Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys tarvitsee myös teknologiaratkaisuja – ja koulutettuja naisia, jotka niitä tekevät!

Maailmaamme hallitsee koronavirus. Virus, joka yllätti koko maailman. Tämän kaikille yhteisen ongelman ratkaisee rokote, jonka taustalla on tutkimusta ja teknologiaa. Tämä sama ’resepti’ – tutkimus ja teknologia – on ainoa olennainen keino kehittää yhteiskuntia ja liike-elämää kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Maailmamme on tällä hetkellä jakautunut jyrkästi: vauraat teollisuusmaat – johon Suomikin kuuluu – sekä kehittyvät väkirikkaat valtiot ja erittäin köyhät väkirikkaat valtiot. Teollisuusmaat voivat hankkia edellä mainitun koronarokotteen ja suojata väestönsä sekä elinkeinoelämänsä. Näin yhteiskunta säilyy toimivana yksikkönä. Kehittyvät maat onnistunevat osittain ja köyhillä valtiolla tulevaisuus näyttää hyvin vaikealta.

Kestävän kehityksen edistämiseksi kehittyvät maat sekä köyhimmät maat tarvitsevat paljon teknologiaa sellaisiin yhteiskunnan perustoimintoihin – esimerkiksi puhdas juomavesi – jotka meillä teollisuusmailla ovat olleet hallinnassa jo lähes 100 vuotta. Tarvitaan uusia innovaatiota eli uutta teknologiaa ja uusia toimintamalleja parantamaan edellä mainittujen maiden kestävän kehityksen asioita.

Nyt tarvitaan teknologian osaajia. Periaatteessa näistä osaajista ei ole pulaa. Osaajia, jotka kykenevät ajattelemaan myös naisten kannalta erilaisten ongelmien ratkaisua, ei sitten enää löydykään yhtä helposti. Monet kestävän kehityksen perusasiat, joihin pitää löytää ratkaisut, näyttävät ensi silmäyksellä hyvin miehisiltä: energia, liikenne, koulutus ja niin edelleen. Usein näitä perusasioita käytännössä pyörittävät naiset. Eli tekevät kaiken sen perustyön, joka toimiessaan pitää yhteiskunnan pyörimässä.

Summa summarum – me tarvitsemme enemmän naisia teknologisille aloille, koska useimmat ratkaistavat asiat vaativat ’ruohonjuuritason’ osaamista eli kykyä ymmärtää arkipäivän ongelmia. Astiankuivauskaappi – aikansa teknologinen ratkaisu – on erinomainen esimerkki tästä.

Meidän varakkaiden (Euroopan ja Pohjois-Amerikan) teollisuusmaiden tulisi systemaattisesti tehdä teknologiaa ja sen tarjoamia koulutus- ja uravaihtoehtoja tutuksi nuorille naisille. Teknologian (nais)asiantuntijat ovat avain kestävän kehityksen edistämiseen ja tasa-arvoisempaan maailmaan. Perinteinen ’naisten ja miesten työt’ – ajattelu joutaa romukoppaan!

Tuula Pohjola
Tekniikan tohtori
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen


Kirjoitus on osa Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen teknologia ja tasa-arvo -blogisarjaa, jonka kirjoituksissa pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin tekniikasta, teknologiasta ja tasa-arvosta.

Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa tai edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.