Hyppää sisältöön

Pakkoavioliittoesityksestä puuttuva mitätöintimahdollisuus jättää naisten oikeudet toteutumatta

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset liitto ovat pettyneitä siihen, että hallituksen pakkoavioliittojen purkamista koskevasta esityksestä puuttuu mahdollisuus liiton mitätöintiin. Pakkoavioliitoissa on kyse naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta ja ihmisoikeusloukkauksesta. Avioliiton kumoaminen ei riitä turvaamaan avioliittoon pakotetun oikeuksia, vaan mahdollistaa hyväksikäytön jatkumisen ja voi pahimmillaan johtaa kohtuuttomiin taloudellisiin seurauksiin ja uudelleenuhriuttamiseen.

Avioliitolla on merkittäviä oikeusvaikutuksia muun muassa omaisuuteen ja lasten asemaan. Hallituksen esityksessä kumoaminen pitäisi nämä vaikutukset voimassa pakkoavioliiton keston osalta samalla tavoin kuin avioero, lukuun ottamatta siviilisäädyn palautumista avioliittoa edeltävään aikaan. Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Monika-Naiset liiton mielestä uhrien oikeuksien kannalta olisi ollut välttämätöntä, että esitys olisi sisältänyt mahdollisuuden myös avioliiton mitätöintiin, joka poistaisi avioliiton oikeusvaikutukset takautuvasti. Tällöin pakkoavioliiton uhri olisi itse voinut valita avioeron, kumoamisen ja mitätöinnin väliltä.

”On tärkeä muistaa, että osa avioliitoista solmitaan ainoastaan hyväksikäytön tarkoituksessa. Avioliittoon pakotettu voi olla osapuolista taloudellisesti paremmassa asemassa. Avioliiton kumoaminen johtaisi tällöin siihen, että avioliittoon pakotettu joutuisi maksamaan tasinkoa pakottajalle. Tämä on täysin kohtuutonta ja omiaan edelleen heikentämään pakkoavioliiton vuoksi jo valmiiksi vakavan ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi joutuneen henkilön tilannetta”, muistuttaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

”Myös Suomessa solmitaan pakkoavioliittoja, joita ei voi jättää ulkomailla solmittujen liittojen tapaan tunnustamatta niin, että oikeusvaikutukset mitätöityvät. Pakkoavioliittoon joutuneiden tilanteet ovat todellisuudessa hyvin moninaisia, eikä pelkkä mahdollisuus avioliiton kumoamiseen riitä vastaamaan niihin. Vaadimme myös avioliiton pakottamisen kriminalisointia, koska nykylainsäädäntö ei ole riittävä”, korostaa Kriisikeskus Monikan johtaja Natalie Gerbert Monika-Naiset liitosta. Monika-Naiset liitto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttavat, että avioliiton mitätöinti on vasta osa ratkaisua. Ilmiötä on katsottava kokonaisvaltaisesti, ja varmistettava avioliiton pakottamisen rikosvastuun toteutuminen.

Monika-Naiset liitto tekee työtä väkivaltaa kokeneiden naisten ja heidän lastensa tukemiseksi. Vuosittain palveluihin hakeutuu noin 1 000 naista, joista noin 40 hakee apua pakkoavioliittotilanteeseen. Merkittävä osa liiton tietoon tulevista pakkoavioliittotapauksista on sellaisia, jotka on solmittu hyväksikäyttötarkoituksessa.

Suomi on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi laadittuun Istanbulin sopimukseen, jonka 32 artikla edellyttää valtioita varmistamaan, että pakottamalla solmitut avioliitot voidaan mitätöidä, kumota tai purkaa aiheuttamatta uhreille kohtuutonta taloudellista tai hallinnollista taakkaa. Jos kumoamisen oikeusvaikutukset ovat samat kuin avioerossa, valtio ei riittävällä tavalla tunnusta, että avioliittoon pakotetun kohdalla on tapahtunut vääryys ja että hänen perus- ja ihmisoikeuksiaan on loukattu.

”Pakkoavioliiton aikana syntyneen lapsen etu voidaan turvata muilla keinoin kuin avioliiton oikeusvaikutuksilla. Suomessa lähes puolet lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella. Juuri eduskuntaan annettu esitys vanhemmuuslaiksi mahdollistaa isyyden tunnustamiseen lapsen syntymän jälkeen, ja tarvittaessa lastenvalvojalla on velvollisuus ajaa kannetta oikeudessa isyyden selvittämiseksi ja toteamiseksi. Näin lapsen oikeudet, esimerkiksi perintöoikeus ja oikeus elatusapuun, voidaan varmistaa myös avioliiton mitätöintitilanteessa”, Biaudet painottaa.

Samalla perusteella ulkomailla solmitut alle 18-vuotiaiden lapsiavioliitot tulee katsoa kaikissa tapauksissa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaiseksi ilman tapauskohtaista harkintaa. Lapsen oikeudet voidaan turvata muuten kuin avioliiton oikeusvaikutuksilla. Ruotsissa ulkomailla solmittuja lapsiavioliittoja ei tunnusteta edes tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Monika-Naiset liitto vetoavat eduskuntaan, jotta valiokuntakäsittelyssä tehtäisiin tarvittavat muutokset avioliiton mitätöintimahdollisuuden saamiseksi mukaan lakiin ja lapsiavioliittojen kieltämiseksi kaikissa tapauksissa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Eva Biaudet          Terhi Heinilä
Puheenjohtaja       Pääsihteeri

Monika-Naiset liitto

Jenni Tuominen     Natalie Gerbert
Toiminnanjohtaja    Kriisikeskus Monikan johtaja

Lisätietoa:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 050 512 1846
Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 040 530 5544, [email protected]
Merja Kähkönen, vaikuttamisen suunnittelija, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 050 546 6688, [email protected]
Natalie Gerbert, johtaja, Kriisikeskus Monika, 045 6759 647, 09 7279 9999, [email protected]


Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 71 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Monika-Naiset liitto ry on 1998 perustettu, valtakunnallinen, monikulttuurinen naisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää Suomeen muualta muuttaneiden naisten tasa-arvoista asemaa, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta, sekä ennaltaehkäistä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.