Hyppää sisältöön

Neuvottelupöytien monet miehet – ja sosiaaliturvanaiset

Hallitusneuvottelut ovat olleet käynnissä nyt reilun viikon ajan. Ensimmäisen neuvotteluviikon aikana 9.-16.5. neuvotteluihin on osallistunut puolueiden edustajien lisäksi suuri joukko eri alojen asiantuntijoita. Mutta mikä on kuultujen asiantuntijoiden sukupuolijakauma, ja millaisia eroja on nähtävissä aihealueittain?

Naisten osuus kaikista asiantuntijoista oli torstaihin mennessä 41 ja miesten 59 prosenttia. Luku ei ole aivan lohduton, mutta parantamisen varaa riittää rutkasti.

Pikainen katsaus* työryhmiin paljastaa, että monessa ryhmässä luvut ovat selkeästi keskiarvoa kehnommat. Sukupuolijakaumat vaihtelevat teemasta toiseen, usein stereotyyppisiä linjoja noudattaen: puolustuspolitiikan asiantuntijoina on nähty tähän mennessä ainoastaan miehiä, kun taas naisten osuus sosiaaliturvan uudistamista käsitelleistä asiantuntijoista on ollut 64 prosenttia. Muita selkeästi sukupuolittuneita ryhmiä ovat tähän mennessä olleet elinvoimaista Suomea (miesasiantuntijoiden osuus 74 prosenttia) ja liikenneverkkoa käsittelevät työryhmät (miesasiantuntijoiden osuus 69 prosenttia).

Sukupuolijakaumaltaan tasaisimpia työryhmiä ovat puolestaan olleet oikeusvaltion kehittämistä ja sotea käsittelevät työryhmät. Niissä molemmissa naisia ja miehiä on ollut asiantuntijoina yhtä paljon.

Olisi suotavaa, että hallitusneuvottelujen loppuun mennessä kaikkien työryhmien asiantuntijoiden sukupuolijakauma olisi mahdollisimman lähellä 50/50-tilannetta. On paitsi sukupuolten tasa-arvon myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta huolestuttavaa, jos johonkin asiaan liittyvä päätöksenteko tai sen valmistelu jää pääasiassa yhden sukupuolen tai muun ihmisryhmän käsiin. Tällöin emme välttämättä saa päätöksenteon tueksi kaikkea sitä tietoa, joka auttaa meitä tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä.

Päteviä eri alojen asiantuntijoita löytyy kaikista sukupuolista. Toinen kysymys on, halutaanko heidän osaamistaan hyödyntää tasapuolisesti. Hyvät hallitusneuvottelijat, luotan teihin: uskaltakaa hyödyntää moninaisten ihmisten osaamista monipuolisesti.

Anni Granat
Kirjoittaja työskentelee Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän suunnittelijana.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.