Hyppää sisältöön

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO HAKEE VAIKUTTAMISEN KOORDINAATTORIA

Naisjärjestöjen Keskusliitto hakee vaikuttamisen koordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.6.2021-31.12.2021.

Vaikuttamisen koordinaattorin työnkuvaan kuuluu liiton yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, kuten lausuntojen ja kannanottojen valmisteluun ja muuhun vaikuttamistyöhön osallistuminen, sekä lisäksi muut pääsihteerin ja tiiminvetäjän osoittamat tehtävät.

Vaikuttamisen koordinaattori työskentelee osana vaikuttamisen ja viestinnän tiimiä ja tekee lisäksi läheistä yhteistyötä pääsihteerin ja liiton hallituksen kanssa.

Työsuhde on määräaikainen ajalla 1.6.2021-31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antavat:

 • Soveltuva korkeakoulututkinto, kuten yhteiskunta-/valtiotieteellinen, humanistinen tai oikeustieteellinen
 • Sukupuolen- tai naistutkimuksen opinnot
 • Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja tasa-arvopolitiikan tuntemus
 • (Nais)järjestökentän ja -työn tuntemus
 • Kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä
 • Tiimityön ja itsenäisen työskentelyn taidot sekä vastuullinen ja oma-aloitteinen työote
 • Valmius satunnaisiin iltatöihin
 • Erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin ja ruotsin kielen taito
 • Oikeudellinen osaaminen ja tasa-arvoon liittyvän lainsäädännön tuntemus katsotaan eduksi

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn sukupuolten tasa-arvon edistämisen parissa sekä näköalapaikan järjestökenttään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Työsuhde on kokoaikainen (37,5 h/vko). Kuukausipalkka on 2800 euroa kuukaudessa. Lisäksi lounas- ja virike-etu. Työpaikka sijaitsee Helsingin keskustassa, mutta tällä hetkellä työ toteutetaan pääsääntöisesti etätyönä. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeisiä arvoja Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnassa ja henkilöstöpolitiikassa.

Lisätietoa toiminnastamme: www.naisjarjestot.fi

Puhelintiedustelut perjantaina 23.4. ja 30.4. klo 9-10 järjestöpäällikkö Anniina Vainio, puh 050 388 8868.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sunnuntaihin 2.5.2021 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Naisjärjestöjen Keskusliitto on perustettu vuonna 1911 ja siihen kuuluu 68 jäsenjärjestöä, joissa on noin 400 000 jäsentä


KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND SÖKER KOORDINATOR FÖR PÅVERKANSARBETET för visstidsanställning under perioden 1.6.2021–31.12.2021.

Koordinatorn för påverkansarbetet har hand om förbundets samhällspåverkan, såsom att delta i planeringen av utlåtanden och ställningstaganden och i det övriga påverkansarbetet, samt övriga uppgifter som anvisas av generalsekreteraren och teamledaren.

Koordinatorn för påverkansarbetet arbetar inom teamet för påverkan och kommunikation och därtill i nära samarbete med generalsekreteraren och förbundets styrelse.

Anställningen gäller på viss tid under perioden 1.6.2021–31.12.2021. Visstidsanställningen motiveras med att det är frågan om ett vikariat. De bästa förutsättningarna för uppgiften ger:

 • Lämplig högskoleexamen inom t.ex. samhälls- eller statsvetenskap, humaniora eller juridik
 • Studier i genus- eller kvinnoforskning
 • Kännedom om främjande av jämställdhet och jämställdhetspolitik
 • Kännedom om (kvinno)organisationsfältet och organisationsarbete
 • Erfarenhet av samhällspåverkan
 • Färdigheter i teamarbete och självständigt arbete samt ett ansvarsfullt och initiativrikt förhållningssätt
 • Beredskap för sporadiskt kvällsarbete
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt goda kunskaper i engelska och svenska
 • Juridisk kompetens och kännedom om jämställdhetslagstiftningen är en merit

Vi erbjuder dig ett intressant och betydelsefullt arbete inom främjandet av jämställdhet och en överblick över organisationsfältet och samhällspåverkan. Anställningsförhållandet gäller heltid (37,5 h/vecka). Månadslönen är 2800 euro per månad. Därtill lunch- och rekreationsförmån. Arbetsplatsen finns i centrum av Helsingfors, men för tillfället utförs arbetet i regel på distans. Jämställdhet och likabehandling är centrala värderingar i Kvinnoorganisationernas Centralförbunds verksamhet och personalpolitik.

Mer information om vår verksamhet: www.naisjarjestot.fi

Förfrågningar per telefon besvaras fredagarna 23.4 och 30.4 kl. 9–10 av organisationschef Anniina Vainio, 050 388 8868.

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning ska inlämnas senast söndag 2.5.2021 kl. 23.59 per e-post på adressen [email protected].

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf:s syfte är att främja kvinnans ställning, jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter tillsammans med sina medlemsorganisationer. Kvinnoorganisationernas Centralförbund grundades 1911 och har 68 medlemsorganisationer med cirka 400 000 medlemmar.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.