Hyppää sisältöön

Generation Equality – kunnianhimoisilla toimilla kohti tasa-arvoa

Vuosi 2020 on merkittävä kansainvälinen naisten oikeuksien vuosi. Tänä vuonna naisten oikeuksien merkittävin virstanpylväs, Pekingin julistus ja toimintaohjelma, täyttää 25 vuotta. Lisäksi YK:n tasa-arvojärjestö UN Women viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlaansa ja YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma 1325 taas 20-vuotisjuhlaansa. Syytä pelkästään juhlaan ei kuitenkaan ole, sillä Pekingissä vuonna 1995 määriteltyjä tasa-arvotavoitteita ei ole vielä saavutettu kokonaan missään maassa. Tänä vuonna edistystä hidastaa muun muassa koronaviruspandemia.

Kesällä 2020 julkaistiin hieno tasa-arvouutinen: Suomi oli valittu YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin käynnistämän Generation Equality -aloitteen johtajistoon! Näin maamme sai merkittävän johtoroolin vastuualueenaan teknologia ja innovaatiot. Suomen kanssa teknologia- ja innovaatioyhteistyöstä vastaavat seuraavien viiden vuoden aikana Tunisia, Chile ja Armenia. Ryhmässä ovat mukana myös muun muassa Unicef ja kansainvälinen televiestintäliitto ITU.

UN Womenin vuonna 2020 käynnistämä Generation Equality –aloite kutsuu vaikuttajia ympäri maailmaa sitoutumaan konkreettisiin, kunnianhimoisiin ja peruuttamattomiin toimiin sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Aloite käynnistettiin kirittämään toimia tasa-arvon eteen merkkivuoden kunniaksi. Maailmanlaajuisen toiminnan avulla pyritään sitouttamaan osallistujia aitoihin toimiin tasa-arvon puolesta. Generation Equality –aloitteella luodaan yhteiset tavoitteet ja innovatiivisia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan, YK:n jäsenvaltioiden ja yksityisen sektorin toimijoiden välille. Generation Equality keskittyy kuudelle osa-alueelle, joilla sukupuolten välinen tasa-arvo on edistynyt kaikkein hitaimmin viimeisen 25 vuoden aikana. Innovaatioiden lisäksi aloitteessa paneudutaan sukupuolittuneen väkivallan, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, taloudellisen oikeudenmukaisuuden, ilmastonmuutoksen ja tasa-arvon sekä naisjohtajuuden kysymyksiin eri kokoonpanoilla.

Teknologia ja innovaatiot tasa-arvon asialla

Nykymaailmassa ei ihmisyyttä ja teknologiaa voi enää erottaa toisistaan. Tekoäly tulee muuttamaan yhteiskuntaa ja tällä hetkellä sen ymmärrys on jakautunut epätasa-arvoisesti. Tietoa tekoälystä tulisi saada jaettua niin, että se olisi helposti lähestyttävää, aivan kaikille. Kun jotain ei ymmärretä, siihen liittyy pelkoa ja turhatumista. 

Tasa-arvonäkökulma on tärkeää ottaa huomioon tekoälyn kehittämisessä, sillä se voi tarjota ratkaisuja moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Demokratian kannalta onkin olennaista, että kaikilla on perustiedot tekoälystä. Näin sitä käsittävä päätöksenteko ei perustu vain mediassa näkyviin epämääräisiin uhkakuviin vaikkapa tekoälyn ylivallasta.Teknologia on vääjäämättä vallankäytön väline. Yhden koodaajan kädenjälki voi saavuttaa satoja miljoonia ihmisiä ja muuttaa arkeamme nopeammin kuin tiede tai politiikka koskaan. Teknologia onkin liian tärkeää jätettäväksi vain teknologisteille. Tarvitaan moniäänisempää teknologia-alaa, sillä on kriittistä, että kaikenlaiset ihmiset ovat luomassa sitä. Teknologia, kuten kaikki toiminta, heijastaa aina tekijänsä arvoja ja ennakkokäsityksiä. Jos yhteiskunnalliset rakenteet ja vahvat ennakkoluulot ohjaavat naiset ja tytöt pois alan parista ja opiskeluista, teknologia menettää tarjolla olevista parhaista tekijöistä puolet.

Innovaatioiden ja teknologian tuomat mahdollisuudet ovat loputtomia ja niiden vaikutukset parhaimmillaan mullistavia. Kuitenkin sukupuolten välinen digitaalinen kuilu kasvaa edelleen teknologian parissa. Onkin kriittistä, että myös naiset ja vähemmistöt ovat suunnittelemassa teknologisia ratkaisuja.

Tasa-arvo itsessään on yksi laajalti käyttämättä jätetty innovaatio. Tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan lisää innovaatioita, mutta loppujen lopuksi kyse on ennen kaikkea tahtotilasta.

Kaikessa yhteiskunnallisesti merkittävässä toiminnassa tulee ottaa tasa-arvonäkökulma huomioon ja osa innovaatioista ja teknologiasta onkin valjastettava juuri tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Teknologian parissa tehdään ihmisiä ja maapallon tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja näin ollen on pidettävä huolta, että nuo päätökset tehdään tasa-arvoisesti.

Tasa-arvo itsessään on yksi laajalti käyttämättä jätetty innovaatio. Tasa-arvon toteutumiseksi tarvitaan lisää innovaatioita, mutta loppujen lopuksi kyse on ennen kaikkea tahtotilasta. Globaalia tasa-arvoa voidaan hyvin viedä eteenpäin skaalautuvien teknologisten innovaatioiden avulla. Näistä löytyy lukuisia esimerkkejä, kuten mobiilisovellusten kautta jaettava tieto seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista tai apu parisuhdeväkivallan uhriksi joutuneelle, jota häpeä saattaa estää ottamasta yhteyttä toiseen ihmiseen. Tekoälyn avulla voidaan auttaa vaikkapa mielenterveyteen liittyvissä asioissa – mutta on muistettava, että teknologia ei koskaan korvaa ihmiskontaktia ja sen tärkeyttä. Kynnys avun hakemiseen stigmatisoiduissa asioissa voi kuitenkin tietyissä tapauksissa olla niin korkea, että mikä tahansa metodi sen ylittämiseen on syytä ottaa käyttöön.

Sosiaalisia innovaatioita tasa-arvoisemman maailman luomiseen tarvitaan vielä pitkään. Suomalaisen korvaan sosiaaliturva ei ehkä kuulosta järisyttävältä innovaatiolta, mutta todellisuudessa sillä olisi mullistava vaikutus juuri naisten elämässä ympäri maailmaa. Ja vaikka maailmanlaajuisesti joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana väkivaltaa, kaupunkeja ja julkisia kulkuvälineitä ei edelleenkään suunnitella naisten turvallisuutta ja liikkuvuutta ajatellen.

Sosiaalisin innovaatioin on onnistuttu myös tukemaan tyttöjen koulunkäyntiä varmistamalla turvallinen kuljetus kouluun ja erilaisin digitaalisin ja teknologisin ratkaisuin voidaan edistää tyttöjen pysyvyyttä opintiellä kehittyvissä maissa. Vasta hiljalleen on alettu ymmärtää, kuinka tärkeitä myös esimerkiksi riittävät ja yksityiset vessat ovat tyttöjen koulunkäynnin varmistamiselle.

Teknologisilla ratkaisuilla voidaan parhaimmillaan auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin ja ennaltaehkäisemään konflikteja viestimällä kohteliailla sanamuodoilla. Huolestuttavaa on, jos tekoäly alkaa toistaa ihmisten ennakkoluuloja. Tästä on esimerkkinä muun muassa Amazonin tekemä rekrytointityökalu, jonka huomattiin suosivan miesten ansioluetteloita. Tämä johtui siitä, että edellisen kymmenen vuoden aikana miehiä oli palkattu enemmän ja näin ollen tekoäly etsi ja toisti tilastoissa näkyvää kaavaa parhaiden hakijoiden löytämiseen. Viimeisimmän tutkimuksen mukaan näyttää vahvasti siltä, että automaatio tulee viemään työpaikkoja erityisesti naisilta. Britanniassa on tutkittu, että jopa 70 prosenttia teknologisesti korvautuvista työpaikoista häviää juuri naisvaltaisilta aloilta. On siis pidettävä huolta, ettäautomatisaation todelliset, tietoon ja analyysiin perustuvat sukupuolivaikutukset otetaan huomioon.

On todella hienoa, että Suomi on tiiviisti seuraavan viiden vuoden ajan mukana luomassa tulevaisuutta, jossa sosiaalisin innovaatioin vaikutetaan myönteisesti ihmisten elämään vastaamalla heidän tarpeisiinsa. Sosiaalisilla innovaatioilla on parhaimmillaan myös merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa. Monimuotoisin sosiaalisin innovaatioin tuetaan koko yhteiskunnan kehitystä tasa-arvoisen koulutuksen, terveyspalveluiden ja sosiaaliturvan kautta.  

Jaana Hirsikangas
Toiminnanjohtaja
UN Women Suomi

Kirjoitus on osa Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen teknologia ja tasa-arvo -blogisarjaa, jonka kirjoituksissa pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin tekniikasta, teknologiasta ja tasa-arvosta.

Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa tai edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.