Hyppää sisältöön

Lausunto EN:n luonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi

Ulkoasiainministeriö
Oikeuspalvelu (OIK-40)                                                                                           22.1.2010
PL 411
00023 Valtioneuvosto

Viite: HEL7848-30

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto:

EN; luonnos naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaista toimintaa koskevaksi yleissopimukseksi

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n lausuntoa luonnoksesta Euroopan neuvoston yleissopimukseksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja niiden vastaisesta toiminnasta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa yleisesti tyytyväisyytensä luonnokseen. Sopimus nostaa esille myös ehkäisyn, koulutuksen ja palvelujen tarjoamisen rikosoikeudellisten keinojen ohella.

Sukupuolisensitiivinen ihmisoikeusnäkökulma täydentää tähänastista rikoslainsäädäntöön keskittynyttä normistoa. Suomen osalta tosin rikosoikeudellistakin sääntelyä tulisi vielä muuttaa sopimuksen ratifioinnin myötä nykyvaatimuksia vastaavaksi.

Sopimusluonnos noudattaa yleislinjoiltaan aikaisempia kansainvälisiä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisi velvoitteita ja suosituksia (esim. CEDAW yleissuositus 19). Sopimuksessa huomioidaan kattavasti eri väkivallan muodot ja se kattaa naisten koko elämänkaaren.

Suomessa valmistellaan paraikaa kansallista naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista toimintaohjelmaa. Olisi toivottavaa, että ohjelman muotoilussa ennakoitaisiin ja huomioitaisiin EN:n sopimuksen vaatimukset, joihin kuuluu mm. riittävästi resursoitu, koordinoiva kansallinen toimielin, joka valvoo ja seuraa sopimuksen toteutumista.

Eri osa-alueiden osalta Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Ennaltaehkäisy ja koulutuksen järjestäminen lapsista ammattilaisiin on välttämätöntä asenteiden muuttamiseksi ja uhrien tarpeiden ymmärtämiseksi.
  • Sopimus korostaa, että väkivallan tekijöille tarkoitettujen ohjelmien tärkein tavoite on varmistaa uhrien turvallisuus.
  • Sopimus velvoittaa myös uhrien palvelujen hyvään saatavuuteen ja ns. yhden luukun -malliin pidemmällä aikavälillä.
  • Palvelujärjestelmässä on huomioitava erityisryhmät. Esim. Suomen osalta seksuaalisen väkivallan uhrien palvelut tulee taata koko maassa. Myös vähemmistöryhmien naisten tarpeisiin pitää kiinnittää huomiota.
  • Sopimus edellyttää Suomen rikoslain uudistamista ja esimerkiksi uusia säännöksiä, mm. vainoaminen (stalking) ja seksuaalisen häirinnän kriminalisoinnin.
  • Sopimus velvoittaa Suomea seksuaalirikosten osalta muuttamaan raiskauksen tunnusmerkistöä siten, että suostumuksen puute on ratkaiseva tekijä, ei pakottaminen. Pakottamisen on nykyisin katsottu sisältävän fyysistä väkivaltaa, mikä ei vastaa nykyistä eurooppalaista käsitystä raiskauksesta.

NAISJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO – KVINNOORGANISATIONERNAS CENTRALFÖRBUND RY

Leena Ruusuvuori
pääsihteeri

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.