Hyppää sisältöön

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan puhe

Seminaari Naisten oikeudet: Peking – Helsinki – New York
27.2.2015, klo 12.30

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila, Naisjärjestöjen Keskusliitto

Osastopäällikkö Raimo Ikonen,
hyvät seminaarin osallistujat,

terveiset teille kaikille eduskunnasta.

Olemme tänään kokoontuneet Peking+20 –rinnakkaisraportin julkistamistilaisuuteen. Raportissa käydään läpi kaikki 12 Pekingin toimintaohjelman aihealuetta, niiden haasteet ja vaatimukset jatkotyöhön. Raportin tulosten perusteella on valitettavasti todettava, että kehitys tasa-arvon edistämiseksi ei ole Suomessa ollut aina johdonmukaista. Monissa asioissa on viime vuosina menty jopa taaksepäin.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on toimittanut tämän viisvuotisraportin ja sen kirjoittamiseen on osallistunut suuri määrä järjestöjä. Parhaat kiitokseni kaikille raportin kirjoittamiseen osallistuneille tahoille!

On ollut tärkeää, että nykyinen hallitus laati tasa-arvo-ohjelman ja arvioi ohjelman tuloksia loppuraportissaan. Siten kehitysaskeleet ja vielä olemassa olevat haasteet on yksilöity ja niiden seuranta on systemaattista. Pidämme välttämättömänä, että tuleva hallitus ottaa tasa-arvon edistämisen osaksi hallitusohjelmaansa ja laatii erillisen kansallisen tasa-arvo-ohjelman Pekingin toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Toivomme, että nämä järjestöjen yhteiset esitykset otetaan huomioon tulevia toimia ja linjauksia suunniteltaessa valtionhallinnossa. Naisjärjestöjen Keskusliitto antoi yhdessä 57 jäsenjärjestönsä kanssa hallitusohjelmatavoitteet, jotka ovat yhteneväiset Peking+20 –raportin vaatimusten kanssa.

Haluan järjestöni puolesta lämpimästi kiittää Sosiaali- ja terveysministeriötä, Ulkoministeriötä, Nytkis ry:tä ja YK-liittoa erinomaisesta yhteistyöstä tilaisuuden järjestämisessä.

Me olemme jatkossakin valmiita tiiviiseen ja rakentavaan yhteistyöhön ja tarjoamme omalta osaltamme tukeamme ja verkostojamme tulevien haasteiden ratkaisemisessa. Työtä riittää, toimikaamme ja vaikuttakaamme sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi yhdessä!

Näillä sanoilla minulla on ilo luovuttaa ”Sanoista tekoihin, Naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon haasteet Suomessa 2015, kansalaisjärjestöjen Peking+20 –rinnakkaisraportti” Sosiaali- ja terveysministeriölle. Toivomme, että näillä vaatimuksilla on konkreettisia vaikutuksia tulevaan työhön.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.