katastrofien aikana. Tulee aloittaa yhteisön vahvuuksista ja olemassa olevista sosiaalisista verkostoista. Esimerkkinä hän kertoi yhteisön toimista hurrikaani Sandyn iskun jälkeen Yhdysvaltain itärannikolle vuonna 2012.

Finland, the Finnish Federation of Graduate Women, the National Council of Women in Finland, the Coalition of Finnish Women's Associations - NYTKIS, Finland National Committee for UN Women and the Young Women's Christian Association of Finland YWCA

The 12th International Helvi Sipilä Seminar: EMPOWERED FUTURES - SUSTAINABLE ECONOMIES

16 March, 6:30 PM-7:45 PM
Conference Room 7 - GA Building

Kahdennentoista Helvi Sipilä -seminaarin teemana oli tänä vuonna Empowered futures - Sustainable economies. Session puheenjohtajana toimi Naisjärjestön Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. Sali oli täynnä myöhäisestä torstai-illasta huolimatta. "Oli hyvin harvinaista, että naiset Helvi Sipilän aikaan nousivat näin tärkeisiin tehtäviin. Hän on toiminut esikuvanamme", muistutti Eva Biaudet. Ministeri Pirkko Mattila avasi Helvi Sipilä -rinnakkaisistunnon: "Naisten poliittinen osallistuminen ja tehdyt yhteiskunnalliset muutokset mahdollistivat naisten osallistumisen työelämään. Perhevapaat, päivähoitojärjestelmä ja ilmainen kouluruoka vuodesta 1948 (kansakouluissa tuolloin) ovat olleet menestystekijöitä. Palkkatasoa-arvo kehittyi pitkään, mutta on kääntynyt nyt laskuun. Suomen hallituksella on samapalkkaohjelma. Sukupuolisensitiivinen budjetointi on jo Pekingin konferenssin 1995 jälkeen ollut agendallamme. Hallituksen asialistalla tasa-arvo-ohjelmassa lisätään sukupuolen merkityksen tarkastelua budjetoinnissa. Meidän on huomattava naisten voimaantuminen, myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja ihmisoikeuksien kannalta. Tyttöjen ja naisten voimaantuminen meillä ja globaalisti on välttämätöntä."

Vanhempi tutkija Sari Pekkala Kerr Wellesley Collegesta kuvasi naisten roolia työmarkkinoilla ja sukupuolten välisten palkkaerojen muodostumista uran aikana. Kun Yhdysvalloissa perheissä on pieniä lapsia, kotien palkattoman työn jakaminen vaikuttaa palkkoihin. Naimattomien naisten palkat eivät laske samassa suhteessa perheellisten naisten kanssa. Ehkä tukijärjestelmä ja kulttuuriset syyt vaikuttavat naisten kotiin jäämiseen. "Minun unelmani on, että toimintapolitiikkoja laadittaessa tunnetaan ihmisten arkea ja että yritykset ymmärtäisivät naisten lahjakkuuden vaikutuksen."

Maailman NNKY-liiton pääsihteeri Malayah Harper korosti naisten merkitystä rauhanneuvottelujen pysyvyyden lisäämisessä. Samoin hän kiitti Suomen hallituksia naisten pysyvästä tukemisesta haurailla alueilla. UN Womenin Nancy Khweiss korosti naisten taloudellisten mahdollisuuksien ja koulutuksen yhteyttä kehitykseen. Suurin osa menestyksestä työssämme naisten taloudellisessa voimaantumisesta perustuu paikallisen kehityksen ryhmien työhön.

Session järjestivät Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen UN Women, Suomen NNKY-liitto, Nytkis ja Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä ulkoministeriön ja Suomen YK-edustuston kanssa. Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja erityiskiitos Akateemisten Naisten Liitolle ja Suomen YK-edustustolle!

Panama, UN Women, United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations International Children's Fund (UNICEF)

Leaving No Girl Behind: Child Marriage and Early Unions in Latin America and the Caribbean

17 March, 08:15 AM - 09:30 AM
Conference Room 8 - GA Building, United Nations

Perjantaina aamusta järjestettiin Panaman ja Guatemalan hallitusten järjestämä tärkeä keskustelu lapsiavioliitoista. Nuorten raskaus Panamassa on kasvussa, yksi viidestä lapsesta syntyy alle 15-vuotiaalle tytölle ja yksi kolmesta tytöstä avioituu jo ennen 18 vuotta. Poikien avioitumisikä oli aiemmin 16 vuotta, tytöillä 14 vuotta. Nyt Panama on säätänyt lain, jonka mukaan avioliiton voi solmia vasta 18-vuotiaana. Guatemalassa on laadittu ohjelma lapsiavioliittojen ehkäisyyn. Koulutus tytöille, perheille seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista, terveydenhuollosta ja kulttuurista koulutusta. Myös Panama taistelee systemaattisesti lapsiavioliittoja vastaan.

UNAIDS on mukana lapsiavioliittojen ratkaisussa ja onnitteli Panamaa ja Guatemalaa lapsiavioliittoja tehokkaasti vastustavasta työstä. Näiden tyttöjen koulutus ja terveys vaarantuu ja heidän on mahdotonta saavuttaa tasa-arvoista asemaa. "Minun piti kerran avustaa 12-vuotiaan tytön synnytyksessä. Samaan aikaan 45-vuotias mies odotti toisessa huoneessa. En voinut edes kuvitella mitä tyttö sillä hetkellä ajatteli. Hän ei edes tiennyt HIV:stä ja sen seurauksista. Tyttö joutui luopumaan koulutuksesta palvellakseen vanhempaa miestään." Hallitusten ja kansalaisjärjestöjen on taisteltava tyttöjen ja heidän koulutuksensa puolesta.

Guatemalan kansalaisjärjestö: Meidän on lisättävä lapsiavioliittojen vastaista resurssointia ja yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Lapsiavioliitot Latinalaisessa Amerikassa on tehtävä näkyväksi.

Plan International korosti eri YK-järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä. Varhain äideiksi tulleet tytöt eivät useinkaan pidä itseään tärkeinä ja tämä sallitaan, jotta tytöt pysyvät perinteisissä rooleissa. Useat tytöt tulevat raskaiksi raiskauksen uhreina ja tämän jälkeen perhe painostaa tytön avioliittoon. "En voi olla vihainen miehelleni, sillä silloin hän etsisi uuden vaimon, siis olen iloinen." Tytöt kärsivät jatkuvasta sukupuolisesta väkivallasta. Sukupolvien normit tulevat perheistä, tämä on usein tapahtunut jo tyttöjen äideille ja perheissä on ollut usein väkivaltaa. Tytöt joutuvat tekemään palkatonta koti- ja hoivatyötä, eivätkä he ole koulussa. Mitä tytöt saavat rakkauden nimissä, on todellisesti sukupuolista väkivaltaa. Plan Internationalin hankkeidensa kautta tyttöjen ääni voi kuulua. Painotamme tyttöjen koulutusta ja tasa-arvokasvatusta myös pojille. Teemme työtä perheiden kanssa ja haastamme heidän perinteisiä käsityksiään lapsiavioliitoista. Luomme tukiverkostoja yhteisöjen ja kirkon kanssa ja teemme yhteistyötä hallitusten kanssa lainsäändäntöjen muuttamiseksi. Tyttöjen itsetunnon lisääminen on hyvin tärkeää.

UNICEF korostaa tyttöjen koulutusta ja tasa-arvon lisäämistä sekä yhteistyötä muiden YK-järjestöjen kanssa. Mielestämme meidän tulee käyttää termiä lapsiavioliitto eikä alaikäisten avioliitto. Muuten ongelmaa ei ymmärretä, se on globaali ongelma, johon tulee myös puuttua globaalisti. Lapsiavioliitot koskettavat tällä hetkellä 700 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat joutuneet avioitumaan lapsina. UNICEFilla on globaali ohjelma lapsiavioliittojen lopettamiseksi. Tarvitsemme UN Womenin, ILO:n ja Maailmanpankin saman pöydän ääreen. Ongelma on valtava.

New Zealand, Germany, Australia, The Global Alliance of National Human Rights Institutions, Asia Pacific Forum

The Role of National Human Rights Institutions in Promoting and Protecting Women's Economic Participation in the Changing World of Work

17 March, 11:30 AM-12:45 PM
Conference Room 8 - GA Building

Nyt teemana oli kansallisten ihmisoikeuskeskusten edistäminen ja suojelu naisten taloudelliseen osallistumiseen muuttuvassa työelämässä. Järjestäjinä olivat Genevessä sijaitsevan Global Alliance of National Human Rights Institutions GANHRI (jäseninä 100 kansallista ihmisoikeusinstituuttia) sekä Uusi-Seelanti, Saksa, Australia ja Asia Pasific Forum. Teemoina olivat naisten ihmiskauppa, kotityöntekijät, koti- ja hoivatyöntekijöihin taloudellinen voimaannuttaminen ja samapalkakkysymykset, sukupuolten tasa-arvo työpaikoilla, raskausaika ja vanhempainvapaat ja sukupuolistereotypiat. Saksa piti puutteena, että kansalliset ihmisoikeuskeskukset eivät tiiviimmin osallistu CSW-kokoukseen.

Filippiinien tasa-arvovaltuutettu kertoi maansa naisten asemasta ja ihmisoikeuskomission toimista tilanteen parantamiseksi. Lisääntymisterveysoikeudet, vammaisten naisten oikeudet palveluihin, synnytykset julkisessa terveydenhuollossa, naisiin kohdistuva väkivalta teknologiassa, vihapuhe, taloudellinen väkivalta, maahanmuuttajataustaisten naisten kohtaama väkivalta ja ihmiskauppa Filippiineiltä ja maasta lähteneillä siirtotyöntekijöillä; näiden teemojen naisille tuomia esteitä kartoitetaan. Työn perustana on CEDAW-sopimus. "Mandaattimme on seurata ja tutkia naisten kohtaamia ihmisoikeusloukkauksia."

Marokon ihmisoikeuskomission edustaja kertoi tärkeistä toimistaan naisten taloudellisen voimaantumisen puolesta. Komitea on julkaissut raportin 2015 Marokon politiikoista ja lainsäädännöstä, jotka pohjautuvat Pekingin naisten oikeuksien julistukseen ja toimintaohjelmaan. Teemoina ovat naisten osallistuminen työmarkkinoille, naisten taloudellinen itsenäisyys, naisten ja miesten tasavertaisuus työpaikoilla, seksuaalinen häirintä työpaikoilla. Nyt minimi-ikä työntekijöille on 15 vuotta ja tarkoituksena on nostaa ikäraja ensin 16 vuoteen 5 vuoden ajaksi ja sitten 18 vuoteen. Zohra Sadik Marokon naisten ihmisoikeuskeskuksesta nosti esiin naisten yleisten oikeuksien nostamisen tarpeen Marokossa.

Iso-Britannian kansallisen ihmisoikeusinstituuttin edustaja kuvasi jo vuosikymmeniä jatkunutta keskustelua naisten taloudellisesta voimaantumisesta. Palkattoman kotityön määrä ja arvo ovat lähes korvaamattomia. Talouskriisi on vaikuttanut naisiin miehiä enemmän. Keskeistä on kansainvälisten standardien nostaminen naisten taloudellisessa ja työelämässä. Iso-Britanniassa 77 prosenttia naisista kokee työsyrjintää raskausaikana ja yksi yhdeksästä naisesta menettää työnsä raskausaikana. Naiset usein tekevät työtä alle taitotasonsa matalapalkkaisilla aloilla. Naisen punta Iso-Britanniassa on 81 prosenttia miehen punnasta. Naisia on yritysten hallituksessa alle 25 prosenttia. Tavoitteena on saada naiset tasavertaisesti mukaan politiikkaan ja työelämään.

Philippines

Women in Emergencies: Towards Promoting and Protecting their Rights

17 March, 1:15 PM-2:30 PM
Conference Room 7 - GA Building

Päädyin osallistumaan Filippiinien järjestämään sessioon naisten oikeuksien suojelusta hätätilanteissa. Naiset ovat herkkiä ympäristön ja ilmaston katastrofien vaikutuksille. Esimerkiksi satoja naisia kuoli tehdaspalossa viime helmikuussa. Manilassa on tulvinut vuosina 2009 ja 2012, mikä on vaikuttanut lähes miljoonaan perheeseen. Kuumuus aiheuttaa naisille onnettomuuksia tehtaissa ja lasten lisääntyneet sairaudet katastrofien jälkeen pakottavat naiset jäämään kotiin. Naisten työpaikat ovat myös hyvin herkkiä talouden vaihtelulle. Naisten odotetaan hätätilanteissa olevan supernaisia, jotka hoitavat ja pelastavat paitsi itsensä ja perheensä, myös yhteisönsä.

Kansallisesti on ryhdytty toimiin mm. lainsäädännön ja eri kehityshankkeiden suhteen. Paljon hankkeita ja poikkihallinnollista tukea järjestetään naisille, kehitetään varoitusjärjestelmiä ja tuetaan yhteisöjä ja työpaikkoja kehittämään naisten varautumista ja kestävyyttä. Työpaikkoja pyritään saamaan huomioimaan enemmän naisia ja heidän työntekoaan, esimerkiksi mahdollistamalla rintaruokinnan työpäivän aikana. Naisten turvallisuuden tunnetta pyritään lisäämään muun muassa miettimällä turvallisia reittejä työmatkalle, joissa naiset eivät kohtaa seksuaalista väkivaltaa. "Traumasta toipuminen vie aikaa, mutta on kuitenkin uusi mahdollisuus." Konfliktit tuovat mukananaan demografisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Keskustelussa oli myös vammaisten naisten mahdollisuudet työskennellä ja toimia yhteiskunnassa. Ensisijaisesti perheet vastaavat itse vammaisten tukemisesta. Turvallisuus, ruoka, puhdas vesi, mahdollisuus työhön tulisi olla tarjolla kaikille. "Erityiskysymyksenä tulee ottaa myös huomioon alkuperäiskansojen naiset."

Japan

The Keys to the economic Empowerment of Women

17 March, 3:00 PM-4:15 PM
Conference Room 8 - GA Building

Vuorossa oli Japanin sivutapahtuma teemasta naisten taloudellinen voimaantuminen. Monta sessiota olen jo tämän viikon aikaan kuunnellut seisaaltaan, mutta tämä on ensimmäinen jossa istuin lattialla. Mitkä tekijät ylläpitävät sukupuolten välistä palkkaeroa ja naisten huonompaa taloudellista tilannetta? Japanissa naisten osa on usein jäädä lasten saamisen jälkeen kotiin ja jos työtä on tarjolla, se on usein osa-aikatyötä. Jos äiti vastaa koko taloudesta, usein koko perhe kärsii köyhyydestä. Miten voimme voimaannuttaa naisia ja saavuttaa sukupuolten tasa-arvon?

Mikiko Otani, YK:n lasten oikeuksien komitean jäsen, kertoi tavoitteesta tyttöjen inklusiivisesta ja tasa-arvoisesta koulutuksesta. Pääsy laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on keskeistä. Köyhydessä kasvavilla lapsilla ei yleensä ole mahdollisuutta varhaiskasvatukseen. Lasten varhaiskasvatusta pidetään Japanissa usein liian kalliina yhteiskunnalle. Joka kolmas pari Japanissa eroaa. Naiset erotilanteissa jäävät usein taloudellisesti hyvin hauraalla pohjalle. Heille ei ole mitään kompensaatioita kotona olosta ja tämä on usein naisille yllätys.

Alexis Rinkenbach Ranskan sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi maansa uudistuksista muun muassa työviikon lyhentämisen suhteen 35 tuntiin vuonna 2002 (keskimääräisesti kuitenkin 40 tuntia). "Ranskassa perhenormit ovat huomattavasti joustavampia ja perheillä on paljon valinnanvapautta. Seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia pidetään keskeisinä. Kuitenkin monia epätasa-arvoisia käytäntöjä, kuten palkkaepätasa-arvo ja palkaton kotityö. Pyrimme lisäämään tasa-arvoa yrityksissä ja kansalaisjärjestöissä."

