Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry  

LAUSUNTO

Sisäministeriö: Luonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi  

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää Sisäministeriötä mahdollisuudesta lausua ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestämisestä valtioneuvostossa ja siihen liittyvästä koordinaatiorakenteen luomisesta.

Ehdotuksessa korostetaan poliittisen ohjauksen merkitystä. Vastuutahoksi ehdotetaan sisäisen turvallisuuden ministeriryhmää ja ohjausryhmäksi kansliapäällikkökokousta. Luonnoksen mukaan ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori esittelee ihmiskauppaan liittyvät asiat. Yhteensovittamissihteeristö koostuisi jo nykyisin ihmiskaupan vastaista työtä tekevistä keskeisten ministeriöiden virkamiehistä. Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimii vähemmistövaltuutettu. Ehdotuksessa kansalais- ja työmarkkinajärjestöt luvataan kytkeä nykyistä tiukemmin mukaan valtioneuvostossa tehtävään ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamiseen.   

Naisjärjestöjen Keskusliitto tukee kansalaisjärjestöjen roolin aseman parantamista ja edellyttää järjestöjen vahvempaa roolia järjestelmässä. Järjestöjen kanssa tulee tehdä systemaattista ja konkreettista yhteistyötä. On luotava rakenne, jossa käytännön työtä tekevät kansalaisjärjestöt voivat tuoda esiin havaitsemiansa tarpeita ja ongelmia ihmiskauppakysymyksissä suoraan yhteensovittamissihteeristölle ja ohjausryhmälle. Vuorovaikutuksen on kuljettava tehokkaasti ja ajantasaisesti molempiin suuntiin. Koko järjestelmän ja linjausten ennustettavuus on välttämätöntä. Samoin esitämme, että äkillisesti suljettu www.ihmiskauppa.fi  –sivusto tulee avata toimijoiden käyttöön pikaisesti.  
On huomattava, että ihmiskaupan uhrien auttaminen on luonnoksessa Sisäministeriön maahanmuutto-osaston vastuulla, mutta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori on sijoitettu poliisiosastolle. Naisjärjestöjen Keskusliitto toivoo, että koordinaatiorakenteen ehdotuksessa huomioidaan nykyistä paremmin ihmiskaupan uhrien asema ja inhimilliset sosiaaliset kysymykset. Ihmiskauppaa ei tule lähestyä pelkästään ulkomaalaisvalvonnan ja rikosten torjunnan näkökulmasta.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto toivoo, että järjestelmässä erityistä huomiota kiinnitettäisiin seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrien tukemiseksi. Koska auttamislaki ei sisällä merkittäviä muutoksia madaltamalla pelkäävien ja kaikkien heikommassa asemassa olevien naisten auttamiseksi, edellytämme että työ jatkuu seuraavalla hallituskaudella. Lisäksi haluamme tukea ihmiskaupparaportoijan suositusta kokonaisvaltaiseen ihmiskaupan ennaltaehkäisyn rakentamiseen, joka sisältää kysyntään puuttumisen.  

Helsingissä 5.2.2015  

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry  

Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja  
Terhi Heinilä, pääsihteeri    

Lataa lausunto täältä.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.