Hyppää sisältöön

Vuosikokous 2022

Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöille, Helsinki 30.5.2022

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 15.11.2021 valittiin vaalivaliokunta vuodelle 2022. Vaalivaliokunta valmistelee vuosikokouksessa 8.11.2022 tapahtuvaa liiton hallituksen jäsenten vaalia ja kannustaa jäsenjärjestöjä ehdokasasetteluun.

Vuosikokous valtuutti vaalivaliokunnan täydentämään itseään yhdellä jäsenellä. Täydennys suoritettiin valiokunnan kokouksessa 17.2.2022. Vaalivaliokunnan jäsenet ovat Kirsi Hassinen (Suomen Keskustanaiset ry), Sonja Karppanen (Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry), Annica Moore (Mothers in Business MiB ry), Sonja Tihveräinen (Exit – pois prostituutiosta ry) ja Pia Öhman (Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry). Vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii Pia Öhman, varapuheenjohtajana Sonja Tihveräinen ja sihteerinä Naisjärjestöjen Keskusliiton järjestöpäällikkö Anniina Vainio (28.3. asti) ja projektipäällikkö Nina Kaipio (29.3. alkaen).

Vuosikokouksessa valitaan neljä (4) hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2023–2025 erovuoroisten tilalle. Erovuorossa 2022:

● Anu Talka, Marttaliitto ry, 2020–2022
● Nina Hahtela, Suomen sairaanhoitajaliitto ry, 2017–2019; 2020–2022
● Pirta Hulsi, Suomen Naisyhdistys ry, Suomen Voimisteluliitto ry, 2020–2022
● Carita Orlando, Suomen Yrittäjänaiset ry, 2020–2022

Liiton sääntöjen 11 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.

Vaalivaliokunta pyytää jäsenjärjestöiltä ehdotuksia liiton hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle tiistaihin 27.9.2022 klo 16.00 mennessä tällä lomakkeella. Vaalivaliokunta toivoo ehdokkaita monipuolisista taustoista. Ehdokkailla tulisi olla hallitustyön vaatimaa sitoutuneisuutta ja yhteistyötaitoja. Hallitustyöskentelyssä liitossa korostuu liiton lausuntojen läpikäynti, talousseuranta ja työryhmätyöskentely eri teemoista. Vaalivaliokunta kannustaa jäsenjärjestöjä esittämään yhteisiä hallitusehdokkaita. Myös jäsenjärjestöjä, joiden edustajia ei ole vielä ollut hallituksessa rohkaistaan asettamaan ehdokkaita.

Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Vaalivaliokunnan puolesta

Pia Öhman
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja


Till medlemsorganisationerna i Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Helsingfors 30.5.2022

Vid Kvinnoorganisationernas Centralförbunds årsmöte den 15 november 2021 valdes valutskottet för 2022. Valutskottet bereder valet av styrelsemedlemmar vid förbundets årsmöte den 8 november 2022 och uppmanar medlemsorganisationerna att ställa upp sina kandidater.

Årsmötet bemyndigade valutskottet att komplettera sin sammansättning med en medlem. Kompletteringen gjordes på valutskottets möte den 17 februari 2022. Medlemmar i valutskottet är Kirsi Hassinen (Centerkvinnorna i Finland rf), Sonja Karppanen (Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry), Annica Moore (Mothers in Business MiB rf), Sonja Tihveräinen (Exit – pois prostituutiosta ry) och Pia Öhman (Förbundet Kristliga Föreningar av Unga Kvinnor i Finland rf). Ordförande för valutskottet är Pia Öhman, viceordförande Sonja Tihveräinen och sekreterare Kvinnoorganisationernas Centralförbunds organisationschef Anniina Vainio (till den 28 mars) och projektchef Nina Kaipio (från och med den 29 mars).

Vid årsmötet väljs fyra (4) styrelsemedlemmar för treårsperioden 2023–2025, i stället för dem som står i tur att avgå. I tur att avgå 2022:

● Anu Talka, Marttaliitto ry, 2020–2022
● Nina Hahtela, Finlands sjuksköterskeförbund rf, 2017–2019; 2020–2022
● Pirta Hulsi, Suomen Naisyhdistys ry, Finlands Gymnastikförbund rf, 2020–2022
● Carita Orlando, Finlands Företagarkvinnor rf, 2020–2022

Enligt 11 § i förbundets stadgar är mandatperioden för styrelsens ordförande och övriga medlemmar tre (3) år. En person kan vara medlem av styrelsen högst sex (6) år i följd. Utöver det kan en person vara ordförande högst sex (6) år i följd.

Valutskottet ber medlemsorganisationerna lämna in förslag till styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå senast tisdagen den 27 september 2022 kl. 16.00 med bifogad kandidatblankett. Valutskottet efterlyser mångsidiga kandidater. Kandidaterna bör vara engagerade och inneha samarbetsförmåga som krävs i styrelsearbete. I styrelsearbetet betonas genomgående av förbundets utlåtanden, uppföljning av förbundets ekonomi samt deltagande i arbetsgrupper kring olika aktuella teman. Valutskottet uppmanar medlemsorganisationerna att föreslå gemensamma styrelsekandidater. Medlemsorganisationer, som inte ännu varit representerade i styrelsen, uppmanas ställa upp kandidater.

Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Å valutskottets vägnar

Pia Öhman
Valutskottets ordförande

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.