Hyppää sisältöön

Kirjalliset kommentit: Hallituksen tasa-arvo-ohjelman (2012-2015) mukainen sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumisen seuranta

Oikeusministeriölle                                                                            

OM/Lavo/muistio 23.6.2014 kuuleminen 21.8.2014

Asia: Hallituksen tasa-arvo-ohjelman (2012-2015) mukainen sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumisen seuranta

Kuuleminen 28.8.2014, Kirjalliset kommentit

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) kiittää kutsusta kuulemistilaisuuteen.

Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL) kannattaa sitä, että hallitus julkaisee naisten ja miesten edustusta pörssiyhtiöissä koskevat tavoitteensa sekä käynnistää jatkotoimien valmistelun riippumatta siitä miten EU:n direktiiviehdotus etenee.  Hallituksen tulee asettaa numeeriset tavoitteet aikatauluineen, jotta pörssiyhtiöiden hallituksissa saavutettaisiin sukupuolten tasa-arvoisempi edustus. Eri jatkotoimi-ehdotuksista katsomme tehokkaimmaksi sen, että kehitystä nopeutetaan viimeistään syksyllä 2015 aloitettavalla kiintiölain valmistelulla, jotta hallituksen esitys saadaan syksyllä 2018. Näin kiintiövaatimus tulisi voimaan keväällä 2020, jos aiemmin määriteltyjä tavoitteita ei ole saavutettu.

Tämä kiintiösäätelylain uhka vauhdittaisi Suomessa jo hyvin onnistuneita elinkeinoelämän itsesääntelykeinoja, joita juuri uudistettavassa hallintokoodissa voidaan vielä kehittää. Erityisesti valintaprosesseihin tulee kiinnittää huomiota, niitä kehittämällä saavutetaan myös laajempaa diversiteettiä, joka hyödyntää yhtiötä.

Kiintiölaki koskee vain suuria yrityksiä, hallituksen tulee ensi tilassa kirjata tavoitteet keskisuurten ja pienten yritysten kohdalta, määrittelyvaikeuksista huolimatta.  EU:n gender balance -ehdotus rajaa pois suuren osan suomalaisista yrityksestä, joten kotimainen säätely on olennaista, jotta sukupuolten tasa-arvoisempi edustus yhtiöiden hallituksissa toteutuisi Suomessa.  Tavoitteiden määrittelyssä tulisi ottaa huomioon yrityksen koko ja mahdollisesti omistajarakenne. Kuntaomisteiset yhtiöt tulisi saada myös tavoitteiden piiriin. Tämä vaatinee tutkimusta näistä yhtiöistä sekä hallintorakenteen että sukupuolten edustuksen suhteen.

Nähdäksemme säätelyn naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle ja sen myötä yhteiskunnalle tuomat edut ovat painavammat kuin kiintiölain toteuttamisesta yhtiöille mahdollisesti aiheutuvat hallinnolliset taakat.

Naisten oikeuksien sopimuksen (CEDAW) mukaisesti väliaikaiset positiiviset erityistoimet ovat sallittuja, suorastaan suotavia. Kiintiölaki voisi EU direktiivin tapaan olla väliaikainen.

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kuitenkin kiinnitettävän huomiota vielä kahteen seikkaan kiintiölakia valmisteltaessa:

1. Seuraamusjärjestelmä pitää tehdä tarkoituksenmukaiseksi ja vaikuttavaksi. Seuraamuksen tulee myös olla tarpeeksi suuri.

2. Mikäli valvonta tulee viranomaisten vastuulle, kuten pitäisi, tulee valvontaviranomaisille (esim. tasa-arvovaltuutetulle) taata riittävät resurssit.

Helsingissä 25.8.2014                             

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Leena Ruusuvuori                                   
Pääsihteeri   

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.