Hyppää sisältöön

Naisjärjestöt: Kunnissa tarvitaan naisia päättämään ja edistämään tasa-arvoa!

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous pitää tärkeänä, että kunnat huomioisivat nykyistä vahvemmin sukupuolten tasa-arvon päätöksenteossa. Kunnilla on tasa-arvolaissa määritelty velvollisuus viranomaisena, palvelujen tarjoajana, työnantajana ja koulutuksen järjestäjänä edistää ja toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen on elinvoimaisen kunnan edellytys. Tasa-arvo on välttämätön osa kuntalaisten hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja turvallisuuden toteutumista.

Kuntien päätöksenteolla ja palveluilla on merkittävä rooli sukupuolten tasa-arvon rakentamisessa. Päätöksenteossa oleellista on huomioida eri sukupuolten tarpeet ja arvioida etukäteen, miten päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin. Eroa sukupuolen mukaan on esimerkiksi terveydessä, hoivavelvotteissa, koulutusalojen ammatillisessa jakautumisessa ja turvallisuuden kokemuksessa.

Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kuntien on muun muassa panostettava naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisiin palveluihin, turvattava saavutettavat varhaiskasvatuspalvelut, kehitettävä toimia maahan muuttaneiden naisten työllistymisen edistämiseen sekä kiinnitettävä huomiota liikuntatilojen ja -vuorojen tasa-arvoiseen jakautumiseen. On jokaisen kunnan kannalta etu, että kuntalaiset voivat hyvin, heidän arkensa on toimivaa ja mahdollisuutensa kunnan palveluiden käyttäjinä ovat tasavertaisia.

Kuntien päätöksenteon kannalta keskeistä on myös se, ketkä päätöksiä tekevät. Vuoden 2017 kuntavaaleissa naisten osuus valituista valtuutetuista oli 39 prosenttia, mikä ei vastaa heidän osuuttaan väestöstä. Kunnanjohtajista vain 25 prosenttia on naisia. On välttämätöntä, että naiset ovat edustettuna kunnan päätöksenteossa, jotta päätöksenteko olisi laadukasta ja siinä tulisi huomioiduksi nykyistä moninaisemmat näkökannat. Seuraavat kuntavaalit järjestetään keväällä 2021, ja puolueiden ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Naisjärjestöt kannustavat naisia asettumaan ehdolle ja edistämään tasa-arvoa kunnissa. Naisjärjestöt muistuttavat, että on vain oikein naisten saada puolet paikoista!

Sukupuolten tasa-arvoa ei voi sivuuttaa kunnallisvaalien alla käytävissä keskusteluissa, kuntien johtopaikkoja päätettäessä tai kunnan varoja jaettaessa. Kunnissa on otettava vakavasti niiden rooli sukupuolten tasa-arvon edistäjänä.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 66 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi. Vuonna 2021 Naisjärjestöjen Keskusliitto viettää 110-vuotisjuhlavuotta ja vaikuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä ja sidosryhmiensä kanssa. Kuntavaalit nivoutuvat tiiviisti juhlavuoteen.

Lisätietoa:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 050 512 1846
Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 040 530 5544, [email protected]

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.