Hyppää sisältöön

Nuori tasa-arvovaikuttaja Micaela: Haluan perehtyä vammaisten naisten kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa

25-vuotias Micaela Palmeiro on yksi 22:sta tämän vuoden nuoresta tasa-arvovaikuttajasta.

Koulutus on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille, joiden mielenkiinnon kohteisiin kuuluvat vaikuttaminen ja tasa-arvoasiat. Ryhmän toteuttajina toimivat Plan Suomi ja Naisjärjestöjen Keskusliitto. Koulutusohjelma järjestetään jo kolmatta kertaa, ja ohjelman aikana on koulutettu jo 41 vaikuttajaa. Ohjelman kesto on tänä vuonna muutaman kuukauden, syyskuusta joulukuuhun. Ohjelmassa muun muassa opitaan erilaisia vaikuttamisen keinoja ja laajennetaan omaa ymmärrystä tasa-arvon ja sukupuolen merkityksestä yhteiskunnassa.

Keskustelemme etäyhteydellä, sillä Micaela asuu Jyväskylässä ja minä olen Naisjärjestöjen Keskusliiton toimistolla Helsingin keskustan tuntumassa. Micaela kertoo politiikan ja vaikuttamisen olevan hänelle tärkeitä hänen pitkäaikaiskuntoutuja-taustansa vuoksi.

”Ne systeemit ovat sellaisia, että ne vaikuttavat ehkä vähän keskivertoihmistä enemmän tähän jokapäiväiseen elämään”, Micaela sanoo.

Micaela on lisäksi aloittanut tänä vuonna vertaistukitoiminnan ja viettää paljon aikaa sen parissa.

Taide herättämässä keskustelua

Jokainen suunnittelee koulutuksen aikana tasa-arvoteon, jonka sitten toteuttaa. Osa suunnittelee ja toteuttaa ne ryhmässä, osa itsekseen niin kuin Micaela. Idea omasta tasa-arvoteosta tuli Micaelalle omien mielenkiinnonkohteiden kautta.

“Rupesin miettimään, että kun mä piirrän ja teen muutenkin taidetta ja luen muutenkin paljon poliittista tekstiä, että jos ne saisi jotenkin yhdistettyä. ”

Ne saikin yhdistettyä, ja Micaelan tasa-arvoteko käsittelee vammaisten naisten seksuaalisuutta taiteen avulla.

“Sellaista taidetta, joka toivottavasti saisi ihmisiä miettimään uudelleen sellaisia ajatuksia, joita heille on muodostunut esimerkiksi vammaisista naisista.” 

“Ja sitä, että onko vammaiset naiset seksuaalisia olentoja samalla tavalla kuin täysin toimintakyvylliset naiset.“

Micaelan tasa-arvoteot ovat herättäneet kiinnostusta. Häntä on haastateltu myös kuntoutuksenohjaajien lehteen sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Micaela haluaa projektin aikana myös perehtyä lisää vammaisten naisten näkökulmiin ja kokemuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa toiseuttamisesta, sillä Micaela itse on useimmiten lukenut ja nähnyt vain ulkomaalaisten vammaisten naisten tarinoita.

Micaela tunnistaa omien kokemustensa eroavan fyysisesti vammautuneiden kokemuksista ja haluaakin nostaa esille heidän tuntemuksiaan.

”Haluaisin nostaa keskusteluun omien kokemusteni avulla vielä kärjistyneempää toiseuttamista kokevien ihmisten kokemuksia.”

”Haluaisin nostaa keskusteluun toiseuttamista kokevien ihmisten kokemuksia.”

Tasa-arvoa voi edistää pieninkin teoin

”Koulutusohjelma tuli sellaiseen vaiheeseen, missä ajattelin tosi paljon sitä, että mitä pystyn tekemään. Että jos mä haluan vaikuttaa ja yrittää tehdä jonkinlaista pientäkin muutosta, niin mitkä ovat ne ensiaskeleet ja taidot, joita tarvitsen.”

Koulutusohjelma on ollut Micaelan mielestä todella valaiseva. Hän kertoo oppineensa sen, ettei mikään tasa-arvoteko ole liian pieni.

”Nettikeskustelussa näkee tosi paljon sitä, että mollataan ”keyboard warrioreja”, jotka ei mee ja tee ”kadulla” tasa-arvotekoja. Tällanen somessa valistaminen tai uusien näkökulmien tarjoaminen monille ihmisille on myöskin siis ihan validi tasa-arvoteko, jolla voi olla hyvin laajojakin vaikutuksia.”

Micaela on saanut myös hyödyllisiä taitoja, kuten äskettäin järjestetyn työpajan avulla kirjoittamaan mielipidekirjoituksia paremmin.

”Just sellainen taito mitä varmasti pystyy tulevaisuudessa sitten soveltamaan monessa eri tilanteessa.”

Micaela avaa ajatuksiaan siitä, miten voi vaikuttaa.

”Ehkä tärkeintä on just se, että sitä itse tekoa lähestyy oikealla asenteella ja sillä tavalla avomielisesti, että sen viestin saa kommunikoitua sellaisella tavalla, että se ei hyökkää tai halveksu sitä oppositiota.”

”Kaikki tavat vaikuttaa on yhtä hyviä, kunhan sen jättää sen verran avoimeksi, että ihmiset, jotka on vähän niin kuin siinä ”keskilinjalla” saattaa saada jotain irti siitä.”

Plan Suomen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton tasa-arvokoulutuksessa on tänä vuonna 22 nuorta.

Erilaisia tasa-arvotekoja

Mikä on ollut tähän mennessä mielenkiintoisinta?

”Muiden tasa-arvovaikuttajien tasa-arvoteot on ollut tosi mielenkiintoisia.”

Micaelasta on ollut kiinnostavaa kuulla millä tavalla ihmiset erilaisista lähtökohdista lähestyvät ajatusta tasa-arvoteosta ja mitä asioita he haluavat sillä käsitellä.

”Jotkut näistä tasa-arvoteoista on hyvin ns. laajoja, että lähestytään jotain laajempaa aihetta esimerkiksi vammaisten naisten seksuaalisuus ja naisten seksuaalisuus yleensä…ja taas siellä toisessa päässä on se, että ihmiset ammentaa siitä lähipiiristä ja omista elämänkokemuksistaan jonkun tietyn aiheen mihin he haluaa vaikuttaa.”

Nuorten ääni

Micaelan mielestä nuorten äänten kuuleminen on yhteiskunnallisissa keskusteluissa tärkeää.

”Nuorisolla on myöskin tosi vahvat työkalut lähestyä yhteiskunnan suuria keskusteluja intersektionaalisesta lähtökohdasta.”

Micaela nostaa esiin nuorison kasvamisen internetin ja sosiaalisen median kasvaessa.

”Somen kautta on niin helppo kuulla ja nähdä maailman menoa eri tavalla kuin esimerkiksi 70 vuotta sitten.”

”Vaikka aina on ollut aktivisteja, aina on ollut ihmisiä, joilla on ollut hyvin vahvat arvot, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä nuorison on paljon, paljon helpompi nähdä poikkeavia näkökulmia, kuulla poikkeavia näkökulmia siitä, missä he ovat kasvanut.”

Feministisen tulevaisuuden haaveita

Micaela toivoo “valtavirtafeminismin” ja yleisen keskustelun huomioivan paremmin vähemmistötaustaisia naisia, sillä vähemmistötaustaiset naiset jätetään edelleen sivuun monissa keskusteluissa.

”Se mitä olen kohdannut netissä paljon on se, että suuret feministiset keskustelut valitettavasti usein unohtavat naiset, jotka kuuluvat vähemmistöihin.”

”Esimerkiksi keskustelu palkkaeroista. Jos verrataan valkoista miestä ja valkoista naista niin onhan siinä ero, mutta se ero suurenee, jos on esimerkiksi musta nainen ja valkoinen mies.”

Micaela tiivistää: “Vähemmistötaustaiset naiset pitäisi saada etuoikeutetumpien naisten kanssa samalle tasolle, että päästäisiin sellaiseen tulevaisuuteen, missä tasa-arvo on mahdollista.”

Kirjoittanut Maija Illikainen osana TET-harjoittelua Naisjärjestöjen Keskusliitossa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.