Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 
 

Japan Women Sport Leadership Conference

7.-9.4.2017 Tokiossa

Urheilu suunnannäyttäjä sukupuolten tasa-arvossa koko yhteiskunnalle 

- Japanin urheilun johto allekirjoitti Brighton plus Helsinki – julistuksen ja suositukset 

Urheilu haluaa toimia koko yhteiskunnan sukupuolten tasa-arvon kehittäjänä Japanissa. Japanilla on paljon kehitettävää koko yhteiskunnassa. Se on sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa kansainvälisesti vasta sijalla 111. 

Japanin urheilu valmistautuu Tokion 2020 olympialaisiin ja paralympialaisiin ja joutuu huomioimaan Kansainvälisen olympiakomitean velvoitteet naisten urheilun aseman ja roolin parantamisesta. Japanin viisi keskeisintä urheilutahoa allekirjoitti urheilun Brighton plus Helsinki -tasa-arvojulistuksen ja suositukset yhdessä IWG:n (International Working Group on Women and Sport, Brighton plus Helsinki Declaration on Women and Sport 2014) kanssa 11.4.2017 Tokiossa. 

Japanissa naisten urheilun tuki on paljon miesten urheilua pienempää. Kuitenkin Rio de Janeiron olympialaisissa 2016 Japanin naiset saivat lähes puolet Japanin mitaleista, yhteensä 18, joista 7 kultaista. Japanin urheilujärjestöissä naisten edustus on vain murto-osa, esimerkiksi Japanin olympiakomiteassa alle 10 prosenttia. 

"Aiomme lisätä sukupuolten tasa-arvoa Japanin urheilussa, erityisesti päätöksenteossa, valmennuksessa ja urheilujärjestöissä. Urheiluseuroissa on vain 20 prosenttia naisia ja 20 prosenttia naisista ei harrasta lainkaan liikuntaa. Pyrimme luomaan naisille turvallisemman ympäristön liikuntaan ja urheiluun. Toimimme yhteistyössä urheilujärjestöjen kanssa, jotta saamme naiset tasavertaisesti mukaan päätöksentekoon ja valmennukseen. Ohjelma Sports for Tomorrow tukee urheilun kehittämistä kolmella eri tavalla. Kehitysyhteistyössä pyrimme kehittämään liikuntaa yhdessä naisten terveyden, erityisesti mm. lisääntymisterveyden teemojen kanssa. Allekirjoitamme urheilun Brighton plus Helsinki -tasa-arvojulistuksen ja suositukset ja sitoudumme niiden velvoitteisiin", sanoi Japanin huippu-urheilua valtiollisesti johtavan Japan Sports Agencyn pääjohtaja Tetsuya Kimura.

Allekirjoittaneet tahot ovat: Japan Sport Agency, komissaari Daichi Suzuki; Japan Sport Council, puheenjohtajan neuvonantaja Morioka Yusaku; Japan Olympic Committee, pääsihteeri Eisuke Hiraoka; Japanese Sport Associations, pääjohtaja Masafumi Izumi ja Japanese Para-Sport Association / Japanese Paralympia Committee, pääjohtaja/varapuheenjohtaja Hidefumi Takahashi. IWG:stä paikalla olivat mm. puheenjohtaja, Botswanan valtiosihteeri Ruth Maphorisa ja IWG:n Aasian edustaja, Juntendon yliopiston professori ja Japanin naisurheilun tutkimuskeskuksen johtaja Etsuko Ogasawara.

Allekirjoitustapahtuma järjestettiin Japanin opetusministeriössä ja se liittyi aiempina päivinä järjestettyihin IWG-johtoryhmän kokoukseen ja Japanin urheilun naisten johtajuuden konferenssiin.

Brighton plus Helsinki –julistuksen allekirjoitustilaisuudesta

Pohjoismainen malli sukupuolten tasa-arvossa kiinnostaa Japanissa

- Japan Women Sport Leadership Conference Juntendon yliopistolla Tokiossa 9.4.2017

Pohjoismaiden tilanne sukupuolten tasa-arvossa kiinnostaa Japanissa. Kerroimme Suomen naisten poliittisten oikeuksien kehittymisestä, äänioikeudesta ja oikeudesta asettua ehdolle 110 vuotta sitten, naisten mukaan tulosta politiikkaan, kansanedustajiksi ja ministereiksi. Ja siitä miten naisille tärkeät yhteiskunnalliset muutokset on tehty vuosien aikana yksi kerrallaan, naiset usein aloitteiden tekijöinä ja yli puoluerajojen yhteistyössä.

