Hyppää sisältöön

NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA HUOMIOITAVA AUTTAVAN PUHELIMEN TOTEUTTAMISESSA JA TOIMINNASSA

Hyvät vastaanottajat,

Naisjärjestöjen Keskusliitto, joka koostuu 58 jäsenjärjestöstä ja 400 000 jäsenestä, on huolestunut siitä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei huomioida THL:n lähisuhdeväkivallan auttavan puhelimen toteuttamisessa siten kuin kansainväliset sopimukset velvoittavat. Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen vakavimpia ihmisoikeusloukkauksia. Suomi on myös saanut lukuisia huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistoimenpiteiden riittämättömyydestä useilta kansainvälisiltä sopimusvalvontaelimiltä.

THL:ään perusteilla oleva palveleva puhelin on nimetty pelkästään lähisuhdeväkivaltaa käsittäväksi. Naisiin kohdistuvan väkivallan liudentuminen lähisuhdeväkivallaksi vaikuttaa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtautumiseen, ymmärtämiseen, tiedottamiseen ja siihen liittyvän osaamiseen. Tämä on erityisen huolestuttavaa ottaen huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys Suomessa. Suomessa pelkästään seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa on kokenut yli 15-vuotiaista naisista lähes joka toinen, 47 prosenttia (FRA 2014).

Suomi on sitoutunut ns. Istanbulin sopimuksen myötä poistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa eri keinoin. Yksi sopimusvelvoite on 24/7 maksuttoman ja koko maan kattavan auttavan puhelimen perustaminen. Istanbulin sopimus velvoittaa puuttumaan naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkiin muotoihin, ei vain lähisuhdeväkivaltaan. Puhelintoiminta ei saa jättää ulkopuolelleen muualla kuin lähisuhteissa tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa, kuten raiskauksia ja seksuaalista häirintää, vainoamistapauksia, naisten sukuelinten silpomista, pakkoavioliittoja ja niin sanotun kunnian nimissä tehtyjä ja suunniteltuja tekoja. Tällä hetkellä puhelinpalvelujen kysyntä on huomattavasti tarjontaa suurempi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että

  • Palveleva puhelin käsittelee kaikkia sopimuksen kattavia väkivallan muotoja ja kohdistaa toimintansa ensisijaisesti naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.
  • Palveleva puhelin kattaa korkeatasoisella ja oikea-aikaisella osaamisella kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan eri muodot.
  • Naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen tuntemista ja osaamista lisätään huomattavasti nykytasosta Suomessa.
  • Naisjärjestöjen laaja kokemus puhelinpalvelun järjestämisessä kestävien tulosten aikaansaamiseksi naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä huomioidaan.

Helsingissä 12.9.2016

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet                        Terttu Utriainen                              Elina Suonio-Peltosalo
puheenjohtaja                   varapuheenjohtaja                         varapuheenjohtaja

Lisätietoja: pääsihteeri Terhi Heinilä [email protected] puhelin 040 530 5544

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.