Hyppää sisältöön

Naisjärjestöjen Keskusliitto: Budjettiriihessä turvattava naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten palveluiden resurssit ja tuplattava turvakotien rahoitus

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii, että hallituksen syksyn budjettiriihessä kaksinkertaistetaan turvakotien rahoitus. Suomi ei edelleenkään täytä Euroopan neuvoston suositusta turvakotipaikkojen määrästä. Budjettiriihessä on varmistettava tarvittavat resurssit ja pitkäjänteinen rahoitus naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja väkivaltaa kokeneiden auttamiseksi. 

Budjettiriihessä on myös huomioitava STEAn avustusten pieneneminen ja kohdennettava rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekeville järjestöille. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen rahoitus on jo valmiiksi kestämättömällä pohjalla ja palvelut ovat jatkuvasti aliresursoituja. Järjestöjen rahoituksen supistumisella olisi kauaskantoiset seuraukset naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisylle ja väkivaltaa kokeneiden avun saamiselle. Erityisesti koronan aiheuttamassa tilanteessa resursseja tulisi suunnata järjestöjen tuottamille avopalveluille, auttaville puhelimille ja muille matalan kynnyksen palveluille selvästi nykyistä enemmän. Myös Istanbulin sopimuksen osapuolten komitean julistus kehottaa valtioita arvioimaan koronapandemian seuraukset naisiin kohdistuvan väkivallalle, kun palveluita resursoidaan.

”Syksyn budjettiriihessä on etsittävä konkreettisia rahoitustapoja siihen, miten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen seurauksia torjutaan. Rahoitusta tarvitaan, sillä naisiin kohdistuva väkivalta on yksi suurimmista ihmisoikeusongelmista Suomessa. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisessa ennaltaehkäisevä työ ja väkivaltaa kokeneiden jälkihuolto ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Palvelut eivät kuitenkaan toteudu ilman riittävää rahoitusta”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet huomauttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus) tulee toimeenpanna täysimääräisesti riittävillä resursseilla. Naisjärjestöjen roolia ja rahoitusta tulee vahvistaa. Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa valvova asiantuntijaryhmä GREVIO on Suomea koskevassa ensimmäisessä arviointiraportissaan painottanut Suomea varmistamaan asianmukaiset resurssit ja budjetoimaan laaja-alaisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.