Naisten poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet yleensä mahdollistavat myös naisten oikeudet urheilussa, eikä urheilu ole irrallaan tästä kehityksestä. Urheilun avulla sukupuolten tasa-arvoa voi myös viedä eteenpäin koko yhteiskunnassa. Paljon puhuttiin kiintiöiden merkityksestä, naisten mahdollisuudesta kouluttautua, harrastaa urheilua, naisiin kohdistuvan väkivallan estämisestä.

Konferenssin avasi professori Etsuko Ogasawara, Juntendon yliopistosta ja toimitusjohtaja Japanin naisurheilun kehittämiskeskuksena, IWG-johtoryhmän Aasian edustaja. ”Miksi Japani on niin kaukana sukupuolten tasa-arvossa esimerkiksi Pohjoismaista? Olemmeko ymmärtäneet, että ero muihin on näin suuri?” Professori Ogasawara piti Japanin urheilun sitoutumista Brighton plus Helsinki –julistukseen historiallisena askeleena Japanin urheilun tasa-arvon kehittämisessä: ”Olette tehneet unelmastamme totta.” IWG-johtoryhmä esiteltiin konferenssiväelle.

Konferenssin osallistujina oli noin 150 Japanin urheilun valtiollisen ja järjestöjohdon edustajaa, Tokion vuoden 2020 olympialaisten edustajia ja lukuisa joukko urheilun ja urheiluhallinnon yliopisto-opiskelijoita. Järjestäjinä olivat Juntendon yliopisto, Japanese Center for Research on Women on Sport, Japan Sports Agency ja Tokion 2020 olympialaisten Sport for Tomorrow.

Aiempi IWG-puheenjohtaja (2010 - 2014) Raija Iisalo-Mattila osallistui Women Sport Leadership Conference 2017 -konferenssin kutsuttuna pääpuhujana. Raija Iisalo-Mattila esitteli Helsingissä kesäkuussa 2014 järjestetyn IWG-maailmankonferenssin, 6th IWG World Conference on Women and Sport, urheilun Brighton plus Helsinki –tasa-arvojulistuksen ja suositukset sekä IWG-maailmankonferenssin kumppanitahot kuten Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO, kansainvälinen olympiakomitea, kansainvälinen paralympiakomitea, kansainvälinen kuntoliikuntajärjestö TAFISA, kansainvälinen opiskelijaurheilujärjestö FISU ja kansainvälinen liikuntatiede- ja kasvatusjärjestö ICSSPE.

”Brighton plus Helsinki -julistuksen ja suositusten allekirjoitus on tärkeää. Kaikkien tärkein osuus kuitenkin seuraa allekirjoituksen jälkeen. Toimet ovat tarvittavia, jotta sukupuolten tasa-arvo tulee huomioitua laajasti kaikessa päätöksenteossa, valmistelussa, budjetoinnissa, monitoroinnissa. Me urheilussa voimme muuttaa urheilun kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta. Haluan onnitella Tokion olympialaisten ja paralympialaisten 2020 tavoitteita muuttaa urheilu tasa-arvoisemmaksi. I personally can and will be the change.”

Professori Kari Fasting, IWG-johtoryhmän jäsen Norjasta, kertasi japanilaiselle yleisölle suunnatun seminaarin osallistujille UNESCO:n liikuntakasvatuksen, liikunta-aktiivisuuden ja urheilun charterin (UNESCO International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport) uudistuksen vuodelta 2016, YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävän CEDAW-sopimuksen (1979), Pekingin naisten oikeuksien julistuksen (1995) ja YK:n vammaisten oikeuksien julistuksen vaatimukset (1975).

Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bachin yhdessä olympialiikkeen kanssa lanseeraama Olympic Agenda 2020 suosittelee KOK:ta työskentelemään kansainvälisten lajiliittojen kanssa yhteistyössä siten että olympiakisoissa jatkossa naisia on puolet urheilijoista ja että osa olympialajeista käytäisiin sekajoukkueilla. KOK tavoittelee naisten osuuden kasvattamista 30 prosenttiin kaikissa kansainvälisissä ja kansallisissa lajiliitoissa sekä kansallisissa olympiakomiteoissa sekä mm. valmistelee ”työkalupakkia” naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

"Tarvitsemme toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. On myytti, että urheilussa naiset ja miehet olisivat tasa-arvoisia. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseen, päätöksentekoon ja valmennukseen", korosti professori Fasting. "Mediakysymyksissä ei kyse ole pelkästään media-ajasta, vaan myös siitä millaisissa rooleissa naiset mediassa ovat ja mikä urheilu saa julkisuutta."

”Being Bold for Change. Jos haluat mennä kovaa, mene yksin, mutta jos haluat mennä pitkälle, ota naiset mukaan”, sanoi IWG-puheenjohtaja, Botswanan valtiosihteeri Ruth Maphorisa puheessaan konferenssiväelle. ”Naisten urheilu tarvitsee tasavertaisen tuen. Jatkamme urheilujärjestöjen rohkaisua ja toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi 7. IWG-maailmankonferenssiin Botswanaan 17.-20.5.2017.”

Apulaisprofessori Kaori Yamaguchi Tsukuban yliopistosta, Japanin olympiakomitean naisurheiluryhmän puheenjohtaja sekä urheilutaustaltaan olympiapronssimitalisti judossa 1988 ja judon maailmanmestari ja monikertainen MM-mitalisti. ”Japani on sijalla 111 yhteensä 144 maasta sukupuolten tasa-arvossa. Emme voi olla tästä todellakaan ylpeitä. 62 prosenttia Japanin naisista tekee kokopäivätyötä ja samalla keskimäärin 20 tuntia kotitaloustyötä. Miesten osuus kotityöstä on vain noin 2 prosenttia. Naisten odotetaan olevan aktiivista sekö kotona että työssä. Laki naisten osallistumisen edistämiseksi työpaikoilla 2015 velvoittaa työpaikkoja sukupuolten tasa-arvon lisäämiseen. Naisten köyhyys, lastenhoitoon sitoutuminen ja naisiin kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen väkivalta ovat erilaisia tekijöitä, joita naiset kohtaavat. Miten poistaa naisiin kohdistuva väkivalta? Miten edetä näissä asioissa?

Synnyin Tokion olympialaisten vuonna 1964 ja aloitin judon harrastamisen 6-vuotiaana, vaikka olinkin tyttö. Minulla oli huippu-urheilijana mahdollisuus nähdä asioita eri tasolta ja saavuttaa itseluottamusta ja ilmaista itseäni. Urheilulla on voima kehittää ihmistä, mutta urheilussa on myös monia ongelmia, joihin tulee puuttua. Vain 28 prosenttia 20 - 40 -vuotiaista naisista liikkuu tai urheilee enemmän kuin kerran viikossa. Yli 20 prosenttia yläkoulua käyvistä tytöistä inhoaa urheilua ja liikuntaa tai ei pidä siitä. Urheilun naispuolisten johtajien määrä on vain 27 prosenttia. Japanin olympiakomiteassa vain alle 10 prosenttia, mutta tavoitteena on lisätä määrä 20 prosenttiin. Rion olympialaisissa Japanin naiset saivat 18 mitalia, miehet 23. Naiset saivat 7 kultamitalia, miehet 5! Naisurheilijoita oli 49 prosenttia joukkueesta. Kuitenkin naisten urheilun tukeminen on paljon pienempää. Yhteensä 63 Japanin lajiliitoista, jotka olivat Rion olympialaisissa 2016, 9 lajiliitoissa ei ollut johtavissa tehtävissä yhtään naista.”

IWG-johtoryhmän vuosikokous 2017 Tokiossa 7.-8.4.2017

IWG-johtoryhmän kokouksessa valmisteltiin seitsemättä IWG-maailmankonferenssia, 7th IWG World Conference on Women and Sport. Konferenssin pääteemat ovat: Being Well to Play Well, Safe space: Protecting Women on Sport, Tell Their Story: Leveraging Media to Advocate for Women's Sport, Welcome and Empower all through Sport, Sport without Borders: Cross-cultural Collaboration, Let Them Lead: Changing the Leadership Landscape of Sports. Teemat päätettiin vuoden 2016 IWG-kokouksessa Tukholmassa.

"Tuntuu kuin olisi ollut eilen, kun otimme vastaan IWG-puheenjohtajuuden Suomelta. Kuitenkin 7. IWG-maailmankonferenssi järjestetään jo vuoden kuluttua Gaboronessa. Odotamme mahdollisuutta saada teidät vieraaksemme toukokuussa 2018 IWG-maailmankonferenssiin", avasi IWG-puheenjohtaja Ruth Maphorisa. "Kun järjestämme konferenssin toukokuussa 2018, olemme juuri huhtikuussa saaneet uuden presidentin. Botswanassa tämä tarkoittaa myös uusien ministereiden valintaa ja hallinnollisia muutoksia. Yritämme saada myös uuden presidentin sitoutumaan konferenssiin."

Suomesta IWG-johtoryhmän kokoukseen osallistuivat IWG-sihteeristön ja puheenjohtajuuden 2010-2014 edustajina aiempi IWG-puheenjohtaja Raija Iisalo-Mattila ja Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä. Matkakuluista vastasi Suomen Olympiakomitea ja ylläpidosta Japanin Sports Agency ja Juntendon yliopisto.

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirje 3/2017

 
 
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy