Hyppää sisältöön

Monimuotoinen feminismi

Kriisivalmiusjärjestön tavoitteena on estää ja keskeyttää ihmisyyden vastaisia tekoja, jotka kohdistuvat kriisi- ja konfliktiolosuhteissa osattomiksi jääneisiin siviileihin. Toimintaamme kohdennetaan yksilöihin, joiden omat resurssit eivät riitä selviytymiseen ja jotka eivät saa tukea viranomaisilta, valtionhallinnoilta tai muilta yhteisöiltä. Valitettavan usein nämä väliinputoajat ovat tyttöjä ja naisia, jotka ovat päätyneet henkeä ja terveyttä uhkaaviin olosuhteisiin patriarkaalisten valtarakenteiden takia tai myötävaikutuksesta. 

Ulkopolitiikan kautta on mahdollista vaikuttaa näihin epätasa-arvoisiin rakenteisiin. Feminismi ei kuitenkaan ole vain yksi muuttumaton yhteinen termi, joka toteutuessaan pelastaisi maailman tytöt ja naiset. Feminismi on monimuotoinen kokonaisuus, jossa tulee huomioida ihmisten ja olosuhteiden erilaisuus. Kohderyhmiemme tarpeet ovat hyvin erilaiset verrattuna siihen, miten määrittelemme feminismin ja tasa-arvon Suomessa.  

Osallistaminen on luopumista

Naisten näkymättömyys kriisi- ja konfliktialueiden politiikassa on ollut läsnä läpi historian eikä ikuisuusongelma korjaudu pelkkää termiä muuttamalla. Todellinen muutos edellyttää, että asianosaiset tytöt ja naiset pääsevät itse osallistumaan politiikkaan ja saavat itse määritellä niin ongelmansa kuin ratkaisunsakin. Jos toteutamme feminismiä vain omasta näkökulmastamme, saatamme tietämättämme ohittaa asianosaisten tyttöjen ja naisten tarpeet kokonaan. 

Osallistaminen haastaa kuitenkin koko ulkopoliittista kenttää, sillä aidoimmassa ja vaikuttavimmassa muodossa sen toteutuminen vaatii luopumista. Aidosti osallistaaksemme meidän täytyisi luopua omasta valta-asemastamme, asiantuntijatittelistämme sekä oman etumme tavoittelusta — ja antaa valtaa ja resursseja työmme kohteena oleville. Kehitysyhteistyökentällä se saattaa johtaa siihen, että toiminnastamme tulee tarpeetonta — mutta se kai kaiken tukityön tarkoitus onkin. 

Auttamisen noidankehä

Kriisivalmiusjärjestön tukemat tytöt ja naiset kohtaavat ilmaisunvapauden ja elinkeinonharjoittamisen rajoittamista, eristämistä, pakkoavioliittoja ja seksuaalista väkivaltaa. Usein näitä erittäin vahingollisia tekoja pidetään kohdemaissamme normaalina arkipäiväisenä osana kohderyhmiemme ympäröivää yhteiskuntaa ja elämää. Monet näistä naisista ja tytöistä ovat joutuneet hengenvaaraan patriarkaalisten rakenteiden silmien alla — ja valitettavan usein myös niiden aloitteesta. 

Ilman osallistavaa ulkopolitiikkaa istumme näissä patriarkaalisissa päätöksentekopöydissä  ja tuemme läsnäolollamme niiden valta-asemaa. Tyttöjen ja naisten ottaminen mukaan osaksi päätöksentekoa onkin siis välttämätöntä naisten aseman aidoksi parantamiseksi. Suostumalla työskentelyyn patriarkaalisten rakenteiden kanssa ylläpidämme itse ongelmaa, jota vastaan yritämme taistella. 

Ujuni Ahmed
Kriisivalmiusjärjestön puheenjohtaja, ihmisoikeusasiantuntija 

Blogeissa esitetyt näkökulmat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa tai edusta Naisjärjestöjen Keskusliiton kantaa.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.