Hyppää sisältöön

Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportin julkistamistilaisuus 3.10.2019

Bästa publik, ärade stadssekreterare, värderade jämställdhetsminister och jämställdhetsambassadör,

Hyvät kuulijat, arvon valtiosihteeri, tasa-arvoministeri ja tasa-arvosuurlähettiläs,

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi kansalaisjärjestöjen Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportin julkistamistilaisuuteen. Naisjärjestöjen Keskusliiton koordinoiman raportin laatimisessa on ollut mukana yli 40 kansalaisjärjestöä. Kiitän suuresti kaikkia teitä, jotka olette tuoneet raporttiin mukaan kaiken sen mittaamattoman arvokkaan asiantuntemuksen, jota teillä on. Vain yhteistyöllä saatoimme yltää näin huikeaan suoritukseen. Kiitos myös sosiaali- ja terveysministeriölle ja ulkoministeriölle yhteistyöstä tämän julkaisutilaisuuden järjestämisessä. Luovutamme käsillä olevan Peking +25 -raportin tänään Suomen hallitukselle.

Syyskuussa 1995 pidetyssä Pekingin maailmankonferenssissa 189 YK:n jäsenvaltiota sitoutui Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa siihen, että ne edistävät naisten oikeuksia ja takaavat ne osana yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. Pekingin maailmankonferenssi oli historiallinen, sillä se oli ensimmäinen konferenssi, joka tarkasteli naisten elämään liittyviä kysymyksiä kaikkialla yhteiskunnassa nimenomaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Samoin se tarkasteli ensimmäistä kertaa tyttöjen ihmisoikeuksia ja tarkensi naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien määritelmää. Naisjärjestöt vaikuttivat vahvasti sopimuksen sisältöön, ja ne ovat edelleen tärkeä kumppanitaho ohjelman toteuttamisessa niin Suomessa kuin globaalisti.

Pekingin konferenssin jälkeen kaikki julistuksen ja toimintaohjelman allekirjoittaneet valtiot ja alueet ovat tarkastelleet toimintaohjelman toteutumista viiden vuoden välein. Myös kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat perinteisesti julkaisseet samasta aiheesta oman rinnakkaisraporttinsa. Nyt julkistettava Suomen Peking +25 -kansalaisjärjestöraportti onkin osa historiallista jatkumoa, sillä järjestöt arvioivat Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanoa meillä jo viidettä kertaa. Raportti sisältää valtavan määrän ajankohtaista tietoa, joka on syytä ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa.

On erityisen tärkeää, että maan hallitus huomioi raportin suositukset työskentelyssään ja uuden tasa-arvo-ohjelman valmistelussa. Hallitusohjelma ja siihen sisältyvät tasa-arvokirjaukset ovat mainio lähtökohta tasa-arvon edistämiselle, mutta ne eivät yksin riitä. Halu edistää tasa-arvoa mitataan lopulta siinä, että päättäjät myös toimivat kirjausten mukaan ja ovat valmiita osoittamaan riittävät resurssit niiden toteuttamiseksi. Puheet ja ohjelmat on saatava elämään: muu maailma ja erityisesti Euroopan sekä koko maailman naiset odottavat, että Suomi lunastaa paikkansa tasa-arvon mallimaana ja toteuttaa Pekingin toimintaohjelman tavoitteita kunnianhimoisesti. Tukea tehtävään on tarjolla: me naisjärjestöt olemme aina valmiit antamaan asiantuntemuksemme käyttöön, kun hallitusohjelman tasa-arvokirjauksia pannaan toimeen. On erittäin tärkeää, että me kansalaisjärjestöt olemme mukana Pekingin ohjelman toteuttamisessa, sillä meillä on mittaamattoman paljon tietoa tyttöjen ja naisten tilanteesta sekä Suomessa että globaalisti. Meillä järjestöissä on myös vahva osaaminen itse tasa-arvotyön merkityksestä Suomessa historiallisesti, yli 100 vuoden ajalta. Ilman äitiemme ja sisartemme työtä  Suomi ei olisi sama vauras maa kuin mitä se on nyt tänään.

Käsillä oleva Peking +25 -kansalaisjärjestöraportti on osoitus siitä, että järjestöissä ja naisjärjestöissä on voimaa. Tämän puolesta puhuvat myös monet tasa-arvotavoitteet, joita eri organisaatiot ovat viime aikoina saavuttaneet. Yksi tuore esimerkki positiivisesta tasa-arvokehityksestä on Ylen uutis- ja ajankohtais- sekä urheilutoimituksen päämäärätietoinen työ sen eteen, että naisten osuus juttujen haastateltavista ja käytetyistä asiantuntijoista kasvaa. Yle ryhtyi työskentelemään asian eteen osana Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanketta. Tulokset häikäisevät jo nyt! Vain parissa vuodessa naisten osuus Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen haastateltavista on kivunnut 30 (kolmestakymmenestä) prosentista yli 40 (neljäänkymmeneen) prosenttiin. Tulos on erittäin vaikuttava, ja työ jatkuu edelleen. Yhdessä voimme todellakin muuttaa yhteiskuntaa. Vain 50 prosenttia riittää.

Hyvät kuulijat,

Peking +25 kansalaisjärjestö osoittaa selvästi, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole valmis. Raportti osoittaa myös, että työtä tasa-arvon saavuttamiseksi on jäljellä kenties vielä enemmän, kuin moni uskoisi. Epätasa-arvon näkyväksi tekeminen edellyttää määrätietoista ja asiantuntevaa toimintaa, pysyvien rakenteiden perustamista sekä tutkimuksen hyödyntämistä. Tasa-arvon ongelmia ei ratkaista ilman naisia, mutta ei myöskään ilman toimivaa ja kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa. Tehdään muutos yhdessä –  Napataan kiinni momentumista! Juuri nyt tuntuu siltä, että yhdessä voisimme todellakin tehdä historiaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.