Hyppää sisältöön

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että tasa-arvo yhdistetään tekemiseen ja konkreettisiin toimiin pelkän arvopuheen sijaan. Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä eri kumppanien kanssa aloitteita, kampanjoita ja tilaisuuksia, joilla edistetään ja nostetaan esiin tasa-arvotyötä. Lisäksi kannustetaan toimijoita tasa-arvotekoihin.

Hankkeen vastuutahoina ovat Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Työtä seuraa korkeatasoinen foorumi, jonka jäsenet omalla sitoutumisellaan ja asiantuntemuksellaan edistävät hanketta ja siten sukupuolten tasa-arvoa Suomessa.

Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lisäksi sitä tukevat eri yhteistyökumppanit.

Vuosien 2020–2022 aikana hanke keskittyy erityisesti kolmeen keskeiseen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään teemaan: mediaan, teknologiaan ja johtajuuteen.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen logo

Hanke on jatkoa 100 tasa-arvotekoa -hankkeelle, jolla haastettiin erilaiset organisaatiot eri puolilla Suomea tekemään konkreettisia tasa-arvotekoja liittyen Suomen 100-vuotisitsenäisyysjuhliin. Vuosina 2016–2017 kerätyt teot toimivat edelleen hyvinä käytänteinä ja esimerkkeinä yhä uusille organisaatioille. 100 tasa-arvotekoa -hanke loi kokonaan uudenlaisen työtavan ja verkoston tasa-arvotyölle.


Jaa somessa: