Hyppää sisältöön

Mitä haavoittuvammassa asemassa nainen on, sitä vaikeampi hänen on saada apua

Palvelujärjestelmämme ohittaa kaikkein vaikeimmissa tilanteissa elävät naiset. Näin osoittaa Kaisa Tammi-Moilasen tekemä selvitys naisvankien olosuhteista, toiminnoista ja turvallisuudesta sekä Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen professorin Marjo Kurosen johtama tutkimushanke naisista hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa.

Tammi-Moilasen selvitys tuo ilmi puutteita niin vankinaisten tilojen turvallisuudessa, terveyspalveluiden saatavuudessa kuin naisten kuntoutumista tukevien palveluiden ja toimintojen järjestämisessä. Kurosen tutkimusryhmän julkaisu nostaa esiin sen, että naisten on vaikeaa löytää tarvitsemaansa apua ja palvelut tuntuvat käsittämättömiltä, sattumanvaraisilta ja epäoikeudenmukaisiltakin.

Tutkimuksen mukaan naiset kokevat epäonnistumista, häpeää ja syyllisyyttä tilanteestaan. Tämä saa heidät välttelemään avun hakemista virallisilta tahoilta ja tukeutumaan selviytymiskeinoihin, jotka itseasiassa vahingoittavat lisää. Epäterveet ihmissuhteet luovat taloudellista riippuvuutta ja altistavat hyväksikäytölle ja väkivallalle. Ihmiskauppa on todellisuutta Suomessakin.

Usein ajatellaan, että naiset hakevat herkemmin apua ja sitoutuvat palveluihin paremmin kuin miehet. Siksi on ehkä hiukan yllättävää, että yhteiskuntamme todennäköisesti huonoimmin voiva ryhmä löytyy naisista: Suomen naisvangit elävät marginaalin marginaalissa ja ovat sairaampia kuin miesvangit.

Naistenkartano ry haluaa toiminnassaan nostaa näkyväksi sukupuolisensitiivisten ja ennalta ehkäisevien palveluiden tärkeyden. Se, millaista tukea naiset saavat palvelujärjestelmässämme, on yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeuskysymys. Tällä hetkellä palvelujärjestelmämme tunnistaa heikosti naisten erityiset tilanteet ja tarpeet. Siksi on tärkeää, että voimme Naisjärjestöjen keskusliiton kaltaisten verkostojen avulla viedä viestiä rakenteellisista ja juridisista muutostarpeista. Naistenkartano ry on ilolla mukana

Anna Vuorio on VTM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja Naistenkartano ry:n toiminnanjohtaja. Naistenkartano ry on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön kansalaisjärjestö. Naistenkartanon tavoitteena on jokaisen naisen mahdollisuus kokea iloa, voimaa ja tilaa elää ainutlaatuisena. Keskeisinä toimintamuotoina ovat NOVAT-vertaistukiryhmät ja luennot, jotka ovat avoimia kaikille naisille, jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen. Naistenkartano tuo myös esiin sukupuolisensitiivisyyden ja ennaltaehkäisyn merkityksen päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Lisätietoa:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/blogi/anna_vuorio_miksi_vaikeassa_tilanteessa_oleva_nainen_jaa_usein_vaille_apua

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/uutinen/naiserityisessa_vakivaltatyossa_yhdistyy_asiakastyo_ja_yhteiskunnallinen_vaikuttaminen

Tammi-Moilanen, Kaisa (2020): Naisvankiselvitys https://www.rikosseuraamus.fi/material/collections/20201019102643/7LDL7zoyH/Naisvankiselvitys_-_Selvitys_naisvankien_olosuhteista%2C_toiminnoista_web.pdf

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/10/palvelujarjestelma-ei-kohtaa-haavoittavissa-elamantilanteissa-elavia-naisia

Heitteillä – Helsingin Sanomien artikkeli 15.11.2020 ihmiskaupan uhrien palvelutarpeista: https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000007616882.html

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.