Hyppää sisältöön

Suomen edistettävä seksuaalioikeuksia EU-puheenjohtajuuskaudella

ERITYISESTI SUOSITAMME:

  • Suomi pitää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia esillä koko puheenjohtajuuskauden ajan.
  • Suomi puolustaa kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Ilman sitä yksilöt eivät voi tehdä itselleen ja yhteisölleen edullisia päätöksiä sekä altistuvat muun muassa väkivallalle, ei-toivotuille raskauksille, seksitaudeille ja turvattomille aborteille.
  • Suomi aktiivisesti kehittää ja tiivistää Like minded -maiden yhteistyötä, jotta seksuaalioikeuksia puolustavat maat pystyvät paremmin toimimaan yhtenä rintamana EU:n sisällä ja globaaleilla foorumeilla. Suomi esimerkiksi järjestää maille yhteisen kokouksen puheenjohtajuuskaudella.
  • Suomi varmistaa, että äitiys- ja lapsiterveyden lisäksi EU edistää laajaalaisesti seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia.
  • Suomi ajaa aktiivisesti seksuaali- ja lisääntymisterveydelle ja -oikeuksille korvamerkittyä rahoitusta EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä.
  • Mikäli EU:n Gender Action Plan uudistetaan, Suomi varmistaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat GAP III:n vahva prioriteetti.

SEKSUAALIOIKEUDET UHAN ALLA

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia vastustavat ryhmät ovat kasvattaneet voimiaan Euroopassa ja muualla maailmassa. Tämä heikentää erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluja ja tietoa.

Esimerkiksi uskontoon vetoava Agenda Europe -liike on vahvistunut EU:n sisällä. Liikkeen tavoitteena on ”palauttaa luonnollinen järjestys Eurooppaan”, eli kieltää mm. aborttioikeus, vähemmistöjen oikeudet, avioero, ehkäisy ja seksuaalikasvatus. Vastaavia liikkeitä on Euroopassa lähes 500.

Samaan aikaan presidentti Trumpin antama Global Gag Rule -asetus leikkaa rahoitusta kansainvälisistä perhesuunnittelu- ja lisääntymisterveysohjelmista, mm. kansainvälisen perhesuunnittelujärjestö IPPF:n ja YK:n väestörahasto UNFPA:n työltä.

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYDELLÄ JA -OIKEUKSILLA LAAJAT POSITIIVISET VAIKUTUKSET KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE

Seksuaalikasvatuksen, terveyspalveluiden sekä ehkäisyvälineiden saatavuuden takaaminen antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Seksuaalioikeudet ovat keskeisiä yksilöiden ja yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Seksuaalioikeuksien toteutuminen lisää tasa-arvoa sekä vähentää köyhyyttä.

Seksuaalioikeuksien toteutuminen on varsinkin naisten ja tyttöjen koulunkäynnin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kulmakivi: mahdollisuus välttää suunnittelemattomia raskauksia ennaltaehkäisee mm. koulupudokkuutta. Koulutetut naiset puolestaan avioituvat myöhemmin, saavat vähemmän ja terveempiä lapsia, ovat itse terveempiä, kykenevät kouluttamaan itsensä ja lapsensa varmemmin sekä pääsevät osallistumaan kodin ulkopuoliseen työhön ja yhteiskunnallisen toimintaan. Näin aikaan saatu suotuisa kehitys ei hyödytä vain tyttöjä ja naisia, vaan koko yhteisöä.

Maailmassa on 214 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää turvallista ja tehokasta ehkäisyä, mutta heillä ei ole sitä varten tietoa, ehkäisymenetelmiä tai siihen varaa. Lapsiluku ylittää perheiden toivoman lapsiluvun varsinkin köyhimmissä maissa.

Pienempi lapsiluku antaa valmiuksia kohdata myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Väestönkasvu keskittyy alueille, jotka ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen aiheuttamille ääri-ilmiöille. Tutkimusten mukaan miljoonat näillä alueilla elävät naiset haluaisivat vähemmän lapsia, mutta heille ei ole tarjolla riittäviä palveluita.

Panostus sukupuolten tasa-arvoon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen on tuonut Suomelle vaurautta ja hyvinvointia. EU-puheenjohtajuuskaudella Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa profiiliaan tasa-arvotoimijana ja pitää esillä naisten oikeuksia, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Seksuaalioikeusverkosto

Seksuaalioikeusverkosto on suomalaisten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia
oikeudenmukaisuutta ajavien järjestöjen muodostama vaikuttajaverkosto, jota koordinoi Väestöliitto. Naisjärjestöjen Keskusliitto on osa seksuaalioikeusverkostoa.

Lue esite!

Yhteystiedot:

Verkoston koordinaattori
Elina Korhonen,
elina.korhonen[at]vaestoliitto.fi, p. 050 514 8827

Niina Nurkkala,
niina.nurkkala[at]plan-international.org, p. 050 471 4328

Tommi Paalanen,
tommi.paalanen[at]sexpo.fi, p. 050 469 2937

Lisäksi Naisjärjestöjen Keskusliitosta:

Terhi Heinilä,
terhi.heinila[at]naisjarjestot.fi, p. 040 530 5544

Anniina Vainio,
anniina.vainio[at]naisjarjestot.fi, p. 050 388 8868

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.