Hoppa till innehåll

Värderingar och mål

KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUNDS SYFTE ÄR ATT FRÄMJA

  • kvinnors ställning
  • jämställdhet
  • flickors och kvinnors mänskliga rättigheter

VISION

Kunniga och slagkraftiga kvinnor värnar om och bygger tillsammans upp ett jämställt och hållbart samhälle.

MISSION

Att främja kvinnans ställning, jämställdhet och främjande av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter i samarbete med sina medlemsorganisationer.

MEDLEMSORGANISATIONERNAS OCH INTRESSEGRUPPERNAS FÖRVÄNTNINGAR 

1. Medlemsorganisationerna 
Gemensamt påverkansarbete och kommunikation
Samarbete mellan medlemsorganisationerna
Ökad synlighet för medlemsorganisationerna

2. Medlemmarna i medlemsorganisationerna 
Gemensamt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet

3. Samarbetsorganisationerna 
Gemensamt påverkansarbete och kommunikation för kvinnors ställning och jämställdhet

4. Statsförvaltningen, politiska beslutsfattare och arbetsmarknadsorganisationerna
Påverkansarbete, konsekvensanalyser av beslut samt förmedling av information ur kvinnoperspektiv

5. Internationella samarbetspartner 
Förmedling av internationell kunskap i Finland
Aktivt internationellt påverkansarbete

Dela på sociala medier: