Hyppää sisältöön

Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokouksen julkilausuma

JULKILAUSUMA

Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous 18.11.2015

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja itsehallinnon uudistuksen sukupuolivaikutukset on arvioitava

Kunnilla on keskeinen rooli kuntalaisten hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa. Kunnanhallitusten ja lautakuntien jäsenten sukupuolijakauma on tasa-arvoistunut kiintiösäännön myötä. Tasa-arvo ei kuitenkaan yllä kuntien korkeimpaan päätöksentekoon. Vaalikaudella 2008 – 2012 kunnanvaltuustojen puheenjohtajista alle 30 prosenttia ja hallitusten puheenjohtajista hieman yli 20 prosenttia oli naisia. Kunnat ovat tällä hetkellä suuri naisvaltaisten alojen työnantaja. Tilastokeskuksen mukaan palkkaerot kunnissa toimivien naisten ja miesten välillä kasvavat koko työuran ajan ja eläkeikään tullessa palkkojen ero on keskimäärin 850 euroa miesten hyväksi.

Meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueellisen itsehallinnon uudistus on yksi suurimmista kansalaisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista muutoksista.Jopa 60 prosenttia kuntien nykyisistä tehtävistä ja rahoituksesta rakennetaan uudelleen erikseen muodostettaville sote- ja itsehallintoalueille. Uudistusta valmisteltaessa tulee ratkaista, miten sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu tulevien itsehallintoalueiden päätöksenteossa ja sote-palvelujen järjestämisessä. Kiintiösääntöä tulee noudattaa em. luottamushenkilöiden valinnassa. Tavoitteena tulee olla naisten urakehityksen ja tasa-arvoisen rekrytointipolitiikan edistäminen sekä naisten määrän lisääminen johtotehtävissä. On myös tärkeää selvittää miten palvelutuotannon yksiköiden koon kasvaminen vaikuttaa naisvaltaisten alojen palkkoihin.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset arvioidaan prosessin eri vaiheissa ja että näitä arvioita käytetään päätöksenteon pohjana. Tasa-arvolain mukaisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen itsehallintoalueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen valmistelussa, tuottamisessa, rahoituksessa ja päätöksenteossa on turvattava.

Nykyisestä 317 kunnasta vasta 18 on hyväksynyt eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan. Naisjärjestöjen Keskusliitto vetoaa kuntapäättäjiä allekirjoittamaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja toteuttamaan sitä päätöksenteossa. Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan suositukset ja kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet tulee pitää kirkkaina mielessä tulevaa sote-uudistusta valmisteltaessa.

 

Helsingissä 18.11.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.

Lisätietoja: Terhi Heinilä, pääsihteeri, [email protected]   
www.naisjarjestot.fi 
Facebook:  fb.com/naisjarjestot   Twitter: @naisjarjestot 

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.