Kumie Inoue japanilaisesta työmarkkinajärjestöstä kuvasi naisten ja miesten suuria palkkaeroja ja naisten vähäistä määrää johtotehtävissä. Yli puolet naisista haluaisi jatkaa työntekoa lasten saamisen jälkeen. Pysyvissä työsuhteissa olevat naiset työskentelevät muita useammin, vaikka perheessä olisi lapsia. Työpaikoillamme raportoidaan sukupuolisesta häirinnästä ja epäsäännöllisten työaikojen tekemisestä. Kun työpaikalla on nainen esimiehenä, vaikuttaa se myönteisesti palkkatasoa-arvoon. Japanilaiset miehet käyttävät vain tunnin päivässä kotityöhön tai lastenhoitoon!

Sukupuolten segregaatio työelämässä lisää palkkaeroja myös Australiassa, kertoi Amanda McIntyre. Australiassa on korkea työllisyystilanne. Työelämässä olevat naiset kärsivät vähemmän naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Miehet dominoivat STEM-ammatteja ja suuri joukko työpaikoista on naisten saavuttamattomissa teknisen koulutuksen puutteen vuoksi. Tyttöjä kannustetaankin kouluttautumaan tekniikan aloille ja perustamaan start up -yrityksiä.

Suurlähettiläs Hiroshi Minami korosti naisten roolin kehittämistä japanilaisessa yhteiskunnassa.

 

12th International Helvi Sipilä Seminar

EMPOWERED FUTURES – SUSTAINABLE ECONOMIES

Thursday, 16 March 2017

6.30 - 7.45 p.m.

 

Conference Room 7

General Assembly Building (GA), UN Headquarters, N.Y.

PROGRAM

OPENING REMARKS

Pirkko Mattila

Minister of Social Affairs and Health, Finland

SPEAKERS OF THE PANEL DISCUSSION

Sari Pekkala Kerr

Senior Research Scientist, Wellesley Centers for Women (WCW) at Wellesley College

"Women in the Labor Market: Evolution of Gender Pay Gap Throughout Career"

 

Malayah Harper

General Secretary, World YWCA

“Economic empowerment work(s) in the peace building context”

 

Elisa Fernandez

Chief of the Fund for Gender Equality, UN Women

“Realization of the Sustainable Development Goals:

Women thriving for themselves, the economy and society!”

 

CHAIR OF THE SEMINAR

Eva Biaudet

President, National Council of Women of Finland


CONCEPT NOTE

CSW61 – 12th INTERNATIONAL HELVI SIPILÄ SEMINAR

16 March 2017

THE INTERNATIONAL HELVI SIPILÄ SEMINAR series addresses challenging issues that affect women and their lives locally and globally in the 21st century.  The event organized during the CSW61 is the 12th seminar in this series.

With the title Empowered futures – sustainable economies the seminar focuses on role of women in the sustainable socio-economic development and the changing world of work.

The empowerment, equal participation and the leadership of women is crucial to the global sustainable development. The changing world of work entails both challenges and opportunities for women and these have to be thoroughly assessed. Which policies and programs best protect and promote women’s and girls’ human rights, access to labor market and equal pay? What is the impact of economic empowerment in post-conflict situations?  How to best address the specific needs of for instance young women or refugee and immigrant women and to promote their economic empowerment?

These questions will be examined at the Helvi Sipilä seminar from different angles by three distinguished speakers:

In her presentation Women in the Labor Market: Evolution of Gender Pay Gap Throughout Career Sari Pekkala Kerr provides an insight regarding the different factors driving the gender pay gap.

It is important to give women voice in peace building processes and Malayah Harper explores the impact of the economic aspect in her presentation Economic empowerment work(s) in the peace building context.

 

In her presentation Realization of the Sustainable Development Goals: Women thriving for themselves, the economy and society!   Elisa Fernandez  shares some examples from the ground and reflects on experiences and strategies that are showing success in empowering women and promoting sustainable economic opportunities for the most discriminated groups, in the context of the 2030 Agenda.

The seminar is organized jointly by the Permanent Mission of Finland to the United Nations, the Finnish Federation of Graduate Women, the National Council of Women in Finland, the Coalition of Finnish Women’s Associations – NYTKIS, Finland National Committee for UN Women and the Young Women’s Christian Association of Finland YWCA.

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje 3/2017

 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy