Hyppää sisältöön

Kannanotto: Miten käy pienituloisten ja ikääntyneiden naisten?

Naisjärjestöjen Keskusliitto on huolissaan hallituksen esittämien leikkausten vaikutuksista naisten ansiotason ja eläkkeiden alenemiseen. Naisten palkkaeuro tällä hetkellä keskimäärin 83 prosenttia miesten eurosta. Vastaavasti naisten eläke on kolme neljäsosaa miesten eläkkeestä (78 prosenttia) ja vuonna 2014 miesten kokonaiseläke oli lähes 400 euroa kuukaudessa korkeampi. Hallituksen tällä viikolla esittämät leikkaukset julkisen sektorin matalapalkka-aloille kaventavat naisten tuloja entisestään. On huomattava, että leikkaukset madaltavat myös naisten tulevia eläkkeitä. Jo nyt yksin asuvista yli 75-vuotiaista naisista 45 prosenttia on köyhyysriskissä.
 
Naisten työura on tällä hetkellä kaksi vuotta miesten työuraa lyhyempi pääasiassa hoivavastuiden epätasaisen jakautumisen vuoksi. Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet kasaantuvat myös jatkossa entistä enemmän naisille. Miten tulevaisuudessa tulee toimeen hoitoalalla toimiva yksinhuoltaja? Esitetyt leikkaukset eivät lisää hoitoalan houkuttelevuutta. Kuka jatkossa hoitaa lapsia, sairaita ja vanhenevaa väestöä?
 
 

Helsingissä 10.9.2015
 
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.

Lisätietoja: Terhi Heinilä, pääsihteeri, www.naisjarjestot.fi [email protected] puh. 040 530 5544
Facebook:  fb.com/naisjarjestot   Twitter: @naisjarjestot 

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.