Hyppää sisältöön

Maailman NNKY-päivän brunssi 24.4.2018

Presidentti Tarja Halonen,

hyvä Suomen NNKY-liitto ja te kaikki brunssille osallistuvat,

Minulla on ilo Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puolesta kiittää Suomen NNKY-liittoa tunnustuspalkinnosta 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdylle työlle tänään maailman NNKY-päivänä.

Olemme kaikki palkinnosta suuresti onnellisia ja ylpeitä! 100 tasa-arvotekoa on osoittanut jälleen kerran, että yhteistyössä on voimaa. Hanke oli osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Keräsimme uusia ja konkreettisia tekoja sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi.  Tasa-arvotekoja tehtiin lähes 300, mukana oli lähes 40 kumppanitahoa ja presidentti Tarja Halosen johtamassa kunniatoimikunnassa lähes 40 korkea-arvoista jäsentä, jotka arvovallallaan sitoutuivat tasa-arvotekojen eteenpäin viemiseen.

Suomen NNKY-liitto, yksi Naisjärjestöjen Keskusliiton 58 jäsenjärjestöstä jo vuodesta 1952 lähtien, on yksi 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tärkeistä kumppaneista ja toi hanketta laajasti esiin omassa toiminnassaan.  

Naiset naisten asialla. Vuonna 1896, yli 122 vuotta sitten perustettu Suomen NNKY-liitto vastasi naisten tarpeeseen olla itsenäisiä toimijoita ja tukea toisia naisia. Voimme vain ihailla sitä pitkäkestoista sitoutumista, jota Suomen NNKY-liitto on toiminnallaan tehnyt naisten ja tyttöjen itsemääräämisoikeuden, koulutuksen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Suomen NNKY-liitto on koko historiansa ajan huomioinut erilaisissa elämäntilanteissa eläviä naisia. Esimerkiksi jo 1900-luvun alussa Tampereen NNKY auttoi niin prostituoituja kuin työssäkäyviä äitejä, erityisesti mm.  tehtaissa työskenteleviä työläisnaisia ja -tyttöjä. Nykyisin NNKY:n Kamalat äidit tukee murrosikäisten äitien vanhemmuutta ja Voimasiskot naisten voimavarojen hallintaa.

Suomen NNKY-liiton 100 tasa-arvotekoa –hankkeen teko Nuoret naiset päätöksentekijöiksi haastaa ottamaan nuoret naiset huomioon päätöksentekijöinä ja kasvattamaan nuorten naisten johtajuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hanke jatkaa siten Suomen NNKY-liiton taattua linjaa naisten yhteiskunnallisen aseman parantamisessa.

Mikä onkaan parempi paikka kouluttautua johtajuuteen kuin naisjärjestötoiminta. Kansalaisjärjestöissä on mahdollisuus luottamustehtävissä johtaa toimintaa tavalla, joka tarjoaa merkittäviä taitoja, valmiuksia ja verkostoja myös työelämää varten. On tärkeää tukea ja mentoroida nuoria naisia päätöksenteon paikoille. Juuri nyt on aika vaikuttaa! Tulossa ovat maakuntavaalit, seurakuntavaalit, eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit.

Mielenkiinnolla kuulemme tänään alustuksia teemoista miltä yhteiskunta, valta, politiikka ja kirkko näyttävät nuorten naisten silmin. Suomen NNKY-liiton riveistä on noussut nykyisiä johtajia ja edelleen Nuoret naiset päätöksentekijöiksi -hankkeen myötä varmasti myös tulevia johtajia.

Naisjärjestöjen Keskusliitto jäsenjärjestöineen oli vaikuttamassa siihen, että tämän vuoden alussa nainen valittiin eduskunnan puhemieheksi tilanteessa, jossa maan kaikissa muissa keskeisimmissä tehtävissä on mies. Kun evankelisluterilaisen kirkon naisten pappeus täytti 30 vuotta maaliskuussa, otimme esiin naisten määrän vähyyden kirkon päätöksenteossa. Vaikka papeista puolet ovat naisia, kirkkoherroista naisia on vain viidennes ja piispoista ei yksikään. Suomi ei ole myöskään vielä 24-vuotisen Euroopan jäsenyyden aikana valinnut kertaakaan naista Euroopan unionin komissaariksi. Nyt olisi aika edetä monella eri alueella!

Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa Aamulehti siirtyi käyttämään sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä. Yleisradio muutti naisten urheilu-uutisoinnin tasavertaiseksi miesten kanssa ja Ylen teosta ehkä inspiroituneena Helsingin Sanomat nosti tavoitteekseen 50-50 -uutisoinnin.

Muita esimerkkejä tasa-arvoteoista voidaan mainita, että sosiaali- ja terveysministeriö laskee naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset Suomessa, puolustusvoimat selvitti naisten kokemaa häirintää varusmiespalveluksen aikana, sisäministeriö tutkii parhaillaan turvallisuuden tasa-arvoa ja eduskunta vallan tasa-arvon toteutumista.

Muiden naisjärjestöjen tasa-arvoteoista mainittakoon Rusetti – valtakunnallinen vammaisten naisten yhdistys selvitti naisten osallistumista vammaisjärjestöjen päätöksentekoon, Naisten Linja teki verkkovertaisryhmän väkivaltaa kokeneille transfeminiineille ja Kätilöliitto kampanjoi ilmaisen ehkäisyn puolesta.

Jatkamme yhdessä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kanssa tasa-arvotekojen työtä Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta 2018 – 2019 -hankkeella. Hankkeen tavoitteena on syventää ja monistaa jo tehtyjä tasa-arvotekoja ja siten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistää naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Työ pohjautuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeen tuloksille ja verkostoille. Toivomme suuresti, että Suomen NNKY-liitto laaja-alaisella toiminnallaan on mukana myös tässä jatkotyössä.

Lämmin kiitos teille NNKY-liiton toimijat tästä arvokkaasta tunnustuksesta!

Presidentti Tarja Halonen, haluamme suuresti kiittää sinua kaikesta vankkumattomasta tuestasi työllemme ja kaikelle sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiselle niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Olet inspiraatiomme ja esikuvamme!

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.