Hyppää sisältöön

Toimintalinjaukset 2021

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä!

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta on ihmisoikeusperusteista. Koronakriisi sekä taantumuksellisten arvojen ja populismin nousu uhkaa naisten asemaa ja oikeuksia Suomessa ja maailmalla. Tasa-arvo on ihmisoikeus, ei vain taloudellisen menestyksen välinearvo. Hyvinvointivaltio ja vahva kansalaisyhteiskunta on edellytys sukupuolten tasa-arvon toteutumiselle.


Tasa-arvo vaatii tekoja!

Tasa-arvon edistäminen vaatii kunnianhimoisia ja konkreettisia tekoja ja riittäviä resursseja. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan yhteishanke Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta kannustaa tasa-arvotekoihin. Tasa-arvotekoja toivotaan erityisesti naisten johtajuuden, median ja teknologian aloilta. Koronakriisi lisää tarvetta teoille, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja vievät Suomen tasa-arvon kärkimaaksi.


Naiset vapaiksi – väkivalta ja vihapuhe on lopetettava!

Suomi ei ole turvallinen maa naisille. Naiset kohtaavat hälyttävän paljon väkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa vihapuhetta. Erityisen alttiita seksistiselle vihapuheelle ovat nuoret naiset sekä julkisuudessa esiintyvät naiset. Tämä linkittyy laajemmin pyrkimyksiin kaventaa ja kontrolloida naisten asemaa globaalisti. Naisjärjestöjen on lisättävä valmiuksia reagoida vihapuheen seurauksiin ja vastata populismin nousuun.


Naisten moninaisuus on naisjärjestöjen vahvuus!

Liitossa ovat edustettuina naiset laajasti, mm. vammaiset naiset, maahanmuuttaneet naiset, eri kieliryhmiin ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset sekä naiset eri koulutus-, työ- ja kokemustaustoista. Jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä on tarpeen tukea. On välttämätöntä tavoittaa ja saada entistä vahvemmin nuoret mukaan tasa-arvotyöhön.

Naisjärjestöt vaativat moninaisten naisten kuulemista ja osaamisen hyödyntämistä kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. On tärkeää, että moninaiset naiset edistävät sukupuolten tasa-arvoa, ja sen edistämisestä hyötyvät kaikki. Jäsenjärjestöjen johtajat ovat avainasemassa viemässä Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteita eteenpäin.


Naiset ratkaisevat vaalit!

Vuonna 2021 järjestetään kuntavaalit. Kunnat ovat merkittäviä päätöksenteon areenoita, kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia ja työllistäjiä. Liitto valmistautuu vaaleihin laatimalla uudet kuntavaalitavoitteet ja toteuttaa kuntavaalikampanjan.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.