Hyppää sisältöön

Hoitotyöhön tarvitaan työrauha ja valoa tunnelin päähän!

Paheneva sairaanhoitajapula ja siihen liittyvät hoitoalan ongelmat on jätetty ratkaistaviksi työpaikkatasolla. Tämän suuruusluokan asioita ei kuitenkaan voida sälyttää sairaanhoitajille ja heidän esihenkilöilleen. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan leveämpiä hartioita. Valtiojohdon on otettava asiasta koppia. Hoitohenkilökunnalle johtajineen on annettava työrauha keskittyä omaan työhönsä, potilaiden hoitamiseen sekä hoitotyön johtamiseen ja kehittämiseen.

Keva julkaisi hiljattain analyysin kuntien työvoima- ja osaamistarpeesta vuoteen 2030. Seuraavan kymmenen vuoden aikana sairaanhoitajista ennustetaan eläköityvän 25,5 prosenttia ja osastonhoitajista 47,1 prosenttia. Eläköityminen tulee olemaan iso haaste, mutta vajetta on jo nyt. Kuntapäättäjien mukaan kunnissa suurin osaajapula on sote-alan palveluissa. Vaje näkyy hoitotyön arjessa. Pelkästään Uudeltamaalta puuttuu tällä hetkellä 3 500 sairaanhoitajaa, ja koko maasta yli 8 000 sairaanhoitajaa.

Paheneva sairaanhoitajapula on seurausta hoitoalan pitkään jatkuneista ongelmista, joita ei ole ratkaistu. Nyt yhä useampi sairaanhoitaja on lähtenyt alalta turhauduttuaan huonoihin työoloihin, hierarkkiseen johtamiseen ja kehnoon palkkaan. Koronapandemia on nostanut sairaanhoitajien työn merkitystä, mutta yhä edelleen konkreettiset toimet epäkohtien korjaamiseksi puuttuvat. Koronapandemian aikana Sairaanhoitajaliiton kyselyissä puolet vastaajista ilmoitti harkinneensa alanvaihtoa.

Sairaanhoitajapulaan, alan huonontuvaan imagoon ja kiihtyvään eläköitymiseen tarvitaan kipeästi ratkaisuja. Muutoin emme voi taata tasa-arvoista ja laadukasta hoitoa väestöllemme. Sairaanhoitajaliiton yhteiskunnallinen työryhmä vaatii, että sairaanhoitajapula ja siihen liittyvät hoitoalan ongelmat otetaan ratkaistaviksi valtiojohdossa. Tarvitsemme kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman. Ryhmä on ehdottanut päättäjille, että kevään kehysriihessä valtioneuvosto linjaa yhdessä vastuuministeriöiden kanssa tarvittavat toimenpiteet sairaanhoitajapulan ratkaisemiseksi.

On äärimmäisen tärkeää, että sairaanhoitajille, heidän esihenkilöilleen sekä hoito- ja hoivatyön ylemmälle johdolle annetaan tässä tilanteessa työrauha. He tekevät vaativaa ja vastuullista työtä hoitaessaan potilaita sekä johtaessaan ja kehittäessään hoitotyötä. Hoitoalan pitkään jatkuneiden ongelmien ratkaisemista ei voida sälyttää heidän harteilleen. Alalla tarvitaan nyt valoa tunnelin päähän, tieto siitä, että asioita lähdetään ratkaisemaan.

Monet sairaanhoitajat kertovat olevansa unelma-ammatissaan. He kuvailevat työn olevan haasteellista, mielenkiintoista ja monipuolista. Pieni palkka, huonot työolot, resurssien puute ja hierakinen johtaminen ovat asioita, jotka kuitenkin heikentävät heidän motivaatiotaan, estävät työssä onnistumista ja ajavat sairaanhoitajia alanvaihtoaikeisiin. Monet alalta lähteneet ovat kuitenkin kertoneet voivansa harkita paluuta, mikäli asiat hoidettaisiin kuntoon. Sairaanhoitajat ovat merkittävä ammattiryhmä, jonka osaaminen on keskeisessä asemassa potilaan kokonaisvaltaisessa terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan läheisten ohjaamisessa. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja, joilla turvataan sairaanhoitajille paremmat työolot!

Nina Hahtela
puheenjohtaja
Sairaanhoitajaliitto

Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.