Hyppää sisältöön

Nyt on oikea aika pelastaa Suomi – tasa-arvoa hallitusohjelmaan!

Säädetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä selkiyttävä laki

Miten?

Selvennetään lailla kuntien, alueiden ja valtionhallinnon yhteistyötä, rooleja ja vastuita lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä.

Miksi?

Vuonna 2019 tehdyn selvityksen perusteella lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatio- tai yhteistyöryhmä puuttui noin puolesta kunnista tai kuntayhtymistä.

Lähisuhdeväkivalta on erittäin alitunnistettu ongelma terveyspalveluissa (Kivelä, 2020; Siltala, 2021). Siltalan mukaan alle prosentti hoitoon hakeutuvista uhreista tunnistetaan terveydenhuollossa. Valtaosa esimerkiksi parisuhdesurmien uhreista (VNTEAS 2023) oli käyttänyt terveydenhuollon palveluja kasvavassa määrin ennen henkirikosta, mutta terveydenhuollon diagnoositiedoissa väkivalta näkyi vain vähän.


Suomi maaksi, jossa isät käyttävät eniten perhevapaita

Miksi?

Asetetaan numeeriset tavoitteet naisten ja miesten perhevapaiden käytölle ja tehdään toimenpiteitä, kunnes hoivavastuu jakautuu tasan.

Miten?

Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan miesenemmistöisillä työpaikoilla työskentelevät vastaajat arvioivat pitkän isyysvapaan ja isän vanhempainvapaan käyttämisen vaikeaksi. Perhevapaauudistuksen vaikutuksesta vapaiden jakautumiseen saadaan ensimmäisiä tietoja vasta ensi vuonna, mutta median (HS 2022) mukaan jopa 90 prosenttia isistä aikoi uudistuksen voimaantulon jälkeen luovuttaa vanhempainrahapäivistään maksimimäärän äidille. Hoivavastuiden uudelleenjako ei siis perhevapaauudistuksesta huolimatta toteudu itsestään. Avainasemassa ovat miesvaltaiset työpaikat. Laskelmat (Nordea 2019) osoittavat, että keskituloiselle kahden työssäkäyvän vanhemman perheelle isyysvapaiden pitäminen on taloudellisesti kannattavaa.


Otetaan käyttöön sukupuolten tasa-arvoa edistävä ulkopolitiikka

Miten?

Laaditaan tasa-arvoa edistävän ulkopolitiikan strategia, johon sisältyy tavoitteet, seurantajärjestelmä ja raportointi.

Miksi?

Suomi korostaa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa ulkopolitiikassaan, mutta maalta puuttuu ulkopolitiikan tasa-arvotyötä ohjaava strategia ja toimintasuunnitelma. Tällöin systemaattinen ja resurssiviisas tasa-arvotyö on haastavaa. Tasa-arvolla on keskeinen merkitys laajan turvallisuuden ja demokratian rakentamisessa. Ei ole sattumaa, että maailman demokraattisimmat ja tasa-arvoisimmat maat ovat myös maailman vakaimpia.


Lisätietoja: Anniina Vainio, vaikuttamisen päällikkö: [email protected]. puh 0503888868

Jaa somessa:

Tilaa uutiskirjeemme!

Kuulet uusimmat uutisemme noin 10 kertaa vuodessa.

Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Lue kaikki uutiskirjeemme täältä.

Onko järjestösi kiinnostunut jäsenyydestä?

Naisjärjestöjen Keskusliitto edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa.

Liiton jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset ja muut rekisteröidyt yhdistykset.