Hyppää sisältöön

Lausunto nimilain uudistamista koskevasta arviomuistiosta

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

 

LAUSUNTO

 

ARVIOMUISTIO NIMILAIN UUDISTAMISTARPEISTA                                     OM 24/41/2015

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto kiittää oikeusministeriötä mahdollisuudesta lausua nimilain uudistamista koskevasta arviomuistiosta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa nimilain uudistamista ja ajanmukaistamista vastaamaan yhteiskunnassa, väestössä ja perherakenteissa tapahtuneita muutoksia. Naisjärjestöjen Keskusliitto keskittyy lausunnossaan ottamaan kantaa sukunimen muuttamiseen avioliittoa solmittaessa sekä lapsen sukunimen määräytymiseen.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa arviomuistion lähtökohtaa, jonka mukaan se, että aviopuolisot säilyttävät avioituessaan oman nimensä on edelleen perusteltu. Arviomuistion mukaan avioparin yhteiseksi sukunimeksi valitaan useimmiten miehen sukunimi ja myös henkilökohtaisen sukunimen yhteisen nimen eteen ottaneista valtaosa on naisia. Sukupuolten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että naisella on avioituessaan oikeus säilyttää oma sukunimensä ja että lapsille on mahdollista antaa heidän äitinsä sukunimi.

Avioliiton solmiessaan puolisot kuitenkin valtaosassa tapauksia ottavat yhteisen sukunimen. Naisjärjestöjen Keskusliitto kannattaa arviomuistion esitystä, jonka mukaan kaksiosaiset, puolisoilla ennen avioitumista olleista sukunimistä muodostuvat sukunimet sallitaan avioliittoa solmittaessa ja että kaksiosaisen sukunimen käyttö tulee mahdolliseksi molemmille puolisoille. Sukupuolten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että puolisot saavat, kuten muistiossa ehdotetaan, itse valita nimien järjestyksen ja että puolisoiden kaksiosaisten sukunimien ei tarvitse olla samassa järjestyksessä toisiinsa nähden.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää kannatettavana, että niihin samaa sukupuolta oleviin pareihin, jotka solmivat avioliiton 1.3.2017 alkaen, sovelletaan nimilain puolisoita koskevia säännöksiä lain voimaantulosta alkaen. Keskusliitto kannattaa arviomuistion ehdotusta, jonka mukaan myös rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia on perusteltua muuttaa siten, että nimilain puolisoita koskevia säännöksiä sovellettaisiin jatkossa myös rekisteröidyn parisuhteen osapuoliin.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää avoliittojen yleisyyden huomioon ottaen perusteltuna ehdotusta siitä, että nimilakiin lisätään nimilautakunnan linjaus, jonka mukaan samassa osoitteessa asuvien avoliittoperheen jäsenten yhteistä sukunimeä koskevia hakemuksia on vakiintuneesti puollettu, jos avopuolisoilla on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto puoltaa ehdotusta, jonka mukaan lapselle olisi uuden nimilain mukaan mahdollista antaa vanhempien sukunimet yhdistävä kaksiosainen sukunimi. Kuten arviomuistiossa todetaan, korostaa vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimi lapsen yhteyttä molempiin vanhempiinsa. Käytäntöä puoltaa myös se, ettei vanhempien enää tarvitsisi valita, kumman vanhemman sukunimen heidän lapsensa saavat.

www.naisjarjestot.fi www.facebook.com/naisjarjestot Twitter: @naisjarjestot

Lisätietoja:

Terhi Heinilä, pääsihteeri [email protected] puh. 040 530 5544

Anniina Vainio, järjestösihteeri [email protected]ärjestot.fi puh. 050 388 8868

Helsingissä 26.5.2016

Eva Biaudet                   Terhi Heinilä

Puheenjohtaja                Pääsihteeri

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.