Hyppää sisältöön

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia

Jatkossa Naisjärjestöjen Keskusliiton blogissa vierailevat liiton hallituksen jäsenet. Teksteissä sana on vapaa. Ensimmäisenä vuorossa on Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunio.

Lokakuun on rintasyöpäkuukausi, jolloin maailmanlaajuisesti kiinnitetään erityistä huomiota rintasyöpään ja sen selättämiseen. Rintojen omatarkkailun suhteen kerran vuodessa ei riitä mihinkään, vaan sen pitäisi olla jokakuukautinen tapa. Kun omatarkkailu on säännöllistä, tunnet omat rintasi, miltä ne tuntuvat kuukauden eri vaiheissa ja miten ne muuttuvat iän myötä.

Tunne rintasi ry (ent. ProMama ry) on valtakunnallinen kansalais- ja kansanterveysjärjestö, joka on jo 25 vuotta edistänyt rintasyövän varhaistoteamista kannustamalla ja opastamalla kaikkia yli 15-vuotiaita rintojen omatarkkailuun. Vuosi 2017 onkin yhdistyksellemme merkittävä, kun ikää tulee täyteen jo neljännesvuosisata. Yhdistys on naisjärjestöjen perustama, ja se perustettiin jatkamaan Marttojen parissa tehtyä työtä. Myös Naisjärjestöjen Keskusliitto on ollut mukana perustamassa silloista ProMamaa vuonna 1992. Keskusliiton jäsen olemme olleet lähes alusta asti, vuodesta 1996. 20. jäsenyysvuotena, vuonna 2016, edustajamme valittiin ensimmäistä kertaa Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen. Tämä oli yhdistyksellemme erityisen suuri asia, sillä olemme jäsenmäärältämme pienimpiä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjä.

Toisaalta jäsenmäärä tai yhdistyksen koko eivät kerro koko totuutta. Tunne rintasi ry on jokaisen naisen oma järjestö, koska rintojen omatarkkailu on kaikkien asia. Vaikka rintojen omatarkkailu saattaa vaikuttaa kapealta toimialueelta, sitä se ei totisesti ole. Rintojen omatarkkailuun liittyy suoraan ja välillisesti paljon pieniä ja suuria kysymyksiä. Rintojen omatarkkailulla on voimaannuttava vaikutus. Säännöllinen tarkkailu tekee jokaisesta omien rintojensa asiantuntijan. Kun tuntee oman kehonsa ja tietää siinä tapahtuvista muutoksista, voi ottaa paremmin vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja tuntea olevansa oman kehonsa asiantuntija.

Rinnat eivät ole yhteiskunnassa mitenkään neutraali asia. Toisaalta rinnat ovat tabu, toisaalta objekti, joka alistetaan ulkopuoliselle arvioinnille. Tämä on ongelma rintojen omatarkkailun kannalta erityisesti siksi, että yhteiskunnassa vallalla oleva käsitys rinnoista sekoittuu helposti siihen kuvaan, joka ihmisellä itsellään on omista rinnoistaan. Monella on suuri kynnys katsoa tai koskea itseään. Rintojen omatarkkailun myötä on mahdollisuus tutustua omaan kehoonsa ja omiin rintoihinsa sekä ottaa ne haltuun. Samalla avautuu mahdollisuus vastustaa ulkopuolelta tulevaa arviota tai arvottamista. Omatarkkailu liittyykin läheisesti itsensä kunnioittamiseen.

Moni ei tee omatarkkailu, koska pelkää, että jotain löytyy. Kokemuksemme mukaan pelkoon voi vaikuttaa parhaiten asianmukaisella tiedolla. Olemme jo 25 vuotta järjestäneet valtakunnallisesti rintojen omatarkkailun opastustilaisuuksia, joissa opastamme rintojen omatarkkailuun, kerromme rintasyövästä ja sen varhaistoteamisesta sekä tarjoamme mahdollisuuden keskustella aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuuksissamme kerätyn palautteen mukaan kohtaamisilla on ollut nimenomaan pelkoa ja huolta lieventävä vaikutus. On voimaannuttavaa, kun saa välineitä itsestään huolehtimiseen ja tietoa siitä, mitä voi itse tehdä, jos rintasyöpä osuu omalle kohdalle.

Jopa joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Vaikka suurin osa sairastuneista on naisia, rintasyöpä ei ole pelkästään naisten sairaus. Siitä huolimatta monet naisten sairauksiin liittyvät lainalaisuudet liittyvät myös rintasyöpään. Näistä surullisimpana on vähättely. Mistään vähäpätöisestä sairaudesta ei kuitenkaan ole kysymys: rintasyöpä on viimeisimpien tilastotietojen mukaan Suomen yleisin syöpä (lähde: Suomen Syöpärekisteri). Kyse on kansantaudista, jolla on suuri merkitys koko väestön terveydentilaan.

Rintojen omatarkkailulla on merkitystä rintasyövän varhaistoteamisessa, ja varhainen toteaminen on tärkeää rintasyövästä toipumisen kannalta. Vaikka kuolleisuus on hoitojen kehittymisen myötä vähentynyt, moni jää edelleen kroonisesti rintasyöpää sairastavaksi. Rintasyövän syytä ei tunneta, eikä keinoa sen ehkäisemiseksi ole. Jäljelle jää mahdollisimman varhainen toteaminen ja asianmukainen hoito. Omatarkkailun avulla rintasyöpä on mahdollista todeta aikaisemmin. Vain joka kolmas rintasyöpä tulee ilmi mammografiaseulonnoissa (lähde: Suomen Syöpärekisteri), loput tapauksista ovat henkilön itsensä, puolison tai lääkärin havaitsemia. Kuitenkin vielä tänäkin päivänä monet lääkärit ajattelevat, ettei omatarkkailusta ole hyötyä tai että siitä on jopa haittaa. Kielteisyyden taustalla on ajatus siitä, että tavallisella ihmisellä ei riittäisi osaamista ymmärtää, mitä rinnassaan tuntee, erottaa toisistaan hyvän- ja huononlaatuisia muutoksia tai tunnistaa rintasyövän muita oireita. Tämä nähdään ongelmana, koska sen ajatellaan johtavan turhiin lääkärikäynteihin. Me Tunne rintasi ry:ssä emme jaa tällaista huolta. Meillä on pitkä kokemus rintojen omatarkkailuun opastamisessa, ja sen perusteella voimme sanoa, että mitä enemmän tietoa ihmisellä on rintasyövän oireista ja rintojen normaaleista muutoksista, sitä valistuneemman ratkaisun hän pystyy tekemään lääkäriin hakeutumisesta.

Keskustelut opastustilaisuuksissa ja tapahtumissa eri-ikäisten kanssa antavat arvokasta tietoa omatarkkailun tilanteesta. Kohtaamisista olemme huomanneet, että omatarkkailu on eräänlainen sukupolvikokemus: iäkkäämmät ovat siitä selvästi nuorempia tietoisempia. Tavoitteenamme onkin saada naiset keskustelemaan keskenään. Siksi olemme halunneet edistää keskustelua kahdella tasa-arvoteollamme Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa. Ensimmäinen tekomme julkaistiin jo vuosi sitten lokakuussa. OMAKUU-sovellus on kuukautiskalenteri, joka muistuttaa rintojen omatarkkailusta. Sovelluksen avulla halutaan levittää tietoa rintojen omatarkkailun tärkeydestä ja helpottaa entisestään omatarkkailun ottamista tavaksi. Se on loistava väline asian ottamiseksi puheeksi esimerkiksi ystävien, lapsien tai vaikka kollegojen kanssa. OMAKUU-sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Apple Storesta ja Google Play Kaupasta. Toisen tasa-arvotekomme teemme yhdessä Monika-Naiset liiton kanssa. Tavoitteenamme on lisätä rintojen omatarkkailuun ja rintasyövän varhaistoteamiseen liittyvän tiedon saavutettavuutta eri kieliryhmissä. Tuotamme vuoden 2017 aikana rintojen omatarkkailun ohjeet mahdollisimman monelle eri kielelle.

Työtä on paljon, jotta omatarkkailun tärkeys tulee tunnistetuksi ja tunnetuksi. Mielestämme rintojen omatarkkailutieto ja -taito on jokaisen oikeus, ja jotta tämä oikeus toteutuisi, tarvitsemme siihen apua. Kutsumme kaikki mukaan edistämään rintojen omatarkkailun tiedon ja taidon leviämistä!

Sonja Raunio

toiminnanjohtaja

Tunne rintasi ry

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.