Hyppää sisältöön

Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto Työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanoa valmistelevalle työryhmälle

Työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanoa valmistelevan työryhmän tehtävänä on valmistella perhevapaauudistuksen mahdolliset muutokset työsopimuslakiin. Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa kiinnittää työryhmän huomion perhevapaauudistuksen ja sukupuolten tasa-arvon väliseen yhteyteen.

Perhevapaauudistuksen toteutuminen on pitkään vaadittu uudistus, jonka merkitys sukupuolten tasa-arvolle on keskeinen: tasa-arvoa ei voida saavuttaa ilman perhevapaajärjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista.

Koska perhevapaiden käytön epätasainen jakautuminen vaikuttaa merkittävästi sukupuolten tasa-arvon toteutumiseen työelämässä, on perheille tarjottava nykyistä paremmat mahdollisuudet jakaa hoivavastuuta ja työelämään osallistumista. Perhevapaauudistus tulee toteuttaa siten, että toiselle vanhemmalle korvamerkittyä ansiosidonnaista osuutta perhevapaista lisätään tuntuvasti nykyisestä. Vanhemmilla tulee olla yhtä paljon kiintiöityjä kuukausia. Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää, että asetetaan kiintiö myös siihen, kuinka paljon kummankin vanhemman on pidettävä vapaita, jotta perhe voi hyödyntää vapaat täysimääräisenä.

Tällä hetkellä naiset käyttävät valtaosan vanhempainvapaista. Miesten osuus korvatuista vanhempainpäivärahapäivistä on vain 10 prosenttia. Pitkät urakatkot heikentävät naisten työmarkkina-asemaa, palkkakehitystä ja eläkekertymää. Epätasa-arvoinen järjestelmä altistaa myös raskaus- ja perhevapaasyrjinnälle työelämässä. Määräaikaiset työsopimukset ovat yleisiä erityisesti perheenperustamisiässä olevilla naisilla. Kiintiöt tekisivät isyyden aiempaa näkyvämmäksi työelämässä ja tukisivat perhevapaajärjestelyjen kehittymistä ja normalisoitumista isien työpaikoilla ja miesvaltaisilla aloilla. Tämä tukee sekä miesten vanhemmuutta että vaikuttaa naisten syrjinnän vähenemiseen työmarkkinoilla.

Koska uudistus on keskeinen sukupuolten tasa-arvon kannalta, on sen sukupuolivaikutukset arvioitava kattavasti. Mahdollisten työelämäjoustojen osalta on erityisen tärkeää huomioida joustojen ja osa-aikatyön vaikutukset eläkkeisiin. Naisjärjestöjen Keskusliitto esittää, että työelämän joustot tulee kompensoida eläkkeissä esimerkiksi siten, että ne kerryttävät eläkettä. Joustot eivät saa lisätä naisten eläkevajetta entisestään. Tavoitteena tulee olla, että joustot tähtäävät vapaiden tasapuoliseen jakautumiseen vanhempien välillä. On myös huolehdittava siitä, että vanhempainvapaajärjestelmä kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Eva Biaudet                                            Terhi Heinilä

puheenjohtaja                                      pääsihteeri

Lisätietoja:

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 512 1846

Terhi Heinilä, pääsihteeri, [email protected], puh. 040 530 5544

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.