Hyppää sisältöön

Kvinnoorganisationerna: Det behövs en lag som förebygger våld i nära relationer

Ställningstagande 8.11.2022

För att förebygga våld i nära relationer måste det stiftas en ny lag som säkerställer att kommunerna, välfärdsområdena och statsförvaltningen samarbetar kring förebyggandet av våld i nära relationer. I Finland förekommer näst mest våld mot kvinnor inom hela EU, varför en lag är nödvändig för att bekämpa relationsvåldet och kostnaderna för det. Kvinnoorganisationernas Centralförbund och dess 72 medlemsorganisationer tog ställning i frågan vid förbundets årsmöte den 8 november 2022.

– Kostnaden för det fysiska våld som kvinnor utsätts för i sina parrelationer är 150 miljoner euro per år och den mänskliga kostnaden är omätbar. Kommunerna har bedrivit förebyggande arbete i mer än tio år, men arbetet har varit ojämnt och bristfälligt. Införandet av de nya välfärdsområdena är ett bra tillfälle att äntligen få ordning på arbetet mot våld i nära relationer, men det kommer inte att ske utan en lag, påpekar ordföranden för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, riksdagsledamoten Saara-Sofia Sirén.

Lagen skulle gälla strukturer för samordning och samarbete, vilka fortfarande saknas i hälften av kommunerna. Lagen skulle reglera statens, kommunernas och välfärdsområdenas uppgifter vid förebyggandet av våld i nära relationer samt det mångprofessionella samarbetet. Lagen skulle också förplikta kommunerna och välfärdsområdena att utse en koordinator för arbetet mot våld och en mångprofessionell grupp som samordnar arbetet. En sådan lag har föreslagits i flera expertutredningar i många års tid.

– Enligt Finlands nationella jämställdhetsmål ska var och en kunna leva utan våld eller hot om våld, och ingen ska dö eller förlora sin hälsa till följd av könsrelaterat våld. Om vi på allvar vill nå de här målen krävs förpliktande lagstiftning om tjänster för dem som utsatts för våld, förklarar Sirén.

Finlands nationella jämställdhetsmål ingår i Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken som publicerades i juni.

Kvinnoorganisationernas Centralförbunds årsmöte hölls tisdagen den 8 november på Ässäkeskus i Helsingfors.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.