Hyppää sisältöön

Jäsenjärjestöt

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu yhteensä 65 jäsenjärjestöä ja yli 400 000 jäsentä. Haluatko mukaan toimintaamme? Katso lisätietoja kohdasta Tule mukaan.

AFRICAN CARE

African Care ry on vuonna 2001 Helsingissä perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii vahvistamaan erityisesti naisten asemaa ja toimintamahdollisuuksia Suomessa sekä kehitysmaissa. Järjestö on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuisia hankkeita, tapahtumia ja koulutuksia ja pyrkii toiminnallaan edistämään etenkin seksuaali- ja terveyskasvatusta sekä torjumaan perheväkivaltaa, häpeärikoksia ja naisten ympärileikkauksia.

African Care koordinoi hankkeita sekä Suomessa että ulkomailla. Somaliassa hankkeilla tuetaan naisten pienyritystoimintaa, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, pyritään vähentämään lapsi- ja äitiyskuolleisuutta sekä estämään HI-viruksen leviäminen. Suomessa toiminnalla tavoitellaan etnistä yhdenvertaisuutta, vahvistetaan kotoutumista ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa mm. olemalla mukana monikulttuurisuusprojekteissa sekä järjestämällä säännöllistä virkistystoimintaa maahanmuuttajanaisille.

www.africancare.fi!
Facebook: facebook.com/africancare
Twitter: @africancare
Sähköposti: info(at)africancare.fi
Puhelin: 050 378 8588


AMAL RY

Amal ry on sosiaalialalla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia. Amal ry:n toiminnassa hyödynnetään uskonnon voimaannuttavaa vaikutusta tyttöjen ja naisten osallisuuden vahvistamiseksi omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa. Yhdistyksen tavoitteena on tukea tyttöjä ja naisia löytämään sopivia tukitoimia erilaisissa ongelmatilanteissa, kehittää tytöille ja naisille suunnattuja tukipalveluita ja vaikuttaa musliminaisten kohtaamiin asenteisiin yhteiskunnassa.

www.amalry.fi
Sähköposti: info(at)amalry.fi
Facebook: facebook.com/amalry
Twitter: https://twitter.com/ry_amal


ARCHITECTA, SUOMEN NAISARKKITEHTIEN YHDISTYS – FINLANDS KVINNLIGA ARKITEKTERS FÖRENING RY

Architecta ry perustettiin vaikeina aikoina sotavuonna 1942. Tavoitteiksi asetettiin tuolloin naisarkkitehtien kokoaminen, ammatillinen tukeminen ja kehittäminen, jäsenten etujen valvominen ja virkistäminen sekä kerhon varojen hoito. Keskeiset tavoitteet ovat edelleen samat: jäsenten yhteen kokoaminen ja virkistäminen, ammatillinen kehittäminen sekä naisarkkitehtien koti- ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.

Architecta ry järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaan ekskursioita ajankohtaisiin ja kiinnostaviin kohteisiin. Yhteisissä illanvietoissa kuullaan haastatteluja ja esityksiä sekä keskustellaan. Jäsenten lukumäärä on noin 220 henkeä ja jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen tai Suomessa asuva korkeakoulussa tai yliopistossa tutkintonsa suorittanut naisarkkitehti, nuoreksi jäseneksi arkkitehtiopiskelija. Jäsenten ikäjakauma on laaja ja tehtävät, joissa arkkitehteina toimimme ovat erilaisia, mutta kiinnostuksen kohteet ovat yhteiset ja yhdessäolo on antoisaa ja virkistävää.

www.architecta.fi


BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN FINLAND (BPW) RY

www.bpw-finland.fi
Sähköposti: office(at)bpw-finland.fi


EUROOPPANAISET RY

www.eurooppanaiset.fi
Facebook: www.facebook.com/eurooppanaiset
Sähköposti: sihteeri(at)eurooppanaiset.fi


FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND RF

www.martha.fi
Facebook: facebook.com/marthaförbundet
Sähköposti: martha(at)martha.fi
Puhelin: 010 279 7250


FINNWID – NAISET KEHITYSTYÖSSÄ RY

FinnWID – Naiset kehitystyössä ry (eng. FinnWID – Finnish Women in Development) on suomalainen kansalaisjärjestö, joka vahvistaa toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten toimintamahdollisuuksia. Toimintamme on avointa kaikille naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksista sekä kehitysyhteistyöstä kiinnostuneille!

Suomalaiset kehitysmaissa työskennelleet naiset perustivat FinnWIDin vuonna 1985 luodakseen verkoston ja keskustelufoorumin samalla alalla toimiville naisille. FinnWID on alusta lähtien halunnut vahvistaa sukupuolinäkökulmaa Suomen kehitysyhteistyössä ja sitä koskevassa keskustelussa, samoin kuin vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Tällä hetkellä toimintamme keskittyy ihmiskauppaa ehkäisevään työhön. Tavoitteemme on lisätä ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä erityisesti Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta, jonka lisäksi keräämme varoja ihmiskaupan vastaiseen työhön Nigerian Edon maakunnassa. Toimintamme nojaa vapaaehtoisiin ja teemme vaikuttamistyötä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Olemme Fingon, Naisjärjestöjen Keskusliiton sekä Rikosuhripäivystyksen koordinoiman ihmiskaupan vastaisen verkoston jäsen.

www.finnwid.fi
Sähköposti: info(at)finnwid.fi


GYNEKOLOGINEN POTILASJÄRJESTÖ KORENTO RY

Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry on valtakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on edistää endometrioosia ja adenomyoosia sairastavien sekä PCOS:n ja vulvodynian kanssa elävien hyvinvointia ja edunvalvontaa

www.korento.fi
Facebook:  www.facebook.com/korentory


HELSINGIN DEMARINAISET RY

                                                                                                      www.demarinaiset.fi/helsinki/                                                


IMETYKSEN TUKI RY

www.imetys.fi
Sähköposti: itu(at)imetys.fi


KALEVALAISTEN NAISTEN LIITTO

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinne- ja kulttuurijärjestö, joka tekee työtä suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Vuosittain vaihtuvan teeman alla järjestämme kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Kalevalaisuuden etsiminen nykyajasta on meitä kaikkia yhdistävä tekijä. 62 jäsenyhdistystämme rikastuttavat paikallista kulttuurielämää eri puolilla Suomea ja Ruotsia. Neljä yhdistyksistämme toimii Ruotsissa. Palvelemme kaikkia perinteestä kiinnostuneita, syvennämme tietoa kulttuurista ja kehitämme verkostoamme jatkuvasti. Tietäjät ja taitajat kohtaavat tapahtumissamme. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä yli 4 000.

Tämän päivän kalevalaisuus näkyy monipuolisena kulttuurityönä ja omistamamme Kalevala Koru Oy:n muotokielessä. Vierailemme teattereissa ja museoissa, nautimme kulttuurin voimasta. Kirjallisuuspiireissä jäsenemme syventävät lukukokemuksia. Monissa jäsenyhdistyksissämme on myös esiintyviä ryhmiä, lausunnasta esittävään taiteeseen. Myös sukukansat ja -kielet ovat meitä lähellä. Yhdessä Kalevala Koru Oy:n kanssa perustamamme Kulttuurisäätiön kautta tuemme vuosittain suomalaista kulttuuria apurahoin.

www.kalevalaistennaistenliitto.fi
Facebook: www.facebook.com/kalevalaistennaistenliitto


KOKOOMUKSEN NAISTEN LIITTO RY

Kokoomuksen Naisten Liitto on 100-vuotista taivaltaan juhliva aktiivinen poliittinen vaikuttaja ja kokoomuslaisten naisten muodostama valtakunnallinen järjestö. Toimimme naisten poliittisen osallistumisen vahvistamiseksi, mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseksi sekä poliittisena järjestötoiminnan kotina tuhansille naisille. Kokoomusnaiset tarjoaa jäsenilleen vaikuttamisen mahdollisuuksia, korkealaatuista koulutusta sekä yhdessäoloa kokoomuslaisen arvomaailman äärellä ammentaen eväitä poliittiseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja arkeen eri-ikäisten naisten osaamisesta ja viisaudesta.

Kokoomusnaiset kouluttaa ja kannustaa naisia vastuunkantajiksi ja päättäjiksi johtotehtäviin sekä etenemään työurallaan. Teemme työtä rohkaistaksemme ja auttaaksemme naisia oman alansa huipulle sekä nostamme esiin naisjohtajia. Omalla toiminnallamme tuomme esiin, että mikään ala tai politiikan sektori ei ole naisille vieras. Kokoomusnaisista löytyy rautaista osaamista ja verkostoja alalta kuin alalta.

Olemme aktiivinen ja asiantunteva yhteiskunnallinen keskustelija ja vaikuttaja toimija puolueen poliittisessa valmistelutyössä. Olemme muutoksen, uudistamisen ja ennen kaikkea moniäänisen Kokoomuksen etunenässä ja määrätietoisia tavoitteidemme edistämisessä.

www.kokoomusnaiset.fi
Facebook: facebook.com/kokoomusnaiset
Twitter: @kokoomusnaiset
Instagram: @kokoomusnaiset


KULUTTAJAEKONOMISTIT JA TEKNOLOGIT COTES RY

www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/cotes


KUUROJEN LIITTO RY

www.kuurojenliitto.fi


KÄKISALMEN KAUPUNGIN ROUVASVÄEN YHDISTYS RY

Verkkosivu
Sähköposti: kakisalmen.rouvasvaki(at)gmail.com


LYÖMÄTÖN LINJA ESPOOSSA RY

Lyömätön Linja Espoossa ry (entinen Naisten Apu Espoossa ry) on perustettu vuonna 1979. Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on auttaa fyysisen ja henkisen väkivallan uhreja, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi tai todistajaksi, sekä auttaa ja tukea väkivallan tekijöitä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan. Lyömätön Linja Espoossa ry:n palveluita rahoittavat pääasiassa Espoon kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys.

Palvelut ovat erikoistuneet miestyöhön. Väkivallan tekijöille tarkoitettu Lyömätön Linja aloitettiin Espoossa vuonna 1993. Maahan muuttaneille miehille tarkoitettu, väkivallan katkaisua ja ennaltaehkäisyä tarjoava Miehen Linja aloitettiin vuonna 2005.

Asiakastyön ohella kehitämme lähisuhde- ja perheväkivaltaa ennalta estäviä ja katkaisevia sekä Suomeen kotouttavia toiminta – ja yhteistyömalleja.

www.lyomatonlinja.fi
Facebook: facebook.com/lyomatonlinja
Sähköposti: yhdistys(at)lyomatonlinja.fi
Puhelin: 09 2766 2830


MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY

www.maajakotitalousnaiset.fi
Facebook: facebook.com/maajakotitalousnaiset


MARTTALIITTO RY

www.martat.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)martat.fi
Puhelin: 050 511 8002


MONALIIKU – MONIKANSALLISTEN NAISTEN HYVINVOINTI JA LIIKUNTA RY

www.monaliiku.fi/
Facebook: www.facebook.com/monaliiku
Twitter: @MonaLiiku


MONIKA-NAISET LIITTO RY

Monika-Naiset liitto ry on valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa sekä ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Liitto on asiantuntija ja tekee vaikuttamistyötä naisten aseman parantamiseksi sekä tukee maahanmuuttajanaistoimintaa jäsenjärjestöjensä kautta.

www.monikanaiset.fi
Facebook: www.facebook.com/monikanaiset
Twitter: @Monikanaiset
Sähköposti: info(at)monikanaiset.fi
Puhelin: 09 7279 9999


MOTHERS IN BUSINESS MIB RY

www.mothersinbusiness.fi
Facebook: facebook.com/mibsuomi
Twitter: @MiBry
Sähköposti: info(at)mib.fi


NAISAGRONOMIT

Naisagronomit ry perustettiin vuonna 1935 Naisagronomikerhona ja rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 1959. 1960-luvulla Naisagronomit liittyi Naisjärjestöjen keskusliittoon. Vuonna 2010 Naisagronomit liittyi Agronomiliittoon koulutusalayhdistyksenä. Yhdistys korostaa maatalous- ja elintarvikealan naisten välistä verkostoitumista ja yhdessäoloa.

Naisagronomit ry kokoaa yhteen eri tahoilla työskenteleviä maatalous-, elintarvike- ja ravitsemusalan ammattilaisia. Yhdistys toimii yhdyssiteenä eri alojen välillä, pyrkii huolehtimaan jäsenistön ammatillisesta kehittymisestä, ylläpitää kiinnostusta ammattialan ulkopuolisiin sekä naisen asemaa edistäviin kysymyksiin.

Toiminnan painopisteessä jäseniltojen vapaamuotoisilla vierailuilla pääsee tutustumaan paitsi vierailukohteeseen myös uusiin ihmisiin. Vierailu eduskuntaan ja presidentin linnaan, yritysvierailut, ruokakurssit, tutustuminen taidenäyttelyyn ja Ursan tähtitorniin ovat esimerkkejä vierailuista. 

www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/
Sähköposti: naisagronomit(at)gmail.com


NAISJURISTIT – KVINNLIGA JURISTER RY

Naisjuristit ry / Kvinnliga jurister rf on vuonna 1945 perustettu valtakunnallinen yhdistys, joka edistää tasa-arvoa sekä naisjuristien kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista. Naisjuristien tarkoituksena on lisäksi jäsentensä ammatillinen kehittäminen, ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttaminen ja monipuolisen virkistystoiminnan järjestäminen jäsenille. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut nainen.

www.naisjuristit.org
Sähköposti: info(at)naisjuristit.org


NAISMETSÄNHOITAJAT RY

Naismetsänhoitajat ry on AKAVAan kuuluvan Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenyhdistys. Naismetsänhoitajat ry edistää tasa-arvoa työmarkkinoilla järjestäen vuosittain erilaisia tilaisuuksia, kuten uratapahtumia ja työelämäluentoja jäsenilleen. Lisäksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja virkistyä yhdessä.

Yhdistyksen jäseniksi ovat lämpimästi tervetulleita luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen tai metsätieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, alan korkeakoulututkintoa opiskelevat ja muut metsäalalla toimivat korkeakoulutetut.

www.naismetsanhoitajat.com
Facebook: facebook.com/naismetsänhoitajat


NAISOPISTON YSTÄVÄT RY

www.naisopistonystavat.fi


NAISTEN KULTTUURIYHDISTYS RY

Naisten Kulttuuriyhdistys ry on vuonna 1979 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää feminististen periaatteiden mukaisesti sekä uutta että perinteistä naiskulttuuria. Yhdistys pyrkii muuttamaan yhteiskuntaa tasa-arvoisempaan ja suvaitsevampaan suuntaan sekä edistämään naisten asemaa olemalla mukana myös kansainvälisissä projekteissa. Yhdistys pyrkii edistämään tasa-arvoista ja objektiivista tiedonvälitystä naisten todellisista olosuhteista ja elinehdoista nykypäivän Suomessa sekä tukemaan erilaista naistoimintaa avustamalla erilaisia naiserityisiä tapahtumia, järjestöjä ja yhdistyksiä.

www.naistenkulttuuriyhdistys.fi, www.naistenjoulumessut.fi
Facebook: www.facebook.com/Naisten-Joulumessut
Puhelin: (09) 642 277


NAISTENKARTANO

Naistenkartano on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on naisten varhaisvaiheen riippuvuuksien ennaltaehkäiseminen, arkipäivän elämänhallinnan tukeminen sekä naisnäkökulman korostaminen riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Naistenkartanon keskeisenä toimintamuotona on kaikille naisille suunnattu NOVAT-ohjelma, jossa naiset työstävät suhdettaan itseensä työkirjojen ja NOVAT-menetelmän avulla. Ohjelman avulla naiset saavat työkaluja arjessa selviytymiseen samalla kun he opettelevat myötätuntoista suhdetta itseensä ja elämäänsä syyllistymisen sijaan. Ohjelmasta on kehitetty myös internetissä toimiva verkkokurssi sekä yksilöllistä ohjausta tarjoava tukipalvelu. Yhdistys järjestää myös naisten näkökulman esiin tuovia yleisöluentoja vaihtuvan teeman mukaisesti sekä tarjoaa ohjaajakoulutusta nuorten tyttöjen parissa työskenteleville naisammattilaisille.

                                                                                                                                                                   www.naistenkartano.com
Sähköposti: info(at)naistenkartano.com
Puhelin: 010 384 1510


NAISTEN LINJA SUOMESSA

NAISTEN LINJA on neuvonta- ja tukipalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä.

NAISTEN LINJA PÄIVYSTÄÄ ma–pe klo 16–20 ja la–su klo 12–16 numerossa 0800 02400. Apua on tarjolla myös verkossa. Työtä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

NAISTEN LINJA SUOMESSA RY  on asiantuntijajärjestö Naisten Linjan takana. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia ja perustuvat koulutettujen vapaaehtoisten työhön. Järjestö tekee myös vaikuttamistyötä, julkaisee ja tuottaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä tukee ja neuvoo eri alojen ammattilaisia väkivallan uhrien kohtaamisessa.

 www.naistenlinja.fi
Sähköposti: toimisto(at)naistenlinja.fi
Puhelin: (09) 436 1008


NAISTEOLOGIT RY, KVINNLIGA TEOLOGER RF

www.akiliitot.fi/549-naisteologit-ry


NAISTOIMITTAJAT

Naistoimittajat ry. on 1946 perustettu toimittajayhdistys, johon kuuluu yli 200 jäsentä. Aktiivisesti toimivan yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa naiskuvaan mediassa, edistää naistoimittajien yhteistyötä ja ottaa kantaa naisten asemaa koskeviin asioihin viestimissä. Järjestöllä on meneillään myös monivuotinen naistoimittajien koulutushanke Afganistanissa.

www.naistoimittajat.fi
Facebook: facebook.com/naistoimittajat
Twitter: @Naistoimittajat
Sähköposti: sihteeri(at)naistoimittajat.fi


NICEHEARTS RY

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä. Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

Niceheartsin arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää eri kulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa. Nicehearts ry tekee vaikuttavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä Vantaalla vuonna 2001 ja laajentunut sen jälkeen tyttö- ja naistyöstä myös Espooseen, Helsinkiin ja Lappeenrantaan. Yhdistys koordinoi Me-talo Lappeenrannan ja Espoon toimintaa, joiden ovet ovat auki kaikille sukupuolille.

Toimintamme tuloksellisuus perustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen ja aitoon, avoimeen sekä luottamukselliseen kohtaamiseen.

www.nicehearts.com
Facebook: facebook.com/niceheartsry
Sähköposti: info(at)nicehearts.com


PERUSSUOMALAISET NAISET – SANNFINLÄNDSKA KVINNOR RY

Perussuomalaiset Naiset ry on vuonna 1996 perustettu perussuomalaisille naisille tarkoitettu poliittinen järjestö, joka kokoaa yhteen valtakunnallisesti naisia, jotka jakavat perussuomalaiset arvot. Näitä arvoja ovat isänmaallisuus, tasavertaisuus, perhekeskeisyys, työntekijä- ja yrittäjämyönteisyys, turvallisen yhteiskunnan vaaliminen sekä heikompiosaisten puolustaminen.

Me haluamme osallistaa naiset päätöksentekoon. Järjestö tarjoaa jäsenilleen vaikutuskanavia, koulutusta, yhteisöllisiä tapahtumia liikunnasta alkaen sekä ennen kaikkea paikan, jossa naisyhteisössä on voimaa. Meille on tärkeää, että keskustelua yhteisistä asioista voidaan käydä niin, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja oikeus ilmaista se kenenkään ennakolta estämättä. Perussuomalainen nainen on vahva, isänmaallinen ja rohkea.

www.perusnaiset.fi
Sähköposti: info(at)perusnaiset.fi


PLAN INTERNATIONAL SUOMI

www.plan.fi
Facebook: https://www.facebook.com/plansuomi/


QUIN SUOMI RY

QUIN-SUOMI -yhdistys on perustettu 5.2.2001 suunnittelemaan ja toteuttamaan naisten innovatiivisuutta edistäviä hankkeita Suomessa sekä edustamaan Suomea pohjoismaisen QUIN-verkoston ja muiden kansainvälisten keksijänaisten verkostojen hankkeissa.

Suomalaisten innovatiivisten naisten verkosto kuuluu:
> Pohjoismaiseen QUIN-verkostoon (Quinnliga Uppfinnare i Norden, perustettu 1999) >> Euroopan maiden verkostoon EUWIIN  (European Union Women Inventors & Innovators Network, perustettu 2007)  >>>  Maailmanlaajuiseen GWIIN-verkostoon  (Global Women Inventors and Innovators Network, perustettu 2003)

www.quinfinland.com


RUSETTI – VAMMAISTEN NAISTEN VALTAKUNNALLINEN YHDISTYS RY

www.rusettiry.com
Facebook: Rusetin Facebook-ryhmä


SISTERS IN CHARGE INTERNATIONAL 

www.sicisisters.com


SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND

Soroptimist International (SI) on maailmanlaajuinen, eri ammatteja edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka toimii erilaisten projektien avulla kansainvälisen hyvän tahdon, ymmärtämisen, ystävyyden ja ihmisoikeuksien hyväksi. Järjestö pyrkii ratkaisemaan nykypäivän naisten ja tyttöjen keskeisimpiä haasteita.

Maailmanlaajuinen kymmenvuotisteema on Educate to Lead – Kouluta johtamaan. Teemaa toteuttamalla järjestö tekee maailmanlaajuista työtä tyttöjen ja naisten kouluttamiseksi sekä pyrkii edistämään heidän pääsyään johtaviin asemiin.

Järjestö on saanut nimensä latinankielisistä sanoista soror optima, paras sisar. Ensimmäinen soroptimistiklubi perustettiin Kaliforniassa vuonna 1921. Suomen ensimmäinen klubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1952. Toiminnan painopiste on klubeissa, joita Suomessa on 60 ja jäseniä on 1400. Järjestö toimii 125 maassa ja siihen kuuluu yli 90 000 soroptimistia.

www.soroptimistit.fi
Facebook: www.facebook.com/soroptimistit
Sähköposti: soroptimistit(at)gmail.com
Puhelin: 044 7383 000


SUOMALAINEN NAISLIITTO

Suomalaisen Naisliiton ensi vuoden toiminnan teemana on Näy ja vaikuta. Naisten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen ovat olleet Liiton toiminnan ydintä perustamisesta asti. Liitto syntyi kesäkuussa 1907, vain pari viikkoa ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen.

Naisliitto järjestää vuosittain kaksi korkeatasoista Minna Canth-seminaaria sekä koulutusseminaareja. Ensi vuonna on Naisliiton ensimmäisen puheenjohtajan Tekla Hultinin syntymästä 150 vuotta. Sen kunniaksi kootaan keväällä useiden naisjärjestöjen kanssa Tekla Hultin-seminaari.

Naisliitto muodostuu 7 osastosta ympäri maata. Jäseniä on kaikkiaan vähän alle 500. Suurin on Helsingin osasto. Sen säännölliseen toimintaan kuuluvat kuukausittaiset jäsenillat, kerhot ja paljon kulttuuriohjelmaa. Jäseniltoihin ja kirjakerhoon ovat tervetulleita nekin, jotka eivät vielä ole osaston jäseniä.

www.suomalainennaisliitto.fi
Sähköposti: naisliitto(at)kolumbus.fi


SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITTO – FINLANDS KVINNLIGA AKADEMIKERS FÖRBUND RY

SANL on poliittisesti sitoutumaton naisjärjestö, joka toimii korkeasti koulutettujen naisten hyväksi. Liiton sydän on 21 paikallisyhdistystä, jotka kokoavat yhteen eri alojen osaajat ja muodostavat aktiivisen naisverkoston. 

Akateemiset Naiset tarjoavat monille työn perässä uudelle paikkakunnalle muuttaneille naisille sosiaalisen yhteisön ja harrastukseen. Lisäksi osallistumme yhteiskunnalliseen koulutus-, työ- ja tasa-arvokeskusteluun sekä järjestämme seminaareja, kirjapiirejä ja yrityskäyntejä. Järjestämme vuosittain myös Helvi Sipilä -seminaarin YK:n naisten asemaa käsittelevän kokouksen yhteydessä New Yorkissa. Maailmanjärjestöllämme on neuvoa-antava asema ECOSOC:ssa, ILO:ssa ja Unescossa.

Lisäksi SANL hallinnoi Luetaan yhdessä – ja Auroras -verkostoja, jotka tukevat maahanmuuttajanaisten kotoutumista. Luetaan yhdessä tarjoaa lukutaidon ja suomen kielen opetusta yli 70 opetusryhmässä eri puolilla Suomea, ja Auroras on korkeakoulutettujen naisten monikulttuurinen verkosto. Tänä syksynä Auroras on laajentumassa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.


www.akateemisetnaiset.fi
Sähköposti: sanl.fkaf(at)akateemisetnaiset.fi
Puhelin: 045 869 1617


SUOMEN DELTA KAPPA GAMMA -YHDISTYS RY

www.deltakappagamma.org/finland


SUOMEN KESKUSTANAISET

Suomen Keskustanaiset ry. (ruotsiksi Centerkvinnorna i Finland rf.) on Suomen suurin poliittinen naisjärjestö. Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin naisnäkökulmasta, rohkaista naisia lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kouluttaa jäseniään. Tärkeimpiä poliittisia tavoitteitamme on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työelämän tasa-arvoa, vähentää naisten köyhyyttä, tukea naisyrittäjyyttä, edistää perheiden, lasten ja vanhusten hyvinvointia ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa.

Keskustanaisiin kuuluu yhteensä yli 20.000 eri-ikäistä yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta naista ja muutamia miehiäkin. Keskustanaisilla on 21 piirijärjestöä, yksi jokaisessa maakunnassa. Piirijärjestöt toimivat kattojärjestöinä alueensa paikallisyhdistyksille. Piirijärjestöt pitävät yhteyttä alueen luottamushenkilöinä toimiviin naisiin, järjestävät poliittisia seminaareja, koulutusta, vaalitoimintaa sekä mm. harrastus- ja kulttuuritoimintaa
Jäsenyhdistyksiä Suomen Keskustanaisilla on noin 700.


www.keskustanaiset.fi
Facebook: facebook.com/keskustanaiset
Sähköposti: keskustanaiset(at)keskusta.fi


SUOMEN KOSMETOLOGIEN YHDISTYS – KOSMETOLOGFÖRENINGEN I FINLAND RY

Vuonna 1938 perustettu kosmetologien ja kosmetiikkaneuvojien ammatillinen yhdistys tekee ihonhoidon ammattilaisten (kosmetologien, kosmetiikkaneuvojien ja erikoiskosmetologien) osaamista ja ammattitaitoa tunnetuksi kuluttajille sekä yhteiskunnan eri toimijoille. Yhdistys tekee yhteistyötä eri järjestöjen, viranomaistahojen sekä koulujen kanssa välittäen tietoa alan toimijoista, ilmiöistä ja ajankohtaisista asioista. Ammattinimikkeet: kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja sekä erikoiskosmetologi, kuuluvat hius- ja kauneudenhoitoalaan toimien yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Alan työtehtäviä ja opintoja kuvaa hyvin termi hyvinvointiala.

Yhdistys järjestää jäsenilleen ammatillista täydennyskoulutusta esimerkiksi: aluetapahtumia, SKY-webinaareja, erilaisia muita ajankohtaisia koulutuksia ja ulkomaan messumatkoja. SKY:n vuosittain järjestämät Kosmetologipäivät ovat vuoden suurin kauneudenhoitoalan ammattilaistapahtuma.

www.kosmetologitsky.fi
https://www.facebook.com/suomenkosmetologienyhdistys
[email protected]i


SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTISET (KD) NAISET RY, FINLANDS KRISTDEMOKRATISKA (KD) KVINNOR RF

KD Naisten tehtävänä on vaikuttaa poliittisella tasolla naisten tasa-arvoisen aseman vahvistamiseksi ja ihmisarvon kunnioittamiseksi. KD Naiset rohkaisee naisia eri elämänalueilta tulemaan mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomaan siihen oman arjen kokemuksensa ja näkemyksensä.

KD Naisten toiminnan lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys. KD Naiset toimii erityisesti kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja riittävien peruspalveluiden turvaamiseksi keskittyen perhettä, lapsia, naisia ja vanhuksia sekä heikommassa asemassa olevia koskeviin ajankohtaisiin asioihin.

www.kdnaiset.fi
Facebook: facebook.com/KDnaiset
Sähköposti: naiset(at)kd.fi
Puhelin: 050 344 1563


SUOMEN KÄTILÖLIITTO – FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY

www.suomenkatiloliitto.fi
Sähköposti: toimisto(at)suomenkatiloliitto.fi
Puhelin: 040 701 8225


SUOMEN NAISHAMMASLÄÄKÄRIT RY

www.suomennaishammaslaakarit.fi
Sähköposti: toimisto(at)hshml.fi
Puhelin: (09) 855 99811


SUOMEN NAISLÄÄKÄRIYHDISTYS  – FINLANDS KVINNLIGA LÄKARES FÖRENING RY

Suomen Naislääkäriyhdistys – Finlands Kvinnliga Läkares Förening ry on perustettu vuonna 1947. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki  ja toimialue kattaa koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena  on toimia Suomen naislääkäreiden yhdyssiteenä  ja tukea heidän ammatillista ja yhteiskunnallista toimintaansa sekä toimia kansainvälisen naislääkäriyhdistyksen (Medical Women International Association)  jäsenyhdistyksenä. Yhdistys järjestää kokouksia, joissa on esitelmiä lääketieteen eri alueilta sekä muista naislääkäreitä kiinnostavista aiheista, lisäksi keskusteluja ja  tiedonantoja.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä laillistettu naislääkäri ilmoittamalla sihteerille tai hallitukselle. Vuotuinen jäsenmaksu on ollut vuodesta 2009 lähtien 20 euroa. Yhdistys maksaa jokaisesta jäsenestä  vuosittain  7 euron suuruisen kansainvälisen naisjärjestön jäsenmaksun, jolla tuetaan kehitysmaiden naislääkäreiden toimintaa. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisen naisjärjestön kokouksiin, ja hallitus myöntää matkastipendejä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtajana toimii  Eeva Leppävuori [email protected] ja sihteerinä [email protected]
Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.  

Vuosikokous pidetään alkuvuodesta 15. maaliskuuta mennessä, lisäksi pidetään 3 muuta kokousta vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä sekä sähköpostitse. Lisäksi järjestetään yritysvierailuja ja opastettuja näyttelyvierailuja. 

www.suomennaislaakariyhdistys.com


SUOMEN NAISYHDISTYS RY

www.naisyhdistys.fi
Sähköposti: lehmusvirta(at)kolumbus.fi
Puhelin: 0500 423 570


SUOMEN NUORTEN NAISTEN KRISTILLISTEN YHDISTYSTEN LIITTO RY

Suomen nuorten naisten kristillisten yhdistysten liitto ry on kansainvälinen, ekumeeninen ja monikulttuurinen naisten ja tyttöjen liike, joka toimii rekisteröityneenä 108 maassa. Liikkeen kansainvälinen taustayhteisö on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA). Suomessa 26 NNKY:n paikallisyhdistystä 23 paikkakunnalla tarjoavat monimuotoista tekemistä sekä  osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia eri-ikäisille naisille ja tytöille.

Suomen NNKY-liitto toimii itsenäisiä NNKY:n paikallisyhdistyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä, joka kouluttaa, tiedottaa sekä hoitaa valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Liiton ylläpitämä Tunturikeimiö on kodikas toimintakeskus ja lomanviettopaikka Jerisjärvellä Muoniossa, Suomen suosituimman kansallispuiston läheisyydessä. Näkyvä Nainen® on NNKY:n toiminnasta ja naisten ja tyttöjen asemasta kertova jäsenlehti.

www.ywca.fi
Facebook: facebook.com/SuomenNNKY
Twitter: twitter.com/NNKYliitto
Instagram: instagram.com/suomennnkyliitto
Sähköposti: nnky(at)ywca.fi
Puhelin: (09) 434 2290


SUOMEN SAIRAANHOITAJALIITTO RY

Suomen sairaanhoitajaliitto ry (Sairaanhoitajat) on perustettu vuonna 1925. Olemme poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Sairaanhoitajat on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö. Tehtävänämme on sairaanhoitajan työn arvon näkyväksi tekeminen ja sairaanhoitajan tukeminen hoitoalan välillä raskaassa, mutta antoisassa työssä. Autamme sairaanhoitajaa kehittymään ammatissaan ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa hoitoalan tulevaisuuteen. Yhdistämme sairaanhoitajat pitämään huolta osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä hoitotyöstä ja hyvinvoinnista työpaikoilla.

Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sairaanhoitajia koskevissa asioissa. Otamme kantaa ja nostamme keskusteluun hoitotyön tärkeitä kysymyksiä. Olemme jäsentemme puolestapuhuja.

Toimimme valtakunnallisesti 16 vapaaehtoisvoimin toimivan alueyhdistyksen kautta. Järjestämme vuosittain suurimman hoitotyön täydennyskoulutustapahtuman Sairaanhoitajapäivät, sekä paljon muita korkealaatuisia, ammatillisia koulutuksia.

www.sairaanhoitajat.fi


SUOMEN UN WOMEN RY – FINLANDS UN WOMEN RF

unwomen.fi
Facebook: facebook.com/suomenunwomen
Twitter: @SuomenUNWomen
Sähköposti: toimisto(at)unwomen.fi


SUOMEN VALKONAUHALIITTO – FÖRBUNDET VITA BANDET I FINLAND RY

Suomen Valkonauhaliitto on 1905 perustettu valtakunnallinen, kristilliseen arvopohjaan perustava ehkäisevän päihdetyön järjestö. Liittoon kuuluu henkilöjäseniä ja 9 paikallisyhdistystä; Kuopio, Tampere, Oulu, Mikkeli, Hämeenlinna, Turku, Lappeenranta ja Helsingissä kaksi yhdistystä.

