Hyppää sisältöön

Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa tasa-arvovaltuutetun tehtävän lakkauttamista

Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämistä. Tasa-arvovaltuutettu on instituutio, jonka merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle ja naisten oikeuksille on 30 vuoden ajan ollut merkittävä.  Yhteiskunnallinen tilanne ei anna aihetta vähentää rakenteita sukupuoleen liittyvän syrjinnän poistamiseksi tai naisten aseman edistämiseksi, päinvastoin olisi tarvetta vahvistaa ja lisätä voimavaroja kaikille tasa-arvotoimijoille. Valtuutetun viran esitetty lakkauttaminen veisi suomalaista tasa-arvoa taaksepäin ja sillä olisi suuri symbolinen merkitys 100-vuotista itsenäisyyttä ja 110-vuotista yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta juhlivalle Suomelle.

”Naisjärjestöjen Keskusliitto ei voi hyväksyä ehdotusta, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja sukupuolisyrjinnän vastustaminen ei enää edellyttäisi erityisrakenteita eikä poliittisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden asettamista. Vaikka sukupuoleen perustuva syrjintä voi muistuttaa muita syrjintätilanteita, se läpileikkaa samalla kaikki muut syrjintäperusteet. Erityishaasteena muihin syrjintäperusteisiin verrattuna on sukupuoleen perustuvan syrjinnän syvä juurtuminen yhteiskunnan rakenteisiin naisten suuresta lukumäärästä huolimatta”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, aiemmin myös vähemmistö- ja yhdenvertaisuusvaltuutettuna toiminut Eva Biaudet.  

Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että naisten aseman ja sukupuolten tasa-arvon kannalta on tärkeää säilyttää tasa-arvovaltuutetun virka jatkossakin yhdenvertaisuusvaltuutetusta erillisenä. Esitetyn tasa-arvovaltuutetun viran lakkauttamisen jälkeen yksi valtuutettu hoitaisi jatkossa sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvovaltuutetun tehtävät. On vaarana, että yhdistäminen johtaa tilanteeseen, jossa valtuutetun tehtävät painottuvat jatkossa muihin kuin tasa-arvokysymyksiin ja jossa osa tehtävistä siirtyy valtuutetun sijaiselle painoarvoltaan ja näkyvyydeltään vähäisempinä. Kokonaisuutena arvioiden oman erityisvaltuutetun menettäminen olisi suuri menetys järjestelmälliselle ja rakenteelliselle tasa-arvotyölle ja syrjinnän vastaiselle työlle. On myös välttämätöntä, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait säilytetään jatkossakin erillisinä eikä niihin tehdä heikentäviä muutoksia.

Tasa-arvovaltuutetun resurssit ovat jo nykyisellään riittämättömät eikä tasa-arvotyön voimavaroja olla lisäämässä. Ruotsista saadut kokemukset osoittavat, että tasa-arvoasioiden painoarvo on valtuutettujen yhdistämisen jälkeen vähentynyt. On uhkana, että näin käy myös Suomessa.

Katso laajempi lausuntomme oikeusministeriön lausuntopalvelusta (sivulta 61 alkaen).

Lisätietoja:

  • Eva Biaudet, puheenjohtaja puhelin 050 3140205
  • Terhi Heinilä, pääsihteeri [email protected] puhelin 040 530 5544
  • Anniina Vainio, järjestösihteeri [email protected] puhelin 050 388 8868
Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.