Hyppää sisältöön

Me ja maailman naiset #yhdessä

“Vain sellainen yhteiskunta voi menestyä taloudellisesti ja olla hyvinvoiva, jossa tasa-arvo on otettu huomioon. Aikamme keskeinen tavoite on sukupuolten tasa-arvo kaikilla tasoilla, poliittisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti, ja sen tulee perustua naisten voimaantumiseen”, vannoi sukupuolten tasa-arvon nimiin YK:n uusi pääsihteeri António Guterres kansalaisjärjestöille YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 61. istunnossa New Yorkissa. Kokouksen pääteemana oli naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä. CSW-kokoukseen osallistui yhteensä 8000 hallitusten, naisjärjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan edustajia ympäri maailmaa. Naisjärjestöjen Keskusliitolla oli hieno mahdollisuus olla mukana ensimmäisellä viikolla.

Naisten ja miesten tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla kannattaa todella tavoitella: sen myötä globaali bruttokansantuote voisi kasvaa 26 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Naisten hyvin puutteelliset työolot kehitysmaissa olivat ohjelmassa vahvasti esillä. Kuuntelimme hievahtamatta muun muassa kertomusta Ugandan naisten karusta arjesta työelämässä. Palkka on keskimäärin 25-30 dollaria kuukaudessa, ylityötä on päivittäin, mutta siitä ei makseta korvausta. Sairausloma ei ole usein mahdollista ja äitiyslomaa voi saada kuukauden, jos äidillä on siihen varaa. Sukupuolinen häirintä ja naisten syrjintä ovat yleisiä, ja työoloissa ja -turvallisuudessa olisi paljon parannettavaa.

Lisäksi istunnon teemoina olivat naisten terveys ja hyvinvointi sekä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, naisiin kohdistuva väkivalta, naisten ihmiskauppa, prostituution kriminalisointi ja naisten tilanne humanitaarisissa kriiseissä. Myös lapsiavioliitot olivat vahvasti esillä. Lapsiavioliitot koskettavat tällä hetkellä 700 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka ovat joutuneet avioitumaan lapsina. Esimerkiksi Panama taistelee systemaattisesti lapsiavioliittoja vastaan. Panamassa yksi viidestä lapsesta syntyy alle 15-vuotiaalle tytölle ja yksi kolmesta tytöstä avioituu jo ennen 18 ikävuotta. Pakolaisperheiden tyttöjen koulutus jää usein vain haaveeksi, kun koulussa käynti on heille vaarallista ja tyttöjä tarvitaan kotitöissä. Lapsiavioliitot lisääntyvät erityisesti pakolaisalueilla, joissa tytöt järjestetään hyvin nuorina avioon. Esillä oli myös naisten vähäisempi osuus digitalisaatiossa. Pelkästään mobiiliteknologia voisi nostaa kehitysmaissa 5,3 miljoonaa naista lukutaidottomuudesta 2020 mennessä.

Euroopan unioni on nostanut naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi prioriteettiteemakseen ja osaksi YK:n Agenda2030 tavoitteiden täyttämistä. EU:n mukaan 76 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia ja 96 prosenttia naisista ihmiskaupan uhreina kohtaa seksuaalista ja muuta väkivaltaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannuksien Euroopan unionissa arvioidaan olevan 226 miljardia euroa ja naisten ihmiskaupan kustannusten 29 miljardia euroa. ”Tehtävänämme on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikilla tasoilla, paikallistasolta lähtien. Poliittinen sitoutuminen, tutkimus, koulutus ja valtarakenteiden tarkastelu ovat keskeisiä toimia. Myös sukupuoleen perustuva seksuaalinen väkivalta konflikteissa on nostettava vahvemmin esiin.” korosti Euroopan komission tasa-arvon erityislähettiläs Mara Marinaki.

Oli huomattavissa, että kaikkien aiemmin mukana olleiden YK-maiden naisten osallistuminen ei ollut Yhdysvaltojen matkustuskiellon vuoksi mahdollista. Pohjoismaiden rooli oli näkyvä ja Suomi aktiivinen sessioiden järjestäjä. Pohjoismaat saivat spontaanit suosionosoitukset seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien aktiivisesta puolesta puhumisesta. Erityisesti esillä olivat Islannin mallit sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, muun muassa tavoite palkkatasa-arvon saavuttamisesta vuoteen 2022 mennessä. Islannin tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thorsten Thorgilsson vakuutti kuulijansa seksin oston kriminalisoinnin tärkeydestä (osto kriminalisoitu Islannissa jo vuonna 2009): ”Seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos ihmisyyttä vastaan ja Islanti taistelee sitä vastaan. Poliisi, sairaalat, eri palvelut pyritään saamaan samoihin pisteisiin ja sitä kautta uhreja autetuksi. Islannin hallitus tekee konkreettisia toimia naisten hyväksikäytön lopettamiseksi. Prostituutio kokonaisuudessaan on osa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On tärkeää kiinnittää huomiota nuorten miesten rooliin seksin oston kieltämisessä. Miesten tulee ottaa asiasta vastuu.”

Viikko oli mieleenpainuva ja antoi paljon ajatuksia tulevaan työhön. Esillä olleet teemat ovat useimmat globaaleja ja koskettavat meitäkin. Meidän tulee muistaa puolustaa naisten ja tyttöjen oikeuksia maailmanlaajuisesti. On tärkeää, että seuraamme kansainvälistä keskustelua tarkasti ajatellen kansallista työtä naisten aseman parantamiseksi. Meillä on paljon annettavaa, mutta myös paljon muilta opittavaa.

Eva Biaudet, puheenjohtaja
Terhi Heinilä, pääsihteeri

Naisjärjestöjen Keskusliiton uutiskirjeen 2/2017 pääkirjoitus

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.