Tarjoamme apua järjestämällä yksilö- ja perhetapaamisia, hoidollisia ryhmiä sekä seminaareja. Kohderyhmänä ovat ongelmista kärsivät naiset, perheet ja nuoret sekä syrjäytymisvaarassa olevat seniorit. Käytämme toiminnassa monia eri työmenetelmiä kuten kuvataide- ja musiikkiterapiaa. Järjestämme vanhuksille musiikkiterapeuttista toimintaa palvelutaloissa ja laitoksissa sekä lapsiperheille suunnattuja perhemuskareita. Liitto ylläpitää Kruunuhaassa sijaitsevaa Opiskelijakotia ja paikallisyhdistys, Suur-Helsingin Valkonauha ry, ylläpitää Pakilassa toimivaa naisten huoltokotia, Liisankotia. Julkaisumme, Valkonauha-lehti, on ilmestynyt vuodesta 1909.

www.suomenvalkonauhaliitto.fi
Sähköposti: irja.eskelinen(at)suomenvalkonauhaliitto.fi
Puhelin: (09) 135 1268


SUOMEN VOIMISTELULIITTO

  • noin 380 seuraa, joissa 125 000 jäsentä
  • yksi Suomen suurimmista lajiliitoista
  • Suomen suurin tyttöjen ja aikuisten liikuttaja
  • koulutusta noin 4 500 ohjaajalle, valmentajalle ja seurajohtajalle vuosittain

MONIPUOLINEN OSAAJA

  • Voimistelu- ja seuratoiminta keskiössä
  • Kilpailulajeina akrobatiavoimistelu, kilpa-aerobic, joukkuevoimistelu, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu ja trampoliinivoimistelu
  • Harrasteliikunnasta huippuvoimisteluun

ARVOT

  • Ilo ja elämykset
  • Onnistuminen ja menestyminen
  • Yhdessä tekeminen

VISIO
Voimistelu on innostavin liikuntaharrastus ja haluttua urheilua hyvässä seurassa. Olemme laadukkain lajiliitto ja menestymme arvokilpailuissa.

MISSIO
Edistämme kaiken ikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjoamme iloa ja elämyksiä. Tuemme seurojen voimistelu- ja vapaaehtoistoimintaa.

www.voimistelu.fi
Facebook: www.facebook.com/voimistelu
Sähköposti: toimisto(at)voimistelu.fi


SUOMEN YRITTÄJÄNAISET RY

Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen etujärjestö yrittäjänaisten asialla. Vaikutamme yrittäjänaisten aseman parantamiseksi ja kannustamme naisia menestyvään yrittäjyyteen. Verkostoomme kuuluu 5000 jäsentä reilussa 60 paikallisyhdistyksessä.

Missionamme on edistää yrittäjänaisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassa ja vaikuttaa yrittämistä kannustavaan päätöksentekoon Suomessa ja Euroopan unionissa. Järjestönä haluamme olla avoin, arvostettu, osallistuva ja osallistava.

Toimintamme on tavoitteellista ja vaikuttavaa. Vastaamme yrittäjänaisten kohtaamiin haasteisiin, teemme ne näkyväksi ja etsimme niihin ratkaisuja. Suomen Yrittäjänaiset on perustettu vuonna 1947.

www.yrittajanaiset.fi
Facebook: facebook.com/yrittajanaiset
Sähköposti: toimisto(at)yrittajanaiset.fi
Puhelin: 040 522 2252


SVENSKA KVINNOFÖRBUNDET RF

Svenska Kvinnoförbundet är en liberal röst för feminism, frihet och mänskliga rättigheter. Vi är en politisk kvinnoorganisation för liberala feminister i Finland.


www.kvinnoforbundet.fi
Facebook: facebook.com/svenskakvinnoforbundet
Sähköposti: info(at)kvinnoforbundet.fi
Puhelin: 045 657 9789


SYÖMISHÄIRIÖLIITTO – SYLI RY

Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen liitto, joka on perustettu Turussa 2004. Liitolla on seitsemän jäsenyhdistystä, jotka järjestävät toimintaa omilla alueillaan. Syömishäiriöliitto – SYLI ry edustaa ja tukee syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään. Liiton tarkoituksena on edistää näiden ryhmien hyvinvointia vaikuttamalla syömishäiriöiden tunnettuuteen sekä hoidon ja kuntoutuksen kehittymiseen. Liiton kautta syömishäiriöön sairastuneet ja heidän läheisensä saavat äänensä kuuluviin. Toiminnan arvoja ovat rohkeus, toivo, kokemuksellisuus ja luottamus.

Liiton vaikuttamistoiminnan kärkenä on nostaa esiin syömishäiriöön sairastuneiden asemaan ja syömishäiriöiden hoidon tilaan liittyviä epäkohtia. Keskeisimpiä epäkohtia ovat hoitopolkujen puuttuminen sekä hoidon järjestämisessä esiintyvät suuret laadulliset ja määrälliset alueelliset erot.

Syömishäiriöliito – SYLI ry:n toiminnassa naiset ja naiseksi identifioituvat ovat toiminnan keskiössä. Syömishäiriöön sairastuneista 90% on naisia. Syömishäiriöteeman lisäksi kehopositiivisuus sekä naiskehoihin kohdistuva negatiiviinen puhe ja kulttuurinen ja yhteiskunnallinen paine olla tietyn muotoinen ja kokoinen ovat kysymyksiä, joiden kanssa liitto tekee töitä.www.syomishairioliitto.fi
Facebook: facebook.com/syomishairioliitto
Sähköposti: info(at)syomishairioliitto.fi
Puhelin: 040 558 5265
Tilaa uutiskirje: https://syomishairioliitto.fi/#uutiskirje


SUOMEN SOMALINAISTEN KEHITYS RY


TEKSTIILIOPETTAJALIITTO RY, TEXTILLÄRARFÖRBUNDET RF

Tekstiiliopettajaliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen tekstiilityön- ja käsityön opettajat. Liitto perustettiin vuonna 1911 nimellä Handarbetslärarinneföreningen.

 Tekstiiliopettajaliitto toimii käsityönopetuksen kehittämiseksi ja jäsentensä työllisyyden turvaamiseksi kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri alueilla. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kehittää ja ylläpitää käsityönopetuksen asemaa ja näkyvyyttä. Vuosittain järjestetään vähintään kaksi koulutuspäivää jäsenistölle. Käsityönoppiaineen yhteiskunnallinen asema ja arvostus, käsityönopetuksen laatu sekä oppiaineeseen liittyvä sukupuoliproblematiikka ovat liiton toiminnan keskeisiä aihealueita.

www.tekstiiliopettajaliitto.fi
Facebook: facebook.com/tekstiiliopettajaliitto
Sähköposti: toimisto(at)tekstiiliopettajaliitto.fi; puheenjohtaja(at)tekstiiliopettajaliitto.fi
Puhelin: 040 589 8334


TUNNE RINTASI RY

Tunne rintasi ry, rf on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalais- ja kansanterveysjärjestö. Yhdistys edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä. Kannustamme ja opastamme rintojen omatarkkailuun, puramme omatarkkailun esteitä ja edistämme tervettä kehonkuvaa. Toimimme rintojen omatarkkailun parhaana asiantuntijana ja vaikuttajana. Toiminnallamme vakiinnutetaan rintojen omatarkkailun asemaa terveyden edistämisessä ja rintasyövän varhaistoteamisen yhtenä muotona. Rintasyövän varhainen toteaminen helpottaa tutkitusti rintasyövän hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta.

Naisjärjestöjen keskusliitto ja muutamat muut toimijat perustivat yhdistyksen vuonna 1992 edistämään rintasyövän varhaistoteamista. Pidämme toiminnassamme tärkeänä moniäänistä keskustelua, jossa näkyy tasavahvasti moniammattillisuus ja erilaiset näkökulmat rintaterveyden edistämiseksi.

www.tunnerintasi.fi
FB, TW, IG: @tunnerintasi
sähköposti: info(at)tunnerintasi.fi
puh: 045 8789 280


 UN WOMEN SUOMI RY – FINLANDS UN WOMEN RF

 unwomen.fi
Facebook: facebook.com/suomenunwomen
Twitter: @UNWomenSuomi
Sähköposti: toimisto(at)unwomen.fi


VAIKUTTAJAVERKOSTO WOMAN

Vaikuttajaverkosto WoMan ry on vuonna 1988 perustettu naisvaikuttajien järjestö, joka edistää aktiivisesti jäsentensä verkostoitumista työelämässä. Yhdistyksemme on alusta saakka tukenut naisten etenemismahdollisuuksia ja johtajuutta sekä pyrkinyt luomaan tasavertaista johtamiskulttuuria ja tasa-arvoista palkitsemista. Uskomme yhteistyöhön, muutoksen mahdollisuuteen ja uusiin tapoihin toimia ja vaikuttaa.

WoMan toi naisjohtajille suunnatun mentoroinnin Suomeen 1980-luvulla. Syksyllä 2013 herätimme mentorointitoimintamme henkiin, ja lokakuussa 2014 alkaa uusi vuoden mittainen mentorointiohjelma.

Mentorointiohjelman lisäksi tarjoamme kuukausittain kiinnostavia ja monipuolisia jäsentilaisuuksia, joissa saat uusia kontakteja ja väyliä kehittyä. Nostamme esiin jäsenistömme toivomia teemoja ja tarjoamme virikkeitä ja virkistystä. Meitä yhdistää vahva halu kehittää ja kehittyä. Lue lisää kotisivuiltamme ja tule mukaan vaikuttamaan!

www.woman-ry.org
Facebook: facebook.com/VaikuttajaverkostoWoMan


VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJIEN LIITTO RY

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö. Teemme työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

www.vol.fi
Facebook: https://www.facebook.com/varhaiskasvatuksenopettajienliitto/


VIHREÄT NAISET, GRÖNA KVINNOR RF

Kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Me olemme nuoria ja vanhoja, yksinasuvia ja suurperheellisiä. Suomalainen nainen voi olla koko ikänsä täällä asunut tai vasta hiljattain kansalaisuuden saanut. Vihreitä naisia löytyy maaseudun metsistä ja pelloilta, suurkaupunkien toimistoista, opistojen penkeiltä ja tehtaiden saleista. Yhteistä meille kuitenkin on halu vaikuttaa. Me haluamme tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa heikoista ja sairaista pidetään yhdessä huoli. Me haluamme puhtaan ympäristön, joka säilyy myös jälkipolville.

Vihreä nainen ei ole passiivinen toiminnan kohde, vaan aktiivinen toimija, joka on valmis tarttumaan vaikeisiinkin asioihin.

www.vihreatnaiset.fi
Sähköposti: naiset(at)vihreat.fi


WIFT FINLAND RY – WOMEN IN FILM AND TELEVISION FINLAND

Women in Film & Television Finland on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon kulttuurinen ja ammatillinen yhdistys elokuva-, televisio- ja media-aloilla työskenteleville ammattilaisille. Yhdistys edistää audiovisuaalisen alan tasa-arvoa, toimii yhteistyössä kansainvälisten sisarverkostojen kanssa, luo verkostoitumismahdollisuuksia ja tilaisuuksia ideoiden vaihtamiselle sekä edistää jäsenten ammatillista osaamista ja ammatillisia saavutuksia.

www.wift.fi
Sähköposti: [email protected]


WOMEN IN GAMES FINLAND RY

 www.womeningames.fi


WIZO RY

www.wizo.org
Sähköposti: info(at)wizo.fi


ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY

www.zonta.fi

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Liity jäseneksi

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.