Hyppää sisältöön

Lausunto äitiyslakityöryhmän mietinnöstä

Äitiyslakityöryhmän mietintö

Oikeusministeriön asettama äitiyslakityöryhmä on jättänyt mietinnön, jossa ehdotetaan äitiyslain säätämisestä ja eräiden äitiyskysymyksiin liittyvien lakien muuttamisesta.

 Työryhmän tehtävänä oli valmistella ehdotus naisparille syntyvän lapsen oikeudellisen vanhemmuuden vahvistamistavasta ja äitiyden määräytymisen perussäännöt. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää Oikeusministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksensä tähän tärkeään äitiyden ja vanhemmuuden teemaan.

 Laissa ehdotetaan säädettäväksi, että lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Lisäksi ehdotetaan lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin äitiyden vahvistamisesta silloin, kun lapsi on hankittu molempien suostumuksen perusteella hedelmöityshoidolla. Naisjärjestöjen Keskusliitto tukee laissa ehdotettua säännöstä lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin äitiyden vahvistamisesta silloin, kun lapsi on hankittu yhdessä hedelmöityshoitojen avulla.

Hedelmöityshoitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hoitoa voidaan antaa myös naispareille pareina. Nainen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen naisen kanssa antoi suostumuksensa hedelmöityshoitoon, voidaan suostumuksen perusteella vahvistaa lapsen äidiksi.

Menettely korvaa näissä tapauksissa perheen sisäisen adoption ja parantaa lapsen oikeusturvaa. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota työryhmän esittämään näkökulmaan, että naisparit hankkivat usein lapsia muilla menetelmillä kuin järjestetyn terveydenhuollon piirissä.

 Tämä johtuu erityisesti yksityisten hedelmöitysklinikoiden kalliista hintatasosta. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että naisparien mahdollisuus saada hedelmöityshoitoja pareina turvataan. Keskusliitto tukee työryhmän näkemystä siitä, että naispareille annettavat hedelmöityshoidot saatettaisiin julkisen terveydenhuollon piiriin.

Helsingissä 28.11.2014
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Terhi Heinilä, pääsihteeri

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.