Hyppää sisältöön

Kannanotto: Poikkihallinnollista tarkastelua tyttöjen ja naisten pakolaistilanteeseen tarvitaan

Maailman pakolaisista puolet on naisia ja 51 prosenttia alle 18-vuotiaita. Valtaosa Eurooppaan pakenevista on nuoria miehiä. Pakolaiskeskustelussa on jäänyt vähemmälle se, miten sotaa pakenevien tyttöjen ja naisten turvallisuus taataan. Pakolaisleireillä ilman perheen ja yhteisön tukea olevat tytöt ja naiset tarvitsevat turvaa. Naisten pakolaiskomissio pitää nuoria pakolaisnaisia yhtenä haavoittuvimmista ryhmistä. Ihmiskauppa, prostituutio ja pakkoavioliitot ovat arkipäivää monelle kodistaan paenneelle.  

Samaan aikaan yli 80 valtionjohtajaa on antanut sitoumuksensa naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi YK:n huippukokouksessa. Tavoitteena on tasa-arvoinen Planeetta5050 vuoteen 2030 mennessä. YK:n vuosituhattavoitteet osoittavat edistystä tapahtuneen globaalisti. On tärkeää, että Suomen ulkoasiainministeriö säilyttää naiset painopisteenä kehitysyhteistyön linjauksissaan. Kuitenkin on huomattava, että kehitysyhteistyön leikkaukset osuvat paljolti naisia tukevaan toimintaan.

Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää, että tyttöjen ja naisten asemaa pakolaisleireillä ja turvapaikanhakijoina tulee tarkastella poikkihallinnollisesti valtioneuvoston sisällä eri ministeriöiden kesken.

Moni Naisjärjestöjen Keskusliiton 57 jäsenjärjestöstä on lähtenyt mukaan paikallisesti – auttamaan, ottamaan vastaan, ilmoittautumaan ystäväksi. Kotouttamispolitiikassa tulee hyödyntää naisten ja naisjärjestöjen kansallinen ja paikallinen osaaminen. Uskomme, että naisjärjestöt yhdessä voivat tulevina aikoina osoittaa turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa voimansa ja osaamisensa. Järjestöjen kautta tehdyllä työllä ja kulttuurien vuoropuhelulla lisätään suvaitsevaisuutta ja edistetään yhteiskunnan täysivaltaisen jäsenyyden toteutumista. Tässä työssä haluamme olla mukana.

 

Helsingissä 1.10.2015

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 57 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911. Tavoitteena on naisten aseman, sukupuolten välisen tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen.

Lisätietoja: Terhi Heinilä, pääsihteeri, www.naisjarjestot.fi  [email protected]            

Facebook:  fb.com/naisjarjestot   Twitter: @naisjarjestot    

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.