Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta tasa-arvolain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

LAUSUNTO      STM096:00/20

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeista naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain sekä tasa-arvovaltuutetusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta tasa-arvolain ja tasaarvovaltuutetusta annetun lain 2§:n muuttamisesta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa sovintomenettelyn lisäämistä tasa-arvolakiin ja tasaarvovaltuutetusta annetun lain täydentämistä sovinnon edistämistä koskevalla tehtävällä. Sovintomenettelyn sisällyttäminen tasa-arvolakiin vahvistaisi sukupuoleen perustuvaa syrjintää kokeneiden oikeusturvaa ja matalan kynnyksen oikeussuojakeinoja ja lisäisi sovintomenettelyn tunnettuutta ja käyttöä. Sovintomenettelyn käyttö vähentäisi myös syrjintää kokeneen taloudellista riskiä, joka oikeuskäsittelystä usein aiheutuu.

Esityksen mukaan tasa-arvovaltuutetun tehtäviin lisätään sovinnon edistämistä koskeva tehtävä ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annetaan mahdollisuus vahvistaa saavutettu sovinto. Sovittelun mahdollisuus on ollut jo aiemmin mahdollista yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja osoittautunut tärkeäksi keinoksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien oikeussuojakeinojen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan syrjintää koskevien toimivaltuuksien yhdenmukaistamista. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että yhdenvertaisuus- ja tasaarvolautakunnan vahvistama sovinto pannaan täytäntöön lainvoimaisen tuomion tavoin ja että syrjintää kokeneelle maksetaan asianmukainen korvaus.

Hallituksen esityksen ei katsota kasvattavan kustannuksia ja sen nähdään lisäävän tasaarvovaltuutetun käytettävissä olevia keinoja ja mahdollisuuksia toimia. Tasa-arvovaltuutetun työn arvioidaan kuitenkin lakimuutoksen myötä lisääntyvän. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että esitettyjen muutosten toteutuessa tasa-arvovaltuutetun henkilöstö- ja taloudelliset resurssit turvataan.

Lisätietoja:

Terhi Heinilä, pääsihteeri [email protected] puh. 040 530 5544
Anniina Vainio, järjestösihteeri [email protected]ärjestot.fi puh. 050 388 8868

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Helsingissä 2.5.2016

Eva Biaudet, puheenjohtaja

Terhi Heinilä, pääsihteeri

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.