Hyppää sisältöön

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma antaa Suomelle lähtökohdat tasa-arvon ykkösmaaksi – nyt ohjelma on toteutettava kunnianhimoisesti

On todella tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjattuja tasa-arvolinjauksia konkretisoidaan ja viedään tasa-arvo-ohjelmassa eteenpäin. On myös yhteiskunnan kehityksen, hyvinvoinnin ja talouden kannalta välttämätöntä, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen säilyy hallituksen keskeisenä tavoitteena myös pandemian jälkeen.

”Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on hyvät lähtökohdat viedä Suomen tasa-arvokehitystä eteenpäin. Ohjelman toimeenpano on käynnistettävä ripeästi ja sille on varattava tarvittavat resurssit. Ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kunnianhimoisia toimia sekä seurantaa kaikilla hallinnonaloilla”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet huomauttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että suuret uudistukset, kuten perhevapaauudistus, ovat todella merkittäviä, jotta sukupuolten tasa-arvo edistyy ja toteutuu. Perhevapaauudistuksen tulee olla kunnianhimoinen. Nykyistä tehokkaampia ja painokkaampia toimia tarvitaan myös, jotta koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukainen segregaatio saadaan poistettua. 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on erittäin hyviä ja pitkään kaivattuja lainsäädännöllisiä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan. Väkivallan vastaiset matalan kynnyksen palvelut ja turvakotien jälkeisen asumisen palvelut vaativat edelleen pitkäjänteistä resursointia ja vahvistamista.

Naisjärjestöjen Keskusliitto peräänkuuluttaa tehokkaampia toimia maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen, kuin ohjelmassa nyt esitetään. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisista naisista vain noin 56 prosenttia työllistyy. Toimenpiteitä suunnitellessa on hyvä huomioida, että 43 prosenttia maahan muuttaneista naisista on korkeakoulutettuja.

Naisjärjestöjen Keskusliitto painottaa, että tasa-arvo-ohjelmaa on seurattava systemaattisesti ja tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettava selkeät mittarit. Naisjärjestöt osallistuvat mielellään ohjelmassa ehdotettuun seurantaan.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.