Hoppa till innehåll

Om oss

Kvinnoorganisationernas Centralförbund

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) är ett samarbetsorgan och en paraplyorganisation för kvinnoorganisationer som verkar för att främja jämställdhet. Förbundet grundades 1911.

Förbundet har 72 medlemsorganisationer med sammanlagt cirka 400 000 medlemmar. Förbundet koordinerar och stöder medlemsorganisationernas verksamhet och administrerar det ständigt växande nätverket av kvinnoorganisationer samt framlägger initiativ, ger utlåtanden och bidrar med experter i lagberedningsarbetet. Verksamheten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, privata stiftelser och fonder samt medlemsorganisationerna.

Värderingar och verksamhetsprinciper

  • Jämställdhet mellan könen
  • Öppenhet och jämlikhet
  • Politisk och religiös obundenhet
  • Flerstämmigt samarbete
  • Modigt ställningstagande

Dela på sociala medier: