Hyppää sisältöön

Naisten hyvinvointi on tasa-arvokysymys

Maahanmuuttajataustaisten naisten integraatio uuteen kulttuuriin on yleensä heikompaa kuin miehillä. Usein naisten rooli maahanmuuttajataustaisissa perheissä on lastenhoito ja kotiäitinä toimiminen. Tämän takia useiden naisten kokonaisvaltainen hyvinvointi (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) voi helposti jäädä miesten hyvinvointia heikommaksi (THL 2018).

Koska fyysinen hyvinvointi vaikuttaa usein myös psyykkiseen hyvinvointiin (Rebar ym. 2015) ja ryhmässä liikkuminen voi parantaa myös sosiaalista hyvinvointia (Eime ym. 2013), on tärkeää tukea maahanmuuttajanaisille tarkoitettuja liikuntamahdollisuuksia. Päätös oman hyvinvoinnin tukemisesta liikunnan avulla on kuitenkin aina yksilön oma valinta. Meillä Monaliikulla halutaan tukea tätä mahdollisuutta ja kannustaa naisia liikkumaan uskonnosta, taustasta tai kansallisuudesta riippumatta.

Monaliiku järjestää maksutonta Elämäni kunnossa -toimintaa maahanmuuttajataustaisille naisille. Ryhmissä on viikoittain ohjattua liikuntaa ja kerran kuukaudessa asiantuntijoiden pitämiä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä keskusteluja. Jokaisen kerran lopussa naisille on tarjolla terveellistä välipalaa. Ryhmän aikana on mahdollisuus lastenhoitoon, jolloin yhä useamman naisen on mahdollista osallistua toimintaan. Elämäni kunnossa -toiminnan lisäksi Monaliiku tarjoaa useita muita maksuttomia liikuntatunteja viikossa.

Jotta naisten tasa-arvo hyvinvoinnin osalta toteutuisi paremmin, on tärkeää tarjota erityisesti maahanmuuttajanaisille suunnattuja liikunta- ja hyvinvointiryhmiä, joissa liikuntaharrastuksen aloittaminen on turvallista ja kannustavaa. Monissa kulttuureissa naiset eivät harrasta liikuntaa kulttuurisista syistä. Lisäksi peittävä vaatetus voi aiheuttaa vaikeuksia ja jopa vaaratilanteita liikunnassa. Siksi on tärkeää tarjota vain naisille suunnattuja liikuntaryhmiä, jolloin vaatetusta voi vähentää liikunnan ajaksi huoletta.

Vaikka Monaliikun toiminta on vahvalla pohjalla ja tavoitamme yli 200 monikulttuurista naista viikoittain, on meilläkin haasteemme. Miten saisimme naisia kannustettua liikkumaan myös muualla kuin Monaliikun ryhmissä? Se todennäköisesti laajentaisi monien naisten elinpiiriä ja tukisi hyvinvointia. Pääasia tietysti on, että jokainen toiminnassamme mukana oleva nauttii liikunnasta. Emme pysty toiminnallamme vaikuttamaan kaikkiin terveyden osatekijöihin, mutta tavoitteenamme on silti tukea naisten hyvinvointia ja kannustaa naisia ottamaan itse vastuuta omasta hyvinvoinnistaan toiminnan ulkopuolella. Toiminnallamme olemme saavuttaneet loistavia tuloksia ja saaneet erinomaista palautetta osallistujiltamme. Toimintamme varmasti jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, sillä maahanmuuttajataustaisille naisille tarkoitetuille liikunta- ja hyvinvointiryhmille on selkeästi kysyntää.

Essi Honkonen TtM
Elämäni kunnossa -toiminnan koordinaattori
Monaliiku ry                   

Lähteet:

Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J. & Payne, W. R. 2013. A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for adults: informing development of a conceptual model of health through sport. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10 (135).

Rebar, A. L., Stanton, R., Geard, D., Short, C., Duncan, M. J. & Vandelanotte, C. 2015. A meta-meta-analysis of the effect of physical activity on depression and anxiety in non-clinical adult populations. Health Psychology Review, 9 (3).

THL, 2018. Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus. Tutkimustuloksia elämän eri osa-alueilta sukupuolittain.

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.