Hyppää sisältöön

Kannanotto: Naisjärjestöjen toiminnan jatkuminen on turvattava

Naisjärjestöt yhteistyössä  – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS  ry 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry  

Monika-Naiset liitto ry 

 KANNANOTTO   30.11.2015 

Valtioneuvoston talousarvioesitys vuodelle 2016 esittää nais- ja neuvontajärjestöjen valtionapuun 14 prosentin leikkausta. Lisäksi eduskunnalta vuosittain saatu lisärahoitus on aiemmin leikattu pois valtiovarainministeriön budjettiesityksestä.  Taloudellisesti poikkeuksellisena aikana naisjärjestöjen osaamista ja ääntä tarvitaan yhteiskunnassa, sillä vaarana on, että leikkaukset johtavat tasa-arvotilanteen taantumiseen.  

Koska valtionapua on leikattu myös useina aiempina vuosina ja ulkopuolinen rahoitus on tiukassa, ovat järjestöt huolissaan naisten oikeuksien edistämisestä ja tasa-arvotyön jatkumisesta. Järjestöjen taloustilanne on jo nykyisellään hyvin niukka, kiinteät kulut on minimoitu ja valtaosa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Pienillä resursseilla tehdään tuloksekasta toimintaa Suomessa. Naisjärjestöillä on asiantuntemusta mm. työn ja perheen yhteensovittamisessa, palkkapolitiikassa sekä naisiin kohdistuvan väkivallan erityiskysymyksissä. Lisäksi naisjärjestöillä on tärkeä rooli kansainvälisten tasa-arvoa koskevien sopimusten valvonnassa. Näköpiirissä oleva leikkaus on kriittinen, se osuu perustoimintaan ja tarkoittaa käytännössä toiminta- ja henkilöstösupistuksia. 

Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS  ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Monika-Naiset liitto ry vaativat, että työ naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta voi jatkua. Näiden järjestöjen piirissä toimii yhteensä lähes puoli miljoonaa naista. 

 

Naisjärjestöt yhteistyössä –  Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

Outi Alanko-Kahiluoto, puheenjohtaja            Johanna Pakkanen, pääsihteeri
 www.nytkis.org                                                [email protected]

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry  

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja                 Terhi Heinilä, pääsihteeri
 www.naisjarjestot.fi                                         [email protected]    

Monika-Naiset liitto ry  

Nasima Razmyar, puheenjohtaja                   Jenni Tuominen, toiminnanjohtaja
 [email protected]                       [email protected]  

 

 Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on kattojärjestö, johon kuuluvat eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden naisjärjestöt sekä Naisasialiitto Unioni ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Sukupuolentutkimuksen seura ry. 

Facebook: www.facebook.com/Nytkis, Twitter: @NytkisRy

Naisjärjestöjen Keskusliitto on vuonna 1911 perustettu tasa-arvotyötä tekevien naisjärjestöjen yhteistyöfoorumi, johon kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskeisiä tavoitteita ovat tasa-arvoinen työ- ja perhe-elämä, tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus, tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja terveys, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja tasa-arvoinen päätöksenteko ja julkinen hallinto.  

Facebook:www.facebook.com/Naisjärjestöjen-Keskusliitto-Kvinnoorganisationernas-Centralförbund-ry   Twitter: @naisjarjestot 

Monika-Naiset liitto ry on v. 1998 perustettu sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa. Liitto toimii maahanmuuttajanaisjärjestöjen kattojärjestönä, johon kuuluu tällä hetkellä 11 eri etnisiä ryhmiä edustavaa jäsenjärjestöä

Facebook: www.facebook.com/monikanaiset  Twitter:  @monikanaiset

 

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.