Hyppää sisältöön

Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen on viisas valinta

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistetään sekä lisäämällä tietoa että tarjoamalla riittävät palvelut. Maksuttoman ehkäisyn lisäksi on tärkeää, että seksuaalikasvatus on osa opetusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin. Maksuttoman ehkäisyn vaikuttavuutta on tutkittu ja on osoitettu, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen vähentää kustannuksia. Maksuton ehkäisy on mukana myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa, koskien kaikkia alle 25-vuotiaita. 

Raskauden ehkäisyn hoitaminen kunnissa ei ole uusi asia. Kansanterveyslaki 1972 velvoitti kuntia järjestämään  perhesuunnittelupalveluja kuntalaisille. Nk.:ssa neuvola-asetuksessa 2011 (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta), velvoittaa järjestämään ehkäisy – ja muuta seksuaaliterveysneuvontaa. 

Raskauden ehkäisyn onnistumiseksi kaikilla tulee olla riittävästi tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Keskeisin tiedon tarjoaja on perusopetus ja toisen asteen terveystieto-oppiaine. Siksi onkin huolestuttavaa, että terveystiedon valinnan suosio on vähenemässä, koska siitä saatavat pisteet jatko-opintoihin hakeuduttaessa eivät ole yhtä merkittäviä kuin matemaattisten aineiden. Kansanterveyden edistämisen kannalta asia ei ole merkityksetön.  Terveyden edistäminen tulee jatkossakin olemaan kunnan tehtävä, ja riittävään osaamiseen on syytä kiinnittää huomiota. 

Suomessa raskaudenkeskeytyksiä tehdään kansainvälisesti vertailtuna vähän.  Suurimmat keskeytystä hakevat ryhmät ovat nuoret aikuiset sekä synnyttäneet. Voimakkaimmin laskevat luvut ovat sekä 15–19-vuotiailla että 20–24 vuotiailla, vähiten laskua on 25-29 vuotiailla. Sen sijaan juurikaan muutosta ei ole niillä henkilöillä, joilla edellinen raskaus on päättynyt synnytykseen tai keskeytykseen, pysyvät keskeytysluvut muuttumattomina, vaikka ehkäisyneuvonta tavallisimmin hoidetaan yhdistettynä äitiyshuoltoon. 

Mistä tietoa ja apua ehkäisyn hoitamiseen? Kaiken seksuaaliterveyden hoitaminen saattaa olla hankalaa, jos asia koetaan, että seksuaalisuudesta on hankala puhua. Palvelut pitää järjestää niin, että ne ovat kynnyksettömiä. Mikäli ehkäisyneuvonta on yhdistetty muuhun palveluun, esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolaan, voi se olla nuorelle ehkäisy hakijalle kynnystä nostavaa. Ainakin kaupungeissa ehkäisyneuvonnan keskittäminen kannattaa, sillä silloin ehkäisyneuvola nimensä mukaisesti olisi juuri oikea paikka ehkäisyn hankkimisille. Pienimmissä kunnissa keskittäminen voi olla haasteellista, silloin tiedottamiseen ja verkossa tapahtuvaan neuvontaan ja palveluihin kannattaa kiinnittää huomiota ja tehdä sitä yhdessä nuorisotoimen kanssa. 

Terveyden edistäminen kunnassa tarkoittaa ja velvoittaa edistämään terveyden kaikkia osa-alueita. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ei tee poikkeusta, vaan se tulee ottaa kaiken muun terveyden edistämisen rinnalle saman arvoisena kuin ravitsemus, liikunta, uni, päihteiden käytön ehkäisy ja mielenterveveden edistäminen. Seksuaaliterveys on jokaisella kuntalaisella. 

Katriina Bildjuschkin,
puheenjohtaja, kätilö,
Suomen Kätilöliitto 


Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa tai edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.