Hyppää sisältöön

Jäsenjärjestömme 110-vuotisjuhlavuonna

Naisjärjestöjen Keskusliitto täyttää 110 vuotta suurempana kuin koskaan

Kvinnoorganisationernas Centralförbund fyller 110 år större än någonsin

Naisjärjestöjen Keskusliiton perustamiskokouksesta tulee kuluneeksi 110 vuotta 20.5.2021. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 110-vuotisjuhlavuonna 69 jäsenjärjestöä. Juhlavuoden kunniaksi teemme pienen katsauksen liiton historiaan. Alta näet, millä vuosikymmenellä jäsenjärjestömme ovat liittyneet Naisjärjestöjen Keskusliittoon.

Perustajajärjestöjä oli seitsemän: Koulukeittoyhdistys, Suomen Kasvatusopillinen talouskoulu, Suomen Käsityön Ystävät, Suomen Naisten Voimisteluliitto, Suomen Naisyhdistys, Naisliitto Hemmet ja Maria-yhdistys. Suomen Naisyhdistys ja Suomen Voimisteluliitto ovat edelleen Naisjärjestöjen Keskusliiton jäseniä.

1910-luku

Suomen Naisyhdistys ry 

1884 perustettiin Helsinkiin “Yhdistys naisen aseman parantamiseksi”. Nimi muutettiin pian “Suomen Naisyhdistykseksi”. Yhdistys on 1911 toimintansa aloittaneen Naisjärjestöjen Keskusliiton perustajajäsen. Suomen Naisyhdistys ry on edelleen virkeä aikaansa seuraava vaikuttajayhteisö ja sen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kahden suosittelijan ehdotuksesta.

Suomen Voimisteluliitto ry

Suomen suurin tyttöjen ja aikuisten liikuttaja. Kilpailulajeina akrobatiavoimistelu, kilpa-aerobic, joukkuevoimistelu, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu ja trampoliinivoimistelu. Edistämme kaiken ikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjoamme iloa ja elämyksiä. Tuemme seurojen voimistelu- ja vapaaehtoistoimintaa.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry 

Kokoomusnaiset kouluttaa ja kannustaa naisia vastuunkantajiksi ja päättäjiksi johtotehtäviin sekä etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman alansa huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia. Omalla toiminnallamme tuomme esiin, että mikään ala tai politiikan sektori ei ole naisille vieras. Kokoomusnaisista löytyy rautaista osaamista ja verkostoja alalta kuin alalta.

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry 

Suomen Valkonauhaliitto on 1905 perustettu valtakunnallinen, kristilliseen arvopohjaan perustava ehkäisevän päihdetyön järjestö. Liittoon kuuluu henkilöjäseniä ja 9 paikallisyhdistystä; Kuopio, Tampere, Oulu, Mikkeli, Hämeenlinna, Turku, Lappeenranta ja Helsingissä kaksi yhdistystä. Tarjoamme apua järjestämällä yksilö- ja perhetapaamisia, hoidollisia ryhmiä sekä seminaareja.

Svenska Kvinnoförbundet r.f. 

Svenska Kvinnoförbundet är en liberal röst för feminism, frihet och mänskliga rättigheter. Vi är en politisk kvinnoorganisation för liberala feminister i Finland.

1920-luku

Finlands svenska Marthaförbund rf 

Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. Med drygt 9 000 medlemmar är vi Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation.

Marttaliitto ry 

Marttaliitto on keskusjärjestö, joka suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliiton jäseniä ovat marttapiirit, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarha-asiantuntijat järjestävät kursseja ja opetusta sekä jäsenilleen että avoimesti kaikille.

Suomalainen Konkordia-Liitto ry

Suomalainen Konkordia-liitto on suomalaisten naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys. Vuonna 1920 perustetun liiton toimintaa koordinoi yhdeksänjäseninen hallitus. Suomalainen Konkordia-liitto on naisten opiskelua ja tieteellistä pätevöitymistä edistävä yhdistys, jonka pääoma on kertynyt lahjoituksista ja testamenteista.

Suomalainen Naisliitto

Naisten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen ovat olleet Liiton toiminnan ydintä perustamisesta asti. Liitto syntyi kesäkuussa 1907, vain pari viikkoa ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen. Naisliitto muodostuu 7 osastosta ympäri maata. Jäseniä on kaikkiaan vähän alle 500.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry 

SANL on poliittisesti sitoutumaton naisjärjestö, joka toimii korkeasti koulutettujen naisten hyväksi. Liiton sydän on 21 paikallisyhdistystä, jotka kokoavat yhteen eri alojen osaajat ja muodostavat aktiivisen naisverkoston. Akateemiset Naiset tarjoavat monille työn perässä uudelle paikkakunnalle muuttaneille naisille sosiaalisen yhteisön ja harrastuksen.

Suomen Sairaanhoitajaliitto ry

Suomen sairaanhoitajaliitto ry (Sairaanhoitajat) on perustettu vuonna 1925. Olemme poliittisesti sitoutumaton järjestö. Sairaanhoitajat on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö. Tehtävänämme on sairaanhoitajan työn arvon näkyväksi tekeminen ja sairaanhoitajan tukeminen hoitoalan välillä raskaassa, mutta antoisassa työssä. Autamme sairaanhoitajaa kehittymään ammatissaan ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa hoitoalan tulevaisuuteen.

1930-luku

Suomen Kätilöliitto – Finlands Barnmorskeförbund ry 

Suomen Kätilöliiton – Finlands Barnmorskeförbund ry:n ydintehtävänä on toimia kätilöiden ammatin, äitiyshuollon ja naistentautien hoitotyön kehittäjänä lisäämällä kätilöiden ammattitaitoa ja -tietoa ja tukemalla ammattikunnan yhteenkuuluvaisuutta sekä vahvistaa kätilön ammatti-identiteettiä. Liitto ylläpitää yhteyksiä naisia, perheitä ja äitiyshuoltoa sivuaviin vapaaehtoisjärjestöihin, sekä eri ammatillisiin järjestöihin.

1940-luku

Kalevalaisten Naisten Liitto ry 

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinne- ja kulttuurijärjestö, joka tekee työtä suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Vuosittain vaihtuvan teeman alla järjestämme kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Kalevalaisuuden etsiminen nykyajasta on meitä kaikkia yhdistävä tekijä. 62 jäsenyhdistystämme rikastuttavat paikallista kulttuurielämää eri puolilla Suomea ja Ruotsia.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto ry

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

Suomen Keskustanaiset ry 

Suomen Keskustanaiset ry. (ruotsiksi Centerkvinnorna i Finland rf.) on Suomen suurin poliittinen naisjärjestö. Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin naisnäkökulmasta, rohkaista naisia lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kouluttaa jäseniään.

Suomen Naishammaslääkärit ry  

Suomen Naishammaslääkärit r.y on perustettu vuonna 1943. Tällä hetkellä jäseniä on yli tuhat. Yhdistyksen tarkoituksena on hammaslääketieteen ja hammaslääketieteellisen ammattitaidon edistäminen, naishammaslääkärien arvon ja etujen valvominen sekä hyvän yhteishengen ylläpitäminen ja yhteisten harrastusten kehittäminen ammattikunnan keskuudessa.

Suomen Naislääkäriyhdistys – Finlands kvinnliga läkares förening ry 

Suomen Naislääkäriyhdistys – Finlands Kvinnliga Läkares Förening ry on perustettu vuonna 1947. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki  ja toimialue kattaa koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena  on toimia Suomen naislääkäreiden yhdyssiteenä  ja tukea heidän ammatillista ja yhteiskunnallista toimintaansa sekä toimia kansainvälisen naislääkäriyhdistyksen (Medical Women International Association)  jäsenyhdistyksenä.

Tekstiiliopettajaliitto ry, Textillärarförbundet rf

Tekstiiliopettajaliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen tekstiilityön- ja käsityön opettajat. Liitto perustettiin vuonna 1911 nimellä Handarbetslärarinneföreningen. Tekstiiliopettajaliitto toimii käsityönopetuksen kehittämiseksi ja jäsentensä työllisyyden turvaamiseksi kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri alueilla. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kehittää ja ylläpitää käsityönopetuksen asemaa ja näkyvyyttä.

1950-luku 

Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry

Vuonna 1855 perustettu Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen yhdistys on Suomen vanhin suomenkielinen edelleen toimiva naisyhdistys. Yhdistys pitää esillä ja edistää käkisalmelaisuutta ja karjalaisuutta. Yhdistys voi myös tukea entisten käkisalmelaisten ja heidän jälkeläistensä tai muiden toimijoiden hankkeita, jotka edistävät yhdistyksen tarkoituksen toteutumista sekä jakaa stipendejä.

Naisjuristit – Kvinnliga jurister ry 

Naisjuristit ry / Kvinnliga jurister rf on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka edistää tasa-arvoa sekä naisjuristien kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista. Naisjuristien tarkoituksena on lisäksi jäsentensä ammatillinen kehittäminen, ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttaminen ja monipuolisen virkistystoiminnan järjestäminen jäsenille. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut nainen.

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten liitto ry 

Suomen nuorten naisten kristillisten yhdistysten liitto ry on kansainvälinen, ekumeeninen ja monikulttuurinen naisten ja tyttöjen liike, joka toimii rekisteröityneenä 108 maassa. Liikkeen kansainvälinen taustayhteisö on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA). Suomessa 26 NNKY:n paikallisyhdistystä 23 paikkakunnalla tarjoavat monimuotoista tekemistä sekä  osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia eri-ikäisille naisille ja tytöille.

WIZO ry

WIZO (Women’s International Zionist Organization) on vapaaehtoistyötä tekevä kansainvälinen poliittisesti sitoutumaton naisjärjestö, joka työskentelee naisten ja lasten hyväksi Israelissa. WIZO on perustettu Lontoossa vuonna 1920, ja sillä on yli 250 000 jäsentä yli 50 maassa. Suomessa ensimmäinen WIZO-yhdistys perustettiin Viipurissa 1924.

Naisopiston Ystävät ry

Vuonna 1953 syntyi Naisopiston ystävät r.y. Vaikka Naisopiston tarina virallisesti päättyi vuonna 1974, niin silti tarina jatkuu edelleen. Naisopiston Ystävien toivomuksesta oppilaitoksen vuosijuhlia on pidetty säännöllisesti viiden vuoden välein. Matkailualan oppilaitoksen opiskelijat ovat saaneet tilaisuuden huolehtia käytännön järjestelyistä kuulloistenkin resurssien mukaan.

Suomen Yrittäjänaiset ry

Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen etujärjestö yrittäjänaisten asialla. Vaikutamme yrittäjänaisten aseman parantamiseksi ja kannustamme naisia menestyvään yrittäjyyteen. Verkostoomme kuuluu 5000 jäsentä reilussa 60 paikallisyhdistyksessä. Suomen Yrittäjänaiset on perustettu vuonna 1947.

1960-luku 

Kuluttajaekonomistit ja Teknologit Cotes ry 

COTES ry on vuonna 1953 perustettu Agronomiliiton koulutusalayhdistys, joka valvoo akavalaisen Agronomiliiton jäsenyhdistyksenä jäsentensä palkkauksellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. COTES ry:n jäsenillä on akateeminen koulutus kuluttajaekonomiassa, kodin teknologiassa tai ravitsemustieteissä.

Naisagronomit ry 

Naisagronomit ry kokoaa yhteen eri tahoilla työskenteleviä maatalous-, elintarvike- ja ravitsemusalan ammattilaisia. Yhdistys toimii yhdyssiteenä eri alojen välillä, pyrkii huolehtimaan jäsenistön ammatillisesta kehittymisestä, ylläpitää kiinnostusta ammattialan ulkopuolisiin sekä naisen asemaa edistäviin kysymyksiin.

Naisteologit ry, Kvinnliga teologer rf

Naisteologit ry:n jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon naisteologi, joka on pappi tai lehtori. Naisteologiyhdistyksen tehtävänä on muun muassa naisteologien keskinäisen yhteyden ylläpitäminen ja henkisen ja hengellisen kasvun tukeminen.

Suomen Kosmetologien Yhdistys – Kosmetologföreningen i Finland ry 

Vuonna 1938 perustettu kosmetologien ja kosmetiikkaneuvojien ammatillinen yhdistys tekee ihonhoidon ammattilaisten (kosmetologien, kosmetiikkaneuvojien ja erikoiskosmetologien) osaamista ja ammattitaitoa tunnetuksi kuluttajille sekä yhteiskunnan eri toimijoille. Yhdistys tekee yhteistyötä eri järjestöjen, viranomaistahojen sekä koulujen kanssa välittäen tietoa alan toimijoista, ilmiöistä ja ajankohtaisista asioista.

1970-luku

Naistoimittajat ry 

Naistoimittajat ry. on 1946 perustettu toimittajayhdistys, johon kuuluu yli 200 jäsentä. Aktiivisesti toimivan yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa naiskuvaan mediassa, edistää naistoimittajien yhteistyötä ja ottaa kantaa naisten asemaa koskeviin asioihin viestimissä. Järjestöllä on meneillään myös monivuotinen naistoimittajien koulutushanke Afganistanissa.

Soroptimist International Finland

Soroptimist International (SI) on maailmanlaajuinen, eri ammatteja edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka toimii erilaisten projektien avulla kansainvälisen hyvän tahdon, ymmärtämisen, ystävyyden ja ihmisoikeuksien hyväksi. Järjestö pyrkii ratkaisemaan nykypäivän naisten ja tyttöjen keskeisimpiä haasteita. Maailmanlaajuinen kymmenvuotisteema on Educate to Lead – Kouluta johtamaan.

Suomen kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry, Finlands kristdemokratiska (KD) kvinnor rf 

KD Naisten tehtävänä on vaikuttaa poliittisella tasolla naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamiseksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi. KD Naiset rohkaisee naisia eri elämänalueilta tulemaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomaan siihen oman arjen kokemuksensa ja näkemyksensä. KD Naisten toiminnan lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys.

1980-luku

Architecta, Suomen Naisarkkitehtien Yhdistys – Finlands Kvinnliga Arkitekters Förening ry

Architecta ry perustettiin vaikeina aikoina sotavuonna 1942. Tavoitteiksi asetettiin tuolloin naisarkkitehtien kokoaminen, ammatillinen tukeminen ja kehittäminen, jäsenten etujen valvominen ja virkistäminen sekä kerhon varojen hoito. Keskeiset tavoitteet ovat edelleen samat: jäsenten yhteen kokoaminen ja virkistäminen, ammatillinen kehittäminen sekä naisarkkitehtien koti- ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.

Business and Professional Women Finland ry (BPW Finland) 

BPW Finland on vuonna 1946 perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö, joka edistää naisten asemaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja työelämässä. Liiton tavoitteena on aidosti tasa-arvoinen Suomi, jossa naiset ja miehet ovat tasavertaisesti edustettuina yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja työelämän johtopaikoilla.

1990-luku

Vaikuttajaverkosto WoMan ry 

Vaikuttajaverkosto WoMan ry on vuonna 1988 perustettu naisvaikuttajien järjestö, joka edistää aktiivisesti jäsentensä verkostoitumista työelämässä. Yhdistyksemme on alusta saakka tukenut naisten etenemismahdollisuuksia ja johtajuutta sekä pyrkinyt luomaan tasavertaista johtamiskulttuuria ja tasa-arvoista palkitsemista. Uskomme yhteistyöhön, muutoksen mahdollisuuteen ja uusiin tapoihin toimia ja vaikuttaa.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry 

Maa- ja kotitalousnaiset on kansainvälisesti linkittynyt ruoka-, maisema- ja yrityspalveluja tarjoava asiantuntijajärjestö sekä kymmenien tuhansien maaseutuhenkisten ihmisten aktiivinen verkosto. Yleishyödyllisestä toiminnasta ja asiantuntijapalveluista vastaavat Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, yhdeksän piirikeskusta ja noin 70 asiantuntijaa. Toimimme yhtestyössä ProAgrian kanssa. Saamme toimintaamme avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Naismetsänhoitajat ry 

Naismetsänhoitajat ry on AKAVAan kuuluvan Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenyhdistys. Naismetsänhoitajat ry edistää tasa-arvoa työmarkkinoilla järjestäen vuosittain erilaisia tilaisuuksia, kuten uratapahtumia ja työelämäluentoja jäsenilleen. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja virkistyä yhdessä.

Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys ry 

Delta Kappa Gamma on avainasemassa olevien naiskasvattajien järjestö, jolla on jäseniä Pohjois-Amerikassa, Väli-Amerikassa ja Euroopassa. Lähes 65.000 jäsentä 18 maassa edistävät naiskasvattajien ammatillista ja henkilökohtaista kasvua sekä korkeatasoista osaamista kasvatustyössä.

Vihreät Naiset, Gröna Kvinnor rf 

Kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Me olemme nuoria ja vanhoja, yksinasuvia ja suurperheellisiä. Suomalainen nainen voi olla koko ikänsä täällä asunut tai vasta hiljattain kansalaisuuden saanut. Vihreitä naisia löytyy maaseudun metsistä ja pelloilta, suurkaupunkien toimistoista, opistojen penkeiltä ja tehtaiden saleista. Yhteistä meille kuitenkin on halu vaikuttaa. Me haluamme tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa heikoista ja sairaista pidetään yhdessä huoli.

Zonta International Piiri 20 ry 

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla. Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Tunne rintasi ry

Tunne rintasi ry, rf on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalais- ja kansanterveysjärjestö. Yhdistys edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä. Kannustamme ja opastamme rintojen omatarkkailuun, puramme omatarkkailun esteitä ja edistämme tervettä kehonkuvaa. Toimimme rintojen omatarkkailun parhaana asiantuntijana ja vaikuttajana.

Perussuomalaiset naiset – Sannfinländska kvinnor ry

Perussuomalaiset Naiset ry on vuonna 1996 perustettu perussuomalaisille naisille tarkoitettu poliittinen järjestö, joka kokoaa yhteen valtakunnallisesti naisia, jotka jakavat perussuomalaiset arvot. Näitä arvoja ovat isänmaallisuus, tasavertaisuus, perhekeskeisyys, työntekijä- ja yrittäjämyönteisyys, turvallisen yhteiskunnan vaaliminen sekä heikompiosaisten puolustaminen.

2000-luku

Naisten Linja Suomessa ry

Naisten Linja on neuvonta- ja tukipalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä. Järjestö tekee myös vaikuttamistyötä, julkaisee ja tuottaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä tukee ja neuvoo eri alojen ammattilaisia väkivallan uhrien kohtaamisessa.

Imetyksen tuki ry

Imetyksen tuki ry on vuonna 1998 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Suomessa valtakunnallisesti. Yhdistyksen sydän on vapaaehtoisten, koulutettujen imetystukiäitien antama imetyksen vertaistuki. Imetystuen kanavat elävät ajassa ja tarjoavat jokaiselle sopivan tavan saada tukea imetykseen ja toimia vapaaehtoisena. Imetyksen tuki ry edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita myös muuten kuin vertaistukitoiminnan avulla.

African care 

African Care ry on vuonna 2001 Helsingissä perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii vahvistamaan erityisesti naisten asemaa ja toimintamahdollisuuksia Suomessa sekä kehitysmaissa. Järjestö on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuisia hankkeita, tapahtumia ja koulutuksia ja pyrkii toiminnallaan edistämään etenkin seksuaali- ja terveyskasvatusta sekä torjumaan perheväkivaltaa, häpeärikoksia ja naisten ympärileikkauksia.

Eurooppanaiset ry

Eurooppanaiset on kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton keskustelufoorumi. Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaisiin EU- ja tasa-arvokysymyksiin ja haluaa vaikuttaa unionin kehitykseen. Yhdistyksen tavoitteena on koota naisia EU-asioiden ympärille keskustelemaan, osallistumaan ja vaikuttamaan. Eurooppanaisten mielestä naisille ei saa jäädä Euroopan kehityksessä pelkkä tarkkailijan rooli.

Lyömätön Linja Espoossa ry

Lyömätön Linja Espoossa ry (entinen Naisten Apu Espoossa ry) on perustettu vuonna 1979. Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on auttaa fyysisen ja henkisen väkivallan uhreja, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi tai todistajaksi, sekä auttaa ja tukea väkivallan tekijöitä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan.

Naisten Kulttuuriyhdistys ry

Naisten Kulttuuriyhdistys ry on vuonna 1979 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää feminististen periaatteiden mukaisesti sekä uutta että perinteistä naiskulttuuria. Yhdistys pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa tasa-arvoisempaan ja suvaitsevampaan suuntaan sekä edistämään naisten asemaa olemalla mukana myös kansainvälisissä projekteissa.

Naistenkartano ry

Naistenkartano on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten varhaisvaiheen riippuvuuksien ennaltaehkäiseminen, arkipäivän elämänhallinnan tukeminen sekä naisnäkökulman korostaminen riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Naistenkartanon keskeisenä toimintamuotona on kaikille naisille suunnattu NOVAT-ohjelma, jossa naiset työstävät suhdettaan itseensä työkirjojen ja NOVAT-menetelmän avulla.

Nicehearts 

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa.

2010-luku

Monika-Naiset liitto ry 

Monika-Naiset liitto ry on valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa sekä ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Liitto on asiantuntija ja tekee vaikuttamistyötä naisten aseman parantamiseksi sekä tukee maahanmuuttajanaistoimintaa jäsenjärjestöjensä kautta.

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

Rusetti on Sinulle vammainen tyttö ja nainen tai henkilö, joka koet olevasi nainen. Voit olla vammainen tai vammaton. Kaikki naiset ovat tervetulleita joukkoomme. Rusetti on valtakunnallinen yhdistys, joka on rekisteröity 23.3.2016. Edistämme vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä tuntevien hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Osallistumme julkiseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

Mothers in Business MiB ry

Mothers in Business (MiB) on urasuuntautuneiden äitien verkosto, joille työn ja perheen yhdistäminen on luonnollinen osa arkea. Tarjoamme mahdollisuuden työelämätaitojen ja oman osaamisen kehittämiseen ja edistämme äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa. Järjestämme jäsenillemme yhdellätoista paikkakunnalla monipuolisia tapahtumia, joissa verkostoidutaan, jaetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

Kuurojen Liitto ry  

Kuurojen Liitto on 39 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, joka työllistää hieman alle 70 henkilöä. Jäsenyhdistysten edustajat kokoontuvat vuosittain sääntömääräiseen liittokokoukseen. Liittokokous käyttää organisaation ylintä päätösvaltaa. Sen valitsema hallitus vastaa Kuurojen Liiton käytännön toiminnasta yhdessä johtoryhmän kanssa.

WIFT Finland ry – Women in Film and Television Finland

Women in Film & Television Finland on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kulttuurinen ja ammatillinen yhdistys elokuva-, televisio- ja media-aloilla työskenteleville ammattilaisille. Yhdistys edistää audiovisuaalisen alan tasa-arvoa, toimii yhteistyössä kansainvälisten sisarverkostojen kanssa, luo verkostoitumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia ideoiden vaihtamiselle sekä edistää jäsenten ammatillista osaamista ja ammatillisia saavutuksia.

Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry  

Monaliiku on ainutlaatuinen kansalaisjärjestö, joka mullistaa monikansallisten naisten sosiaalisen osallisuuden tarjoamalla heille mahdollisuuden olla aktiivisempia yhteiskunnassa. Tehtävämme on edistää naisten ja tyttöjen hyvinvointia liikunnan avulla taustasta, uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta. Arvomaailmamme pohjalta pyrimme lisäämään sukupuolten tasa-arvoa, naisten vaikutusmahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia.

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry  

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry (eng. FinnWID – Finnish Women in Development) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka vahvistaa toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten toimintamahdollisuuksia. Toimintamme on avointa kaikille naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksista sekä kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille!

Amal ry

Amal ry on sosiaalialalla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia. Amal ry:n toiminnassa hyödynnetään uskonnon voimaannuttavaa vaikutusta tyttöjen ja naisten osallisuuden vahvistamiseksi omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa.

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on valtakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on edistää endometrioosia ja adenomyoosia sairastavien sekä PCOS:n ja vulvodynian kanssa elävien hyvinvointia ja edunvalvontaa.

Plan International Suomi 

Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa oikeudenmukaisen maailman, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Siksi Plan parantaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen elämää ja suojelua. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937, ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Työskentelemme yli 70 maassa. Suomessa Plan edistää lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksia tiedottamalla ja vaikuttamalla.

UN Women Suomi ry – Finlands UN Women rf

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) on maailman johtava naisten ja tyttöjen voimaannuttamista ja ihmisoikeuksia ajava järjestö. UN Womenilla on yli 200 kehityshanketta yli 90 maassa. UN Women edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ja asemaa globaalisti.

Syömishäiriliitto – SYLI ry

Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen liitto, joka on perustettu Turussa 2004. Liitolla on seitsemän jäsenyhdistystä, jotka järjestävät toimintaa omilla alueillaan. Syömishäiriöliitto – SYLI ry edustaa ja tukee syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään. Liiton tarkoituksena on edistää näiden ryhmien hyvinvointia vaikuttamalla syömishäiriöiden tunnettuuteen sekä hoidon ja kuntoutuksen kehittymiseen.

2020-luku

Aktiivinen Synnytys ry

Aktiivinen synnytys ry on valtakunnallinen verkosto, joka edistää perhelähtöistä synnytyskulttuuria. Yhdistys tarjoaa monipuolista tietoa liittyen odotukseen ja synnytykseen ja tukee yksilöä löytämään oman tapansa olla raskaana. Jokaisella tulee olla vapaus valita missä, miten ja kenen kanssa synnyttää. Yhteiskunnallisella tasolla yhdistyksen tavoitteena on varmistaa, että yksilön valintoja ja päätöksiä kunnioitetaan äitiyshuollossa, ja aito mahdollisuus valintaan säilyy.

Suomen Gynekologiset syöpäpotilaat ry

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry- Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää gynekologisten syöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantamista ja kuntoutumisen kehittämistä.

Helsingin Demarinaiset ry

Helsingin Demarinaiset ry:n toiminnan tarkoitus on edistää tasa-arvoa ja sen toteutumista. Osallistumme yhteiskunnalliseen  keskusteluun ja vaikutamme erityisesti naisia ja perheitä koskevissa kysymyksissä ja poliittisissa ilmiöissä. Tärkeä osa toimintaamme on myös koulutusten ja tilaisuuksien järjestäminen kaikille tasa-arvon kysymyksistä kiinnostuneille helsinkiläisille. Teemme työtä yhdessä sekä puolueen että eri nais- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

 We in Games Finland ry

We in Games Finland is a non-profit organisation for everyone looking to improve diversity and inclusiveness within the games industry.  Our goal since 2011 has been to attract more diverse talent to the games industry as contributors, employees, and founders in Finland. Today, our goal is still the same – but we’ve grown from a network of women and peers into an actual non-profit organisation to support minorities in games on a broader spectrum.

QUIN SUOMI ry

QUIN-SUOMI -yhdistys on perustettu 5.2.2001 suunnittelemaan ja toteuttamaan naisten innovatiivisuutta edistäviä hankkeita Suomessa sekä edustamaan Suomea pohjoismaisen QUIN-verkoston ja muiden kansainvälisten keksijänaisten verkostojen hankkeissa.

Suomen Somalinaisten Kehitys ry

Yhdistyksemme on naisille suunnattu yhdistys. Tavoitteenamme on edistää Somalinaisten itseluottamusta sekä perheiden vaikuttamismahdollisuuksia. Yhdistyksen tärkeänä pyrkimyksenä on vakiinnuttaa omaa kotipaikkaa sekä kehittää palveluiden saamista omalla kielellä. Yhdistyksessämme on 60 jäsentä. Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin osallistumalla aktiivisesti kaupungin tilaisuuksiin.

Women in Mining Suomi ry 

Women in Mining Suomi ry:n tarkoituksena on toimia verkostona kaivos- ja kaivannaisaloilla, sekä niihin läheisesti liittyvillä muilla aloilla, toimiville naisille työtehtävistä ja koulutustaustasta riippumatta. Toiminnan tavoitteina ovat myös naisten osaamisen ja koulutustason arvostuksen lisääminen alan sisällä, sekä tasa-arvon ja diversiteetin edistäminen kaivos- ja kaivannaistoiminnan piirissä.

Exit – Pois prostituutiosta ry

Exit – pois prostituutiosta ry on perustettu vuonna 2008. Exit ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn sekä tiedottamis-ja vaikuttamistyöhön. Nuorten parissa toimintaa on tehty vuodesta 2010.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.