Hyppää sisältöön

Alaikäisten avioliitot ja pakkoavioliitot kiellettävä

Tällä hetkellä Suomessa voimassa olevan avioliittolain mukaan oikeusministeriö voi erityisistä syistä antaa alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Avioliiton solmimiselle poikkeusluvalla ei ole säädetty alaikärajaa. Suomen lainsäädäntö ei tunnista pakkoavioliittoa ja lisäksi pakkoavioliitto voidaan päättää ainoastaan avioerolla, mikä on vastoin Istanbulin sopimusta.

”Lapsi- ja pakkoavioliitot ovat tasa-arvon näkökulmasta räikeä epäkohta lainsäädännössämme”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet linjaa. ”Suomen ei tule tunnustaa alaikäisten avioliittoja. Lisäksi pakkoavioliitto tai alaikäisenä solmittu avioliitto tulee voida mitätöidä yksipuolisesti riippumatta olosuhteista, joissa avioliitto on solmittu”.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että kysymys alaikäisten avioliitoista on vahvasti sukupuolittunut ja koskee erityisesti tyttöjen oikeuksia. Vuosina 2010–2016 Suomessa on haettu 147 ja myönnetty 119 poikkeuslupaa avioliiton solmimiselle alaikäisenä. Noin 80 prosenttia poikkeusluvan saaneista on ollut tyttöjä. Vain kymmenessä myönnetyssä poikkeuslupapäätöksessä molemmat puolisot ovat olleet alaikäisiä ja kahdessatoista tapauksessa hakijoista ainoa alaikäinen on ollut poika.

Suomen ulkoministeriö on sitoutunut edistämään lapsiavioliittojen lopettamista maailmassa. Muista Pohjoismaista esimerkiksi Ruotsi ja Tanska edellyttävät 18 vuoden alaikärajaa avioliiton solmimiselle. Lisäksi muun muassa YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) linjaa, että avioliiton solmimiselle tulee säätää alaikäraja. Istanbulin sopimus edellyttää pakkoavioliittojen mitätöimistä, kumoamista tai purkamista.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen edellyttää pakkoavioliittojen kieltämistä. Nykyinen ihmiskauppaan ja pakottamiseen liittyvä rikoslainsäädäntö ei Suomessa ole riittävä. Tyttöjen ja naisten oikeuksien kokonaisvaltainen edistäminen vaatii ulkomailla solmittujen alaikäisten avioliittojen tunnustamatta jättämistä ja pakkoavioliittojen kriminalisointia. Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöistä muun muassa maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa työskentelevä Monika-Naiset liitto on aktiivisesti vaatinut pakkoavioliittojen kriminalisoimista.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on 7.9. jättänyt oikeusministeriölle lausunnon koskien alaikäisten avioliittojen sääntelytarvetta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet                                                      Terhi Heinilä                 
puheenjohtaja                                                 pääsihteeri  

Lisätietoja

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 314 0205                       

Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila[at]naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestösihteeri, anniina.vainio[at]naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 59 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.