Hoppa till innehåll

Kom med

Kvinnoorganisationernas Centralförbund har 72 medlemsorganisationer och ca 400 000 medlemmar.

Läs mer om våra medlemsorganisationer! (på finska)

Vårt syfte är att öka jämställdheten i Finland och världen tillsammans med våra medlemsorganisationer. Målet med vår verksamhet är att främja kvinnors ställning, jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter.

Påverka genom att engagera dig i Kvinnoorganisationernas Centralförbund! Vi ordnar evenemang, webbinarier och utbildningar. Vi tar också ställning och ger utlåtanden

MEDLEMSORGANISATIONERNAS OCH INTRESSEGRUPPERNAS FÖRVÄNTNINGAR 

1. Medlemsorganisationerna 
Gemensamt påverkansarbete och kommunikation
Samarbete mellan medlemsorganisationerna
Ökad synlighet för medlemsorganisationerna

2. Medlemmarna i medlemsorganisationerna 
Gemensamt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet

3. Samarbetsorganisationerna 
Gemensamt påverkansarbete och kommunikation för kvinnors ställning och jämställdhet

4. Statsförvaltningen, politiska beslutsfattare och arbetsmarknadsorganisationerna
Påverkansarbete, konsekvensanalyser av beslut samt förmedling av information ur kvinnoperspektiv

5. Internationella samarbetspartner 
Förmedling av internationell kunskap i Finland
Aktivt internationellt påverkansarbete


Dela på sociala medier: