Hyppää sisältöön

Miten ilmastonmuutos ja naisten oikeudet kytkeytyvät toisiinsa? Naiset ja ilmastonmuutos -keskustelutilaisuuden avajaispuhe 11.11.2019

Hyvä yleisö,

oikein lämpimästi tervetuloa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Fazerin yhteistyössä järjestämään keskustelutilaisuuteen. Puhumme tänään ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista naisiin ja tyttöihin. Meillä on ilo saada yhteistyökumppaniksemme Fazer, joka toimii suurena suomalaisena naisten työllistäjänä. Fazer on kotimaisen ruuantuotannon edelläkävijä ja suunnannäyttäjä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Suuret kiitokset teille kaikesta yhteistyöstä tämän tilaisuuden järjestämisessä ja siitä että saamme kokoontua teidän luonanne näissä upeissa tiloissa.

Ilmastonmuutos on monitahoinen ilmiö, joka vaikuttaa elämäämme ja ympäristöömme lukuisilla tavoilla. Ilmastonmuutos on noussut keskusteluihin ja sitä on käsitelty mediassa näkyvästi. Käsittely on kuitenkin ollut valitettavan yksipuolista. Sukupuolinäkökulma on tyystin unohtunut näistä keskusteluista. Tämä on ongelmallista, koska ilmastonmuutoksella on seurauksia, jotka kohdistuvat erityisesti naisiin, heidän ihmisoikeuksiensa ja sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen. Ilmastonmuutos ja naiset on tilaisuutemme teema juuri sen vuoksi. Naisten ääni ja naisten oikeudet tulee vihdoin nostaa ilmastonmuutoskeskusteluun. 

Maailmassa vallitseva sukupuolten epätasa-arvo ulottuu väistämättä myös ilmastonmuutoksen kaltaiseen ilmiöön. Pyrkimykset saavuttaa tasa-arvo maailmanlaajuisesti saattavat vaikeutua ilmastonmuutoksen myötä entisestään. YK on arvioinut, että globaalisti köyhyydessä elävistä ja ilmastonmuutoksen seurauksille altteimmista ihmisistä 70 prosenttia on naisia. Elinympäristön muutokset, konfliktit ja luonnonkatastrofit heikentävät erityisellä tavalla niiden elämää, jotka ovat jo valmiiksi yhteiskunnallisesti syrjittyjä tai haavoittuvassa asemassa. Esimerkiksi ikä, alkuperäiskansaan kuuluminen ja toimintakyky ovat sukupuolen ohella merkittäviä haavoittuvuutta aiheuttavia tekijöitä. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on samalla taistelua sukupuolten tasa-arvon puolesta.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan ripeitä päätöksiä ja toimia. Niitä velvoittavat tekemään myös kansainväliset sitoumukset. Jo 1995 laadittu Pekingin julistus ja toimintaohjelma nostavat ympäristön yhdeksi keskeiseksi tasa-arvon toteutumisen osa-alueeksi. Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteita ei saavuteta ilman tasa-arvon toteuttamista. Sukupuolten tasa-arvon velvoitteet sisältyvät myös Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoon, muutaman esimerkin mainitakseni.

Hallitusohjelmassa ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet on asetettu kiitettävän korkealle. Sinne on kirjattu lupaus nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Hyvät kuulijat, 

naisilla on erityinen rooli ilmastonmuutoksen ratkaisussa. Naisten potentiaalia ei saa jättää hyödyntämättä, kun haetaan ratkaisuja alueet ja sukupolvet ylittävään ongelmaan. Haluan muistuttaa, että nuorten ilmastoliikehdinnän alulle panija ja vahva vaikuttaja on nuori nainen, Greta Thunberg. Hän on upea uuden ajan roolimalli ja oman aikansa tienraivaaja. Me Naisjärjestöjen Keskusliitossa haluamme antaa tukemme nuorten aktiivisille toimille, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Meidän on kiittäminen nuoria siitä, että ilmastonmuutoksesta puhutaan tällä hetkellä tässä mittakaavassa. Nuorten ilmastoliike on tuonut myös tasa-arvokentälle painetta tarttua entistä pontevammin ilmastonmuutoskysymykseen. Toivomme, että nuoret tulisivat entistä vahvemmin mukaan myös tasa-arvon puolesta tehtävään työhön. Sukupolvien välinen yhteistyö on välttämätöntä yhteisen tulevaisuutemme turvaamiseksi. Muutos on mahdollinen, kun teemme sen yhdessä!